Тесты по темам:

 

Тест громадське харчування

Тести  ресторан.

1. Напівфабрикати в організаціях громадського харчування:

А

Прибуткуються по масі нетто

В

Прибуткуються по масі брутто

С

Прибуткуються по масі брутто або нетто

<>2. Втрати внаслідок обставин непереборної чинності (стихійні лиха): знищення й псування виробничих запасів і готової продукції, втрати від зупинки виробничого процесу відносять до:

А

Нормованим втратам

В

Наднормативним втратам

С

Планованим втратам

<>3. Порядок і строки проведення інвентаризації в організаціях громадського харчування визначаються:

А

Керівником організації за винятком випадків, коли проведення інвентаризації обов'язково

В

Головним бухгалтером організації

С

Завідувачем виробництва

<>4. Втрати понад норми природних втрат ставляться:

А

На винних осіб

В

На витрати виробництва й обігу

С

На винних осіб, якщо такі встановлені

<>5. До ненормованого (наднормативним) відносять втрати:

А

Від бою й шлюбу товарів

В

Втрати, що утворяться в результаті їхньої усушки, утрушування, розпилу, раскрошки розливу, виморожуванові, зникнення й т. д.

С

Від бою, шлюбу, псування товарів, а також втрати по недостачах, розтратам і розкраданням

6.Товарні втрати підрозділяються на:

А

Нормовані й прогнозовані

В

Ненормовані й постійні

С

Нормовані й ненормовані

7.По закінченні процесу виробництва готової продукції наступає стадія:

А

Реалізації, що являє собою цикл, що починається, процесу кругообігу господарських коштів підприємств громадського харчування

В

Реалізації, що являє собою завершальний цикл процесу кругообігу господарських коштів підприємств громадського харчування

С

Переробки готової продукції

8. У якому виді графік документообігу не може бути оформлений?

А

У вигляді схеми робіт зі створення, перевірці й обробці документів, виконуваних кожним підрозділом підприємства, установи, організації, а також всіма виконавцями із вказівкою їхнього взаємозв'язку й строків виконання робіт

В

У вигляді переліку робіт зі створення, перевірці й обробці документів, виконуваних кожним підрозділом підприємства, установи, організації, а також всіма виконавцями із вказівкою їхнього взаємозв'язку й строків виконання робіт

С

У вигляді діаграми росту документообігу й графіка, що показує залежність кількості вступників документів від кількості вихідних документів

12. Який документ регламентує роботу цеху по виготовленню м'ясних напівфабрикатів?

А

Акт про оброблення м'яса-сировини на напівфабрикати

В

Акт про оброблення сирого м'яса

С

Акт приймання й огляду м'ясних напівфабрикатів

14. У якому уніфікованому первинному документі громадського харчування визначається продажна ціна кожного блюда (виробу) кухні?

А

Калькуляційна картка

В

План-Меню

С

Денний забірний аркуш на відпустку готових виробів

15. Чи вказується в плані-меню найменування, номер блюда по Збірнику рецептур, по технологічній картці або по стандарті підприємства (СТП), а також кількість блюд, намічуваних до випуску?

А

Вказується все перераховане крім кількості блюд

В

Так, вказуються

С

Ні, не вказується

18. У скількох екземплярах складається план-меню?

А

В одному екземплярі

В

У двох екземплярах

С

У кількості, достатньому для кожного співробітника кухні, роздачі й бухгалтерії

19. Ким оформляється під копірку денний забірний аркуш при відпустці виробів з кухні?

А

Завідувач виробництвом або особою їм на тім уповноваженим

В

Бухгалтером-Калькулятором

С

Комірницею

20. У скількох екземплярах виписується вимога в комору?

А

У двох

В

В одному

С

Даний документ не застосовується, замість нього використовується накладна на відпустку товару з комори

21. Єдина торговельна націнка повинна бути:

А

Нижче торговельної надбавки роздрібної торгівлі

В

Вище торговельної надбавки роздрібної торгівлі

С

Дорівнює торговельної надбавки роздрібної торгівлі

22. Меню для відвідувачів складається:

А

За роздрібними цінами, на підставі плану-меню

В

За цінами, на підставі вимоги в комору

С

За закупівельними цінами, на підставі вимоги в комору

23. Підприємствам громадського харчування дозволено:

А

Самостійно встановлювати розміри торговельних націнок

В

Самостійно встановлювати розміри торговельних націнок, але з урахуванням розпорядження правительства м. Москви про націнки на продукцію (товари), реалізовані на підприємствах харчування при загальноосвітніх школах, профтехучилищах, середніх спеціальних навчальних закладах, вузах»

С

Самостійно встановлювати розміри торговельних націнок, але з урахуванням розпорядження правительства м. Москви про націнки на продукцію (товари), реалізовані на підприємствах харчування при загальноосвітніх школах, профтехучилищах»

14. Калькуляція може складатися з розрахунку вартості сировини на сто блюд:

А

Для більше точного визначення добової потреби в продуктах

В

Для більше точного визначення ціни одного блюда (виробу)

