Тесты по разным темам
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛІНІ «ОСОБЛИВОСТІ НДР У ВИНОРОБСТВІ»

?

Що відповідає науковому знанню

+ Логічне пояснення, практична перевірка

- Просте спостереження

- Беззаперечне визнання істини

?

Мета науки

- Розвиток творчого мислення;

+ Пізнання законів розвитку природи, Отримання корисних результатів

- Аналіз експериментальних і теоретичних залежностей

?

Формою здійснення і розвитку науки є

- Пізнання об'єктивних законів природи;

- Отримання корисних результатів

+ Наукове дослідження

- Впровадження у виробництво

?

Методи пізнання

+ Спостереження, Експеримент

- Роздум

- Аналіз

?

За цільовим призначенням наукові дослідження бувають

- Практичні і прикладні

+ Теоретичні і прикладні

- Внедренчеськіє і теоретичні

- Експериментальні і базові

?

Недолік використання інформації приводить до

- Старінню інформації

- Створенню бібліотек

+ Дублюванню робіт

- Розповсюдженню УДК

?

Типи моделей

+ Фізичні, емпіричні

- Натурні

- Математичні

?

Що входить у визначення «модель»?

- Аналог об'єкту, що вивчається

- Система знань про об'єкт

+ Штучну систему, що відображає основні властивості об'єкту, що вивчається

- Відображення основних властивостей об'єкту, що вивчається

?

Основною метою експерименту є:

- Виведення теоретичних положень

+ Перевірка теоретичних положень

- Перевірка практичних положень

- Побудова теоретичних залежностей

?

Який варіант проведення експерименту вимагає використовувати метод математичного планування.

- Теоретично отримана аналітична залежність, яка однозначно визначає досліджуваний процес.

- Теоретичним шляхом встановлений лише характер залежності.

+ Теоретично не вдалося отримати яких-небудь залежностей. Розроблені лише припущення про якісні закономірності процесу.

?

Наочне уявлення про результати експериментів дає

- Блок-схема

- Таблиця

+ Графік

- Малюнок

?

Різке викривлення графіка результатів експерименту пояснюється:

- Досягненням оптимального значення

+ Погрішностями вимірювань

- Системою координат або координатною сіткою

- Логарифмічною абсцисою

?

Заміну точних аналітичних виразів наближеними, простішими, називають

- Гіперболізуванням

- Номограммірованієм

- Пастеризацією

+ Апроксимацією

?

Поняття «творчості» багатогранне. Виберіть загальновизнане поняття «творчість» в розширювальному тлумаченні:

- Об'єктивна необхідність, потреба і умова розвитку як людини, так і держави.

- Вища форма мислення, що виходить за межі відомого.

+ Діяльність людини, що творить нові матеріальні або духовні цінності.

?

Головна відмінна риса науки:

+ Побудова висновків на основі фактів

- Використання наукових методів і категорій

- Прогнозування розвитку суспільства

- Активний пошуковий характер

?

Виділите основну функцію методу спостережень:

+ Фіксація і реєстрація фактів

- Відображення в свідомості людини об'єктивної дійсності

- Отримання знань від приватного до загального

?

Відзначте головну перевагу експерименту перед спостереженням:

- Вивчення явищ і предметів, що не існують в природі в чистому вигляді

- Експеримент може бути проведений у будь-який час

- Дослідник може втручатися в хід експерименту

+ Експеримент дозволяє штучно створити необхідні для його дослідження умови

?

Основна причина використання методу моделювання:

- Є технічні і програмні можливості побудови моделі

- Необхідно понизити трудомісткість дослідження

+ Неможливо вивчати предмет в природних умовах

- Необхідно скоротити терміни дослідження

?

Яким методом йде перехід від знання менш загального до знання більш загального:

+ Індуктивним

- Дедуктивним

- Аналогією

- Узагальненням