Тесты по темам:

 

Тести Фотограмметрія

Тестові питання з курсу “Фотограмметрія”

1.  Послідовність етапів розвитку фотограмметрії:

1.  Виникнення фотографії та отримання фотограмметричних наземних та повітряних знімків.

2.  Вивчення законів перспективи та використання їх у топографії.

3.  Відкриття стереоскопічного принципу вимірювань, створення оптико-механічної бази.

4.  Автоматизація фотограмметричних вимірювань, розвиток аналітичної фототриангуляції.

5.  Фотограмметрія стає не тільки наземною а і аерокосмічною.

6.  Фотограмметричні вимірювання на базі цифрової фотограмметрії.

Вірна відповідь: 2, 1, 3, 5, 4, 6.

2.  До фотограмметричних зйомочних систем, які працюють в оптичяному діапазоні відносяться:

1). Фотографічні.

2). Фототелевізійні.

3). Оптикоелектронні.

4). Радіофізічні.

Вірна відповідь: 1, 2, 3.

3.  Оптичні здібності елементів ландшафту за характером просторового розсіювання діляться на :

1)  Гладкі.

2)  Шерохаті.

3)  Ізохроматичні.

4)  Поліхроматичні.

5)  Матові.

Вірна відповідь 1, 2, 5.

4.  Аеро-космічні зйомки класифікуються за наступними показниками:

1.  Призначення.

2.  Масштаб фотографування.

3.  Метод побудови зображення.

4.  Кількість маршрутів.

5.  Кількість фотознімків.

6.Кут відхилення оптичної вісі АФА від вертикалі.

7.  Не паралельність базису фотографування стороні знімку.

Вірна відповідь 1, 2, 3, 5, 6.

5.  Системи координат, що використовуються в фотограметрії.

1.Прямокутна.

2.Просторова.

3.Кути Ейлера на напрямні косинуси.

4. Геодезична (абсолютна).

5. Геоцентрична.

Вірна відповідь: 1, 2, 3, 4, 5.

6.  При плановій фотозйомці кут нахилу оптичної вісі АФА від вертикалі може бути:

1. 20` - 40`

2. 5°

3. 3°

4. 6° і більше

Вірна відповідь 1, 3.

7.  Зйомка території виконується у напрямку:

1. Північ.

2. Південь.

3. Схід.

4. Захід.

5. Північно-східний

1.  Південно-західний

Вірна відповідь 3, 4.

8.  Масштаб планового знімка визначається як відношення фокусної відстані АФА до висоти фотографування:

1. На - абсолютна висота.

2. Но – відносна.

3. Ні – істинна.

4. Нср – середня висота

Вірна відповідь: 4.

9.  З названих головних точок знімку точка сходу для відвісної лінії буде:

1. Головна точка.

2. Сходу (і).

3. Надіра (n).

4. Точка нульвих спотворень (с).

Вірна відповідь: 3.

10. З перелічених елементів спотворення за рельєф місцевості відносяться:

1. Відстань від точки надира (rn).

2. Фокусна відстань АФА (f).

3. Висота фотографування (Н).

4. Кут нахилу знімка (α).

1.  Перевищення точки над середньою площіною (h).

Вірна відповідь: 1, 3, 5.

11. З перелікованих елементів спотворення за кут нахилу знімка відносяться:

1.  Відстань від точки нульвих спотворень (rc).

2.  Фокусна відстань (f).

3.  Висота фотографування (Н).

4.  Кут нахилу знімку (α).

5.  Перевищення точки над середньою площиною (h).

6.  Кут між точкою і віссю абсцис (φ).

Вірна відповідь: 1, 2, 4, 6.

12. Масштаби нахиленного знімка визначаються за наступними елементами:

1.  Перевищення точки над середньою площиною (h).

2.  Висота фотографування (Н).

3.  Відстань від точки нульових спотворень (rc).

4.  Кут нахилу знімка (α).

5.  Кут між точкою знімка і віссю абсис (φ).

6.  Фокусна відстань (f).

Вірна відповідь: 2, 3, 4, 5, 6.

13. Фотосхема виготовляється для використання наступних робіт:

1.  Рекогнустування.

2.  Скидання плану.

3.  Ескізного проектування.

4.  Сільськогосподарського дешифрування.

5.  Обзору території.

6.  Проектуванню гідротехнічних заходів.

Вірна відповідь: 1, 3, 4, 5.

14. Фотоплан це проекція:

1.  Ортоганальна.

2.  Аксонометрія.

3.  Центральна.

Вірна відповідь: 1.

15. Для трансформування знімків необхідно знати координати точок:

1.  Однієї.

2.  Двох.

3.  Трьох.

4.  Чотирьох.

5.  П`яти.

6.  І більше.

Вірна відповідь: 4, 5.

16. Трансформування точок при розрідженій прив`язці

визначається шляхом:

1.  Планової.

2.  Просторової фототриангуляції.

3.  Планово – висотної.

4.  Висотної.

5.  Геоцентричної.

6.  Планової фототриангуляції.