С

Для більше точного визначення кількості викликаних продуктів

15. Який з варіантів для розрахунку роздрібних цін можуть застосовувати підприємства громадського харчування, для яких нормативними документами передбачені граничні розміри торговельних надбавок і торговельних націнок у районах, де органи виконавчої влади мають право вводити державне регулювання тарифів і надбавок:

А

Вартість придбання (100%) + торговельна надбавка (в % від вартості придбання) + торговельна націнка (в % від вартості придбання + торговельної надбавки)

В

Вартість придбання (100%) + єдина торговельна націнка (в % до вартості придбання)

С

Підприємством громадського харчування може бути використаний як варіант А, так і В

16. Нова продажна ціна розраховується:

А

Якщо в сировинному наборі змінилися компоненти

В

Якщо в сировинному наборі змінилися ціни на сировину й продукти

С

Якщо в сировинному наборі змінилися компоненти й ціни на сировину й продукти

17. Якщо в сировинному наборі змінилися компоненти:

А

Нова продажна ціна не розраховується

В

Нова продажна ціна розраховується в наступній вільній графі калькуляційної картки із вказівкою в заголовку дати змін, що происшли

С

Нова продажна ціна розраховується в новій калькуляційній картці

18.План-Меню складається:

А

Завідувачем виробництва

В

Завідувачем комори

С

Касиром організації

29. У вимозі в комору вказується:

А

Добова потреба в продуктах

В

Найменування викликаних продуктів, одиниця виміру й кількість

С

Кількість викликаних продуктів

30. Перед складанням калькуляції необхідно знати:

А

Асортименти блюд, що випускаються, кулінарних виробів, норми закладки сировини по збірнику рецептур, ціни на продукти й сировину

В

Асортименти блюд, що випускаються, і норми закладки сировини

С

Асортименти блюд, що випускаються, кулінарних виробів, норми закладки сировини по збірнику рецептур

31.План-Меню повинен бути складений:

А

Напередодні готування кухонної продукції

В

Напередодні подачі блюд для реалізації

С

Напередодні дня готування кухонної й іншої продукції

32. Продажні ціни розраховуються:

А

У плані-меню

В

У калькуляційній картці

С

У товарній накладній

33. Торговельна націнка включається в продажну ціну шляхом:

А

Додавання її до вартості сировини

В

Додавання її до торговельної знижки

С

Додавання її до вартості сировини й торговельній знижці

34. Ціни на соуси:

А

Обчислюються на окремій картці

В

Не обчислюються

С

Обчислюються в загальній картці з основним блюдом

35. Продажні ціни в меню в іноземній валюті:

А

Не можуть бути зазначені

В

Можуть бути зазначені в якій-небудь іншій валюті, при цьому необхідно проінформувати покупців про порядок перерахування валюти в рублі

С

Можуть бути зазначені, але тільки в доларах США

36. Ким установлюються норми вкладення нового виду сировини в блюда, на які немає затверджених норм відходів і втрат?

А

Безпосередньо на підприємстві шляхом контрольних пророблень кожної партії, що надійшла, сировини

В

Органами по сертифікації

С

Засіданням ради директорів підприємства громадського харчування

37. Чи можна продажну ціну блюда (виробу кухні) розрахувати в такий спосіб? У вартість набору продукти входять за вартістю: ціна придбання + торговельна надбавка. Продажна вартість визначається шляхом додавання до зазначеної загальної вартості сировинного набору націнки громадського харчування: продажна вартість = (загальна вартість сировини за ціною придбання + торговельна надбавка) + націнка громадського харчування

А

Так

В

Немає

С

Цей метод доцільно застосовувати організаціям, для яких нормативними актами встановлені граничні норми націнки

38. За якими цінами можуть виписуватися накладні на відпустку товару з комори?

А

Тільки по обліковим

В

Тільки по продажним

С

По обліковим і продажним у тих випадках, коли облікові ціни продуктів у коморі, або виробів на кухні не тотожні продажним; тільки по продажним, коли облікові й продажні ціни однакові

39. Для яких підприємств громадського харчування застосовуються вимоги, закладені в державних стандартах по громадському харчуванню?

А

Для всіх підприємств громадського харчування

В

Тільки для ресторанів і барів

С

Тільки для підприємств громадського харчування, створених у формі споживчого кооперативу

40. Як розраховується ціни на блюда «шведського стола»?

А

Ціна розраховується на всі блюда «шведського стола» у цілому

В

Ціна розраховується на кожне окреме блюдо

С

Ціна розраховується тільки на напої, у тому числі алкогольні

41. Скільки існує основних способів розрахунку продажної ціни блюда (виробу кухні)?

А

Один

В

Два

С

Три

42. Чим визначаються норми відходів при використанні сировинного набору продуктів?

А

Діючою нормативно-технічною документацією, стандартами підприємства, Збірником рецептур, техніко-технологічними картами

В

Наказом генерального директора за узгодженням із завідувач виробництвом

С

Державними стандартами

44. Де обчислюються продажні ціни на соуси й гарніри?

А

У бухгалтерській довідці-розрахунку, затвердженої завідувачці виробництвом

В

У плані-меню

С

У калькуляційній картці

45. Чи зобов'язаний завідувач виробництвом мати навички складання калькуляції блюд і цін на них, а також по розробці стандартів підприємства?

А

Так

В

Немає

С

Тільки по розробці стандартів підприємства

46. Що ставиться до продукції власного виробництва підприємства громадського харчування?

А

Харчові продукти, виготовлені на підприємствах общепита

В

Напівфабрикати

С

Обидві відповіді

47. У якому документі визначається продажна ціна на кожне блюдо (виріб) кухні?

А

У калькуляційній картці

В

У плані-меню

С

У бухгалтерській довідці

48. У який товарообіг включається підприємством громадського харчування продаж за готівку юридичним особам готових виробів, напівфабрикатів власного вироблення т покупних виробів?

А

Оптовий товарообіг

В

Роздрібний товарообіг

С

Валовий товарообіг

49. Чи ставляться в послугам громадського харчування реалізація кулінарної продукції й послуги з організації дозвілля?

А

Немає

В

Так

С

Тільки реалізація кулінарної продукції

50. Чи вказується в калькуляційній картці вихід одного блюда в готовому виді, у грамах?

А

Немає

В

Тільки на другі блюда й холодні закуски

С

Так

51. Як у сучасних умовах провадиться розрахунок відвідувачів?

А

З використанням контрольно-касової техніки

В

З використанням талонів на харчування

С

Складання рахунку вручну й надання відвідувачеві

53. Ресторан – це:

А

Cпециализированное підприємство для швидкого обслуговування відвідувачів за барной стійкою поряд з обслуговуванням за столиками

В

Тип підприємства, у якому організація виробництва різноманітних асортиментів кулінарної продукції складного готування сполучається з організацією високого рівня обслуговування відвідувачів

С

Підприємство для обслуговування відвідувачів готовими кулінарними виробами

54. Як покладається перекладати із загального блюда до себе на тарілку хліб?

А

За допомогою закусочних приладів

В

Руками

С

За допомогою спеціальних загальних приладів

55. У якому порядку за правилами етикету обслуговуються гості на банкеті?

А

Жінок обслуговують у першу чергу, але господарку банкету можуть обслуговувати в останню чергу

В

Починаючи з почесного гостя хазяїна банкету за годинниковою стрілкою

С

Спочатку всіх гостей, потім почесних гостей і хазяїв банкету

56. Якщо відвідувач упустив на стать прилад, як правильно замінити його на новий?

А

Спочатку забрати упалий предмет, потім подати чистий

В

Спочатку подати чистий прилад, потім забрати упалий предмет

С

Підняти прилад, протерти ручником і подати відвідувачеві

57. Як правильно розсадити відвідувачів?

А

Спочатку пропонується місце за столом чоловікові, а потім жінці, причому жінка повинна сідає праворуч від чоловіка

В

Місце пропонується тільки жінці, чоловік сідає сам, причому жінка повинна сідає ліворуч від чоловіка

С

Спочатку пропонується місце за столом жінці, а потім чоловікові, причому жінка повинна сідає праворуч від чоловіка

58. Як повинен надійти офіціант, якщо його думка у виборі вина не збігається з думкою відвідувачів?

А

Наполягти на своїй думці

В

Поцікавитися думкою інших гостей

С

Надати право вибору відвідувачеві на його смак

59. Свічі прийнято запалювати:

А

Удень

В

Увечері

С

За бажанням відвідувачів

60. За правилами етикету, коли можна приступитися до їжі?

А

Коли блюда одержить більша частина гостей

В

Коли блюдо одержить хазяїн стола

С

Коли всі гості одержать замовлені блюда

61. При обслуговуванні групи гостей, коли варто забирати брудний посуд і прилади?

А

У кожного гостя, як той закінчив їсти

В

Після того, як всі сидячі за столом закінчили їсти

С

Після того, як хазяїн стола попросить забрати посуд

62. Для яких напоїв призначена рейнвейная чарка?

А

Для червоних столових вин

В

Для білих столових і напівсухих вин

С

Для кріплених і десертних вин

63. Що треба зробити першим після розміщення гостей за столом?

А

Розгорнути серветки

В

Прийняти замовлення на аперитиви

С

Подати хліб і масло

64. У якій послідовності прийнято подавати закуски?

А

Ікра й рибні закуски, рибні салати, м'ясні закуски, м'ясні й овочеві салати

В

М'ясні закуски, м'ясні й овочеві салати, ікра й рибні закуски, рибні салати

С

Ікра й рибні закуски, м'ясні закуски, м'ясні й овочеві салати, рибні салати

65. У чому особливість організації харчування по типі «шведський стіл»?

А

Відвідувачі вибирають уже готові блюда, обслуговування офіціантами провадиться за спеціальним столом

В

Закуски й напої ставлять на стіл до приходу відвідувачів, а гарячі блюда подаються за замовленням

С

Складається певний набір блюд із загальною вартістю, що пропонується в обідній час

66. У якій послідовності прийнято пропонувати провина?

А

Спочатку міцні, потім їдальні й після них десертні вина

В

Спочатку їдальні, потім десертні й після них міцні вина

С

Спочатку їдальні, потім міцні й після них десертні вина

67. Наливаючи воду в склянку, варто перебувати:

А

По праву руку від гостя

В

По ліву руку від гостя

С

Так, щоб не заважати гостям

68. У чому укладається технологія подачі вино-горілчаних виробів?

А

Пляшку з вином спочатку показують, і з дозволу гостей відкривають її, вино спочатку наливають чоловікам і хазяїнові застілля, потім жінкам

В

Пляшку з вином спочатку показують, і з дозволу гостей відкривають її, вино спочатку наливають жінкам, потім чоловікам, останнім наповнюють келих, що замовив вино

С

Пляшку з вином спочатку показують, і з дозволу гостей відкривають її, вино спочатку наливають хазяїнові застілля, потім іншим гостям

69. Десертні вина подаються:

А

До основного блюда

В

До закусок

С

До десерту

70. Які напої рекомендуються до фруктів, морозиву?

А

Солодкі сорти шампанського

В

Сухі білі виноградні вина

С

Солодкі мускатні вина

71. У чому укладається підготовка торговельного залу до прийому відвідувачів?

А

Одержання й підготовка посуду, приладів, столової білизни, сервіровка столів

В

Збирання залу ресторану, розміщення меблів, одержання й підготовка посуду, приладів, столової білизни, сервіровка столів

С

Збирання залу ресторану, розміщення меблів, одержання й підготовка посуду, приладів, столової білизни

72. У якому посуді подається пиво?

А

В оригінальному посуді

В

Тільки в келихах

С

У келихах і маленьких пивних пляшках

73. Які спеції й приправи обов'язково повинні бути поставлені на стіл?

А

Сільничка, перечниця, гірчичниця, пляшки для оцту й масла

В

Сільничка, перечниця

С

Сільничка, перечниця, пляшки для оцту й масла

74. Меню «табльдот» припускає:

А

Обмежений вибір блюд, де кожне має свою ціну

В

Щирокий вибір блюд, де кожне має свою ціну

С

Обмежений вибір блюд із вказівкою загальної ціни всього обіду

75. Що має на увазі коректування сервіровки стола?

А

Доповнення попередньої сервіровки відповідно до замовлення

В

Заміна скатертини

С

Доповнення скляним посудом

26. Яким посудом звичайно сервірують стіл для банкет - чаю?

А

Десертними й фруктовими тарілками й приладами, чарками, чашками

В

Закусочними й десертними тарілками, закусочними приладами

С

Закусочними тарілками й приладами, чарками, чашками

77. Як правильно брати прилади в руки?

А

За шийку або за місце з'єднання верху приладу з ручкою

В

За край ручки приладу

С

За край ручки приладу за допомогою серветки

78. Які столові прилади подаються до додаткового салату?

А

Салатну (маленьку) вилку й ніж

В

Салатну (маленьку) вилку

С

Основний ніж і вилку

79. Які столові прилади не ставляться до допоміжних?

А

Десертні прилади

В

Ножі для масла

С

Прилади для гарніру

80. Сервіровка «бістро» залежить:

А

Від кількості пропонованих блюд

В

Від кількості відвідувачів

С

Від кількості обслуговуючого персоналу

116. При якому методі закупівлі товарів збільшені витрати, пов'язані з необхідністю детального оформлення документації при кожному замовленні?

А

При закупівлі товарів з негайною здачею (сфера застосування – покупка нечасто використовуваних товарів)

В

При щоденних (щомісячних) закупівлях по котирувальних відомостях

С

При регулярних закупівлях дрібними партіями

117 Договір поставки продовольчих товарів характеризується тим, що

А

За даним договором одна сторона зобов'язується передати товар у власність іншій стороні (покупцеві), а покупець – прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну)

В

За даним договором одна сторона, що здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується в обумовлений строк передати у власність покупцеві вироблені або закуповувані нею товари, призначені для використання в підприємницької

діяльності

С

За даним договором одна сторона зобов'язується передати у власність іншої сторони один товар в обмін на інший

118. Журнал обліку вступників вантажів (продовольчих товарів) застосовується

А

Для реєстрації супровідних документів на вступників вантажі (продовольчі товари)

В

Для контролю за оприбуткуванням продовольчих товарів на складі підприємства громадського харчування

С

Обидва варіанти відповіді вірні

119. Який строк зберігання встановлюється для первинних документів по обліку продовольчих товарів (наприклад, для актів приймання, здачі товарів) у випадку виникнення суперечок, розбіжностей, слідчих і судових справ?

А

5 років

В

До винесення остаточного рішення

С

До закінчення звітного періоду

120. Який основний документ визначає права та обов'язки сторін по поставках всіх видів продукції?

А

Транспортна накладна

В

Лист-Зобов'язання

С

Договір поставки

121. Підтвердження одержання поставки використовують для

А

Інформування підрозділів-споживачів про фактичну доставку товарів

В

Контролю в бухгалтерії відповідності повідомлення про відвантаження товарів і копій замовлення й рахунку

С

Обидва варіанти відповіді вірні

122. При попереднім оформленні закупівлі товарів варто оформляти

А

Транспортну-товарно-транспортну накладну

В

« Замовлення-Убрання»

С

«Замовлення на поставку»

123. Чи робиться який-небудь запис або оцінка в супровідних документах про складання при прийманні продовольчих товарів акту розбіжностей?

А

Ні, записів про складання акту в супровідних документах не провадиться

В

Так, про складання акту завжди провадиться запис у супровідних документах

С

Так, запис про складання акту провадиться у випадку, якщо акт не посилає разом із супровідними документами назад постачальникові

124. Як повинна бути завірена підпис одержувача (матеріально-відповідальної особи) сировини, продуктів і т. п. у дорученні на одержання цінностей?

А

Круглою печаткою підприємства, що одержує

В

Керівником і головним бухгалтером підприємства, що одержує

С

Керівником і головним бухгалтером, круглою печаткою підприємства, що одержує

125. Коли й хто відправляє повідомлення про відвантаження?

А

Постачальник після підготовки товарів до відправлення

В

Покупець після здійснення розвантаження товару

С

Постачальник у момент знаходження товару в шляху

126. Для яких цілей застосовується «Акт приймання товару, що надійшов без ліку постачальника» форми № ТОРГ-4?

А

Для оформлення приймання й оприбуткування фактично отриманих товарних цінностей, що надійшли без ліку постачальника

В

Для оформлення будь-якого надходження в організацію по фактичній наявності

С

Обидва варіанти відповіді вірні

127. У випадку організації письмових переговорів з ініціативи покупця їм розсилається потенційним постачальникам продовольчих товарів

А

Лист або запит, головною метою яких є одержання пропозиції (оферти)

В

Проект контракту (договору) поставки продовольчих товарів

С

Запит і проект договору поставки

128. Ким підписується повинен підписуватися пакувальний ярлик, застосовуваний при впакуванні товару?

А

Пакувальником

В

Матеріально-відповідальними особами

С

Матеріально-відповідальними особами й пакувальником

129. На підставі яких документів проводиться приймання продукції по кількості

А

Актів виконаних робіт, зроблених послуг

В

Транспортний^-транспортних-транспортні-транспортних-товарно-трансАЕртних накладних, рахунків-фактур

С

Касових чеків, квитанцій до прибуткового касового ордера

130. Якщо фізичні особи, що реалізують продовольчі товари на ринку, відмовляються вказувати свої паспортні дані для складання акту закупівлі, то підприємству громадського харчування при документальному оформленні операцій, пов'язаних із придбанням продуктів, треба

А

Скористатися формою первинної облікової документації № ОП-5 «Закупівельний акт»

В

Скористатися формою «Накладна» або «Товарна накладна»

С

Скласти знеособлений акт закупівлі із вказівкою кількості й ціни придбаних товарів

131. У рядку «Спосіб доставки» акта приймання товарів (форми № ТОРГ-1) вказується

А

Кількість годин (хвилин), потребовавшегося на доставку товарів, вид транспорту, що доставив товари

В

Вид транспорту, що доставив товари

С

Метод (строк) здійснення доставки: звичайний, терміновий

132. Якщо фактична кількість, якість, ціни й маркування тари, що надійшла, відповідають даним супровідних документів (товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура), то матеріально-відповідальна особа, ідповідальна за приймання

А

Розписується на супровідних документах в одержанні, ставить штамп приймання, тара прибуткується

В

Складає акт про відсутність яких-небудь порушень і недостач при прийманні тари, тара прибуткується

С

Тару прибуткує, супровідні документи відправляє в бухгалтерію для оформлення

133. У запиті, що висилається покупцем постачальникові продовольчих товарів і головною метою якого є одержання пропозиції (оферти) від постачальника, не вказується

А

Необхідна кількість товарів

В

Ціна товарів

С

Умови й строки поставки

134. Яким способом проводиться аналіз ціни при тенденції до підвищення цін на аналогічні продовольчі товари?

А

За допомогою розщеплення витрат на первинні, використовувані при розрахунку ціни одиниці товарів у даний момент, і наступні витрати, на основі яких провадиться розрахунок ціни на певну партію товарів

В

Соціологічним опитуванням населення про ціни на аналогічні продовольчі товари

С

Шляхом дисконтирования величин грошового потоку

135. Яким образом покупець повідомляє постачальника продовольчих товарів про свою згоду співробітничати?

А

Покупець направляє потенційному постачальникові в межах строку оферти підтвердження про прийняття пропозиції

В

Покупець направляє потенційному постачальникові свої контрусловия

С

Обидва варіанти можливі

136.Розрахунок інтервалу часу між замовленнями продовольчих продуктів можна провадити в такий спосіб

А

Потреба в замовляються продуктах, щоМ, / оптимальний розмір замовлення * кількість робочих днів у році

В

Кількість робочих днів у році / потреба в замовляються продуктах, щоМ, * оптимальний розмір замовлення

С

Оптимальний розмір замовлення / потреба в замовляються продуктах, щоМ, * кількість робочих днів у році

137. Чи може психологічний клімат у трудовому колективі постачальника продовольчих товарів служити одним із критеріїв вибору покупцем постачальника?

А

Так, може

В

Ні, оскільки критерієм вибору може служити тільки кредитоспроможність і фінансове становище постачальника

С

Ні, оскільки критерієм вибору може служити тільки кредитоспроможність і фінансове становище постачальника, здатність постачальника здійснити поставку товарів у застережений сторонами строк

138. Оптимальний розмір замовлення продовольчих товарів за критерієм мінімізації сукупних витрат на зберігання запасу й повторення замовлення розраховується по формулі

А

Квадратний корінь із((витрати на поставку одиниці товару, що замовляється, + витрати на зберігання одиниці товару, що замовляється,) / 2 * потреба в замовляється товаре, щоМ)

В

Квадратний корінь із (2 * витрати на поставку одиниці товару, що замовляється, * потреба в замовляється товаре, щоМ, / витрати на зберігання одиниці товару, що замовляється,)

С

Квадратний корінь із (потреба в замовляється товаре, щоМ, / (витрати на поставку одиниці товару, що замовляється, + витрати на зберігання одиниці товару, що замовляється,)

139. Одним зі способів розрахунку, застосовуваного для аналізу ціни закупівель, є калькуляція за еквівалентними показниками. Цей спосіб укладається в тім, що

А

Витрати дробляться по окремих статтях і беруться усереднено

В

Показник загальних витрат ділиться на показник виробничої продукції

С

Ведеться точний облік витрат по кожній операції на базі АСУ

140. При організації зберігання продовольчих товарів органи постачання повинні забезпечити

А

Складські приміщення сучасним устаткуванням (останніх моделей) з метою збільшення строку зберігання

В

Ефективне виконання виробничого завдання за рахунок відомості до можливого мінімуму обсягу збережених запасів

С

Максимально можливі асортименти запасів

141. Скільки камер для зберігання продовольчих товарів, сировини повинне бути на невеликих підприємствах громадського харчування?

А

Одна загальна камера

В

Не менш двох: одна – для швидкопсувних продуктів, інша – для нешвидкопсувних продуктів

С

Не менш трьох: одна – для м'яса, риби, молока, інша – для напівфабрикатів, третя – для нешвидкопсувних продуктів

142. Як оплачується тара, якщо її вартість не включена в ціну товару по договорах поставки?

А

Без оплати вертається постачальникові назад після здійснення поставки товару

В

Оплачується за договірними цінами понад вартість товарів

С

Оплачується за ціною надходження, зазначеної в супровідних документах

143. Поточні запаси продовольчих товарів забезпечують

А

Безперервність постачання виробничого процесу на підприємствах громадського харчування між двома поставками

В

Безперервність постачання підприємств громадського харчування у випадку непередбачених обставин: відхилення в періодичності й величині партій поставок від запланованих, зміни інтенсивності споживання, затримки поставок у шляху

С

Обидва варіанти відповіді вірні

144. Звідки сировина надходить на виробництво?

А

З комори

В

Відразу від постачальника

С

Обидва варіанти відповіді можливі

145. Коли покупець посилає постачальникові продовольчих товарів замовлення замість запиту?

А

Коли покупець звертається до потенційного постачальника товарів

В

Коли покупець звертається до свого постійного постачальника товарів

С

При обігу як до потенційного постачальника при повній упевненості покупця в позитивному рішенні постачальника про поставку товарів

146. Відсутність належного контролю якості закупівель продовольчих товарів може привести до наступних витрат

А

Зупинці виробництва у випадку, наприклад, коли вся партія товарів виявилася недоброякісної й підлягає поверненню

В

Додатковим видаткам, пов'язаним з поверненням бракованих і недоброякісних товарів

С

Обидва варіанти відповіді вірні

147. Основною метою постачання на підприємстві громадського харчування є

А

Задоволення потреб виробництва в продовольчих товарах з максимально можливою економічною ефективністю

В

Досягнення конкурентоспроможності товарів

С

Одержання максимального прибутку при найменших витратах

148. Рух товарів – це

А

Рух товарів зі складу до покупця

В

Транспортування товарів від місць їхнього виробництва до місць споживання

С

Перевезення товарів

149. Що таке нормованої втрати продовольчих товарів при їхньому транспортуванні?

А

Бій, псування продуктів

В

Втрати в межах природних втрат

С

Недостачі в результаті крадіжки, розкрадань

150. Неліквідні запаси продовольчих товарів - це

А

Довгостроково не використовувані (не відпущені у виробництво) продовольчі товари

В

Не підлягаючої ліквідації запаси продовольчих товарів

С

Обидва варіанти відповіді вірні

150. На кожну машину, призначену для перевезення продуктів, повинен бути оформлений санітарний паспорт, виданий установами санітарно-епідеміологічної служби строком

А

На п'ять років

В

Не більше ніж на три місяці

С

Не більше ніж на один рік

151. Гарантійні (страхові) запаси призначені

А

Для забезпечення безперервності постачання виробничого процесу на підприємствах громадського харчування між двома поставками

В

Для забезпечення безперервності постачання підприємств громадського харчування у випадку непередбачених обставин: відхилення в періодичності й величині партій поставок від запланованих, зміни інтенсивності споживання, затримки поставок у шляху

С

Для забезпечення безперервності виробництва на підприємствах громадського харчування у звітному й наступному за звітним періодом, до чергової поставки

152. Під складський звенностью розуміється

А

Кількість складів, через які проходить товар на шляху його руху від виробництва до споживача

В

Розміщення запасів на складі рядами, ланками для поліпшення умов зберігання

С

Розміщення запасів на складі рядами, ланками для поліпшення організації обліку

153. Де можуть розміщатися складські приміщення?