Вірна відповідь: 2, 4, 5.

17. Точність фотоплану визначається по:

1.  Фотозображенню.

2.  Трансформаційним точкам.

3.  Порізам.

4.  Контурам.

5.  Сводкам.

Вірна відповідь: 2, 4, 5.

18. Щоб отримати просторове зображення необхідно виконати такі умови:

1.  Різниця масштабів двох знімків не повинна перевищувати 16%.

2.  Кожне око повинно розглядати два знімка.

3.  Кожне око повинно розглядати один знімок.

4.  Два знімка потрібно отримати з двох точок простору.

5.  Потрібно виконати взаємне орієнтування знімків так, як це було під час фотографування.

Вірна відповідь: 1, 3, 4, 5.

19. Вимірювальні стереоскопи використовуються при:

1.  Рисовці рельєфу.

2.  Визначенні координат точок.

3.  Дешифруванні.

4.  Визначенні поздовжніх паралаксів.

5.  Визначенні висоти фотографування.

Вірна відповідь: 1, 2, 3, 4.

20. Для визначення висоти, глибини, перевищення потрібно знати наступні елементи:

1.  Висоту фотографування (Н).

2.  Фокусну відстань АФА (f).

3. Кут нахилу знімка (α).

4.  Базис фотографування (b).

5.  Поздовжній паралакс (Р).

6.  Поперечний паралакс (q).

7.  Різницю поздовжніх паралаксів (р)

Вірна відповідь: 1, 4, 5, 7.

21. При дешифруванні відеоінформації використовуються методи:

1.  Візуальний.

2.  Цифровий.

3.  Комбінований.

4.  Масштабно-візуальний.

5.  Камеральний

6.  Польовий.

7.  Автоматичний.

8.  Аналоговий.

9.  Аеровізуальний.

Вірна відповідь: 1, 4, 7, 8.

22. До прямих дишифрувальних ознак відносяться:

1.  Природні.

2.  Форма.

3.  Розмір.

4.  Антропогенні.

5.  Природно-антропогенні.

6.  Тон.

7.  Колір.

8.  Текстура.

9.  Тінь.

10. Висота.

Вірна відповідь: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.

23. Побічні дешифрувальні ознаки поділені на три групи:

1.  Форма.

2.  Природні.

3.  Структура.

4.  Природно-антропогенні.

5.  Колір.

6.  Висота.

7.  Антропогенні.

Вірна відповідь: 2, 4, 7.

24. Для дешифрування використовуться наступні матеріали відеоінформації:

1.  Контактні знімки.

2.  Збільшені знімки.

3.  Фотосхеми

4.  Фототопоплани.

5.  Фотоплани.

6.  Стереофотосхеми.

7.  Репродукція накидного монтажу знімків.

8.  Цифрова інформація.

9.  Стереофотоплан.

Вірна відповідь 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.

25. Головним об`єктом при сільськогосподарському дешифруванні є межа землекористування. Дешифрувальною ознакою межового знаку буде:

1.  Маркери.

2.  Форма.

3.  Розмір.

4.  Інтегральна яркість.

5.  Текстура.

Вірна відповідь: 1, 2, 4.

26. Основними дешифрувальними ознаками для ріллі будуть:

1.  Тінь.

2.  Колір.

3.  Форма.

4.  Розмір.

5.  Висота.

6.  Тон.

7.  Природні.

8.  Природно-антропогенні.

9.  Чіткість меж.

10. Антропогенні.

Вірна відповідь: 2, 3, 4, 6, 8, 9.

27. Норми генералізації ( яка найменша площа, яка дешифрується) для зрошувальної та багарної ріллі.

1.– 1мм2

1.  – 2 мм2

2.  – 4 мм2

3.  – 6 мм2

4.  – 10 мм2

6. – 50 мм2

Вірна відповідь 2, 3.

28. Основними ознаками для грунтового дешифрування будуть:

1.  Природні.

2.  Форма.

3.  Розмір.

4.  Колір.

5.  Текстура.

6.  Рослинність.

7.  Геологічна побудова.

8.  Рельєф.

9.  Тон.

Вірна відповідь: 1, 4, 6, 7, 8, 9.

29. Використовуючи матеріали аерофотознімку можна дати характеристику території, яка підвержена водній ерозії для цього потрібно знати:

1.  Площу водозбору.

2.  Густоту гідрографічної сітки.

3.  Протяжність гідрографічної сітки.

4.  Коефіцієнт розораності.

5.  Глибину базису ерозії.

6.  Об`єм конуса виносу грунту.

7.  Масу відкладень грунту.

Вірна відповідь: 1, 2, 3, 4, 5.

30. Наповнення ГІС інформації при створенні базової електронної карти використовують фотограмметричні технології:

1.  Графічні.

2.  Оптико-механічні (аналогові стереоприлади).

3.  Оптико-механічні (аналітичні прилади).

4.  Обробка інформації за допомогою аналогових приладів і комп`ютера.

5.  Оптичні пристрої.

Вірна відповідь: 2, 3, 4.