А

На перших, цокольних і підвальних поверхах

В

На верхніх поверхах, горищах

С

В окремих приміщеннях незалежно від поверховості

154. Торгово-закупівельні бази – це підприємства, які

А

Закуповують товари в підприємств-виготовлювачів для наступного їхнього продажу роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування

В

Розміщаються безпосередньо при великих промислових підприємствах і здійснюють організацію процесу руху товарів з пунктів виробництва в пункти споживання, організують оптовий продаж товарів великими партіями оптовим і роздрібним підприємствам

С

Розташовуються в районах, де багато підприємств-виготовлювачів, накопичують товари для їхнього продажу в місцях споживання

155. При проведенні письмових переговорів постачальник (продавець) продовольчих товарів розсилає покупцям своєї продукції пропозиції (оферти), які можуть бути

А

Твердими, вільними

В

Твердими, попередніми

С

Попередніми, остаточними

156. Тверді оферти висилаються

А

Новим, потенційним покупцям

В

Традиційним покупцям

С

В обох випадках

157. На який строк установлюється дія доручення для можливості одержання й вивозу продовольчих товарів по поряд, рахунку, накладній або іншому, що заміняє їхньому документу, на підставі якого видане доручення

А

На строк не більше 15 днів

В

На строк не більше 10 днів

С

На строк не більше одного календарного місяця

158. У скількох екземплярах складається акт приймання продовольчих товарів на склад

А

В 2-х екземплярах

В

В 3-х екземплярах

С

В 4-х екземплярах

159. Приймання продовольчих товарів у справній тарі, здійснювана безпосередньо в момент розкриття тари, провадиться

А

По масі нетто, кількості товарних одиниць у кожній тарі

В

По якості продовольчих товарів

С

Обидва варіанти відповіді вірні

160. При прийманні продовольчих товарів не забороняється

А

Зберігання на складі охолодженої риби, риби гарячого копчення, кулінарних виробів

В

Прийняття птаха в непотрошенном виді, за винятком дичини

С

Прийом напоїв у пляшках без етикетки

161. Чи робиться яка-небудь оцінка в акті розбіжностей по продовольчих товарах, по яких не встановлені розбіжності (у випадку якщо по іншим минулому виявлені невідповідності, і оформлявся акт розбіжностей)?

А

Продовольчі товари, по яких не були виявлені розбіжності, в акті не перераховуються

В

Продовольчі товари, по яких не були виявлені розбіжності, в акті не перераховуються, про що робиться оцінка наприкінці акту: «По інших продовольчих товарах розбіжностей не встановлене»

С

Продовольчі товари, по яких не були виявлені розбіжності, перераховуються в акті

161. Яким образом оформити доручення на одержання продовольчих товарів у випадках, коли довірена особа повинне одержати необхідні товари в одному місці (з одного складу), але по декількох убраннях, рахункам і іншим їхнім документам, що заміняють?

А

Оформляються кілька доручень на одержання товарів по різних убраннях, рахункам і іншим аналогічним документам

В

У дорученні вказуються номери й дати видачі всіх убрань, рахунків і інших аналогічних документів

С

Обидва варіанти відповіді можливі

162. Якщо постачальник товарів не розпорядиться товарами, прийнятими покупцем на відповідальне зберігання, у певний строк, то покупець

А

Вправі реалізувати товари

В

Вправі повернути товари постачальникові

С

Обидва варіанти відповіді можливі

163. Продовольчі товари c ушкодженої при транспортуванні впакуванням при прийманні на склад підлягають

А

Вибракуванню й напрямку в «зону шлюбу» на основному складі до проведення експертизи

В

Вибракуванню й напрямку в ізольоване приміщення до проведення експертизи

С

Утилізації або знищенню без проведення експертизи

164. Видатки, понесені покупцем у зв'язку із прийняттям товарів на відповідальне зберігання

А

Покриваються за рахунок власних коштів покупця

В

Підлягають відшкодуванню постачальником товарів

С

Можуть покриватися як за рахунок власних коштів покупця, так і підлягати відшкодуванню постачальником (залежно від умов договору)

164. Доручення видаються на одержання продовольчих товарів, що відпускаються постачальником

А

По поряд, рахунку, договору

В

За замовленням, угоді

С

По зазначеним вище документах або іншому, що заміняє їхньому документу

165 Раціональна організація приймання продовольчих товарів на склад і їхній складський облік ґрунтується на дотриманні принципу

А

Механізації й автоматизації зазначених операцій

В

Оптимального використання площі і ємності складських приміщень

С

Обидва варіанти відповіді вірні

166. Напівфабрикати прибуткуються

А

По масі неопрацьованої сировини (масі брутто)

В

По масі нетто

С

Обидва варіанти можливі

167. До групи дижестивов ставляться:

А

Безалкогольні, а також солодкі й гіркі алкогольні напої з помірним утримуванням алкоголю, які подаються перед їжею, викличуть апетит

В

Дуже міцні або утримуючі багато соку, калорійних фруктів і бульйону коктейлі

С

Міцні коктейлі, що часто містять кавовий лікер, а також міцні спиртні напої, звичайно вживані після їжі

168. До зернових дистилятів ставляться:

А

Коньяк, арманьяк, бурштинових

В

Горілка, скроні

С

Ром, кашаца

169. Утримування спирту в аперитивах (в %):

А

40-56

В

15-35

С

9-20

170. Сухі вермути бувають:

А

Тільки білі

В

Тільки червоні

С

Білі й червоні

171. Флейринг – це:

А

Обертання, підкидання, жонглювання, балансування з використанням пляшок, шматочків льоду, барного інвентарю в процесі готування коктейлів

В

Готування авторського коктейлю

С

Один зі способів наливу

172. Марками якого алкогольного напою є «Джеймсон», «Джим Бим», «Джонни Уокер»:

А

Коньяк

В

Скроні

С

Текіла

173Марками якого алкогольного напою є Tres Magueyes (Трес Магэйес), Jose Cuervo (Хосе Куерво), Mariachi (Мариачи), Matador (Матадор), Olmeca (Олмека), Pepe Lopez (Пепе Лопец), Sauza (Сауза):

А

Ром

В

Текіла

С

Абсент

174. Продукція в барі ділиться на наступні групи:

А

Алкоголь, безалкогольні напої, сиропи, тютюн

В

Напої, тютюн, закуски

С

Алкоголь, безалкогольні напої

175. У яких країнах в основному виробляють плодово-ягідні вермути:

А

Германія, Нідерланди, Чехія

В

Росія, Англія, Болгарія

С

Угорщина, Хорватія, Іспанія

176. Напої, що наготовлюються у відносно більших кількостях, що містять багато льоду (наприклад, дайкири, джоггер, джулеп, коблер, колада, коллинз, крюшон, кулеры, рикки, слинг, физ), відносять до типу:

А

Довгі (довгі, long drink)

В

Короткі

С

Що тягнуться

177. По втримуванню спирту й цукру виноградні вина класифікують:

А

Столові, кріплені, ароматизовані, гристі

В

Білі, червоні

С

Солодкі, напівсолодкі, сухі, напівсухі, кріплені

178. Загальне правило відносно послідовності споживання алкогольних напоїв:

А

Послідовність уживання коктейлів і напоїв не залежить від ступеня втримування в них алкоголю

В

Краще починати з більше міцних напоїв, а потім переходити до легенів і слабоградусным напоям

С

Краще починати з легенів, слабоградусных напоїв, а потім переходити до більше міцних

179. Міра об'єму «Дэш» дорівнює:

А

3 мол.

В

0,5 мол

С

50 мол

180. Саку ставиться до групи:

А

Ароматизовані дистиляти

В

Фруктові дистиляти

С

Дистиляти рису

180. Який вид алкогольних напоїв зветься «Брют»:

А

Сухі гристі вина

В

Сильно охолоджені напої, приготовлені з будь-якого міцного спиртного напою

С

Марка скроні

181. Роботу бармена розрізняють по трьох основних стилях:

А

Класичний, фрістайл, спидмиксинг

В

Економ, бізнес, ультра

С

Універсальний, флейринг, класичний

182. Нова професія «бариста» являє собою:

А

Бармен, що працює винятково з вином

В

Фахівець із готування кава

С

Бармен, що не має доступу до каси

183. Гристі виноградні вина діляться на наступні групи:

А

Напівсухі, напівсолодкі

В

Кріплені, десертні

С

Міцні, напівсолодкі, солодкі, лікерні

184Білі вина выдерживаются протягом наступного періоду

А

Від 6 до 9 місяців

В

Від декількох тижнів до 3 місяців

С

Від 1 року до 5 років

185. Відповідно до правил зберігання напівсолодкі вина варто зберігати при температурі:

А

Від -5 до 25 градусів

В

Від 10 до 20 градусів

С

Від -2 до 8 градусів

186. У своїй виробничій діяльності бармен безпосередньо підкоряється

А

Головному бухгалтерові

В

Завідувачеві баром/метрдотелеві ресторанної служби

С

Керівникові відділу кадрів

187. Чи є бармен матеріально відповідальною особою:

А

Немає

В

Важко відповісти

С

Так

188. Бармен для підприємства - насамперед

А

Офіціант

В

Продавець

С

Менеджер

189. Відповідно до посадової інструкції бармен відповідає за:

А

Несхоронність платіжних документів, а також товарів, посуду, інвентарю й устаткування

В

Відпустка блюд, напоїв і ін. без застосування контрольно-касових машин

С

Обидві відповіді вірні

190. Професія бармена має наступні розряди:

А

4-5

В

1-3

С

2-4

191. До основних обов'язків бармена ставиться:

А

Запобігання втрат або розкрадань

В

Проведення занять по підготовці персоналу з метою його відповідності необхідним стандартам

С

Забезпечення належного санітарного стану залу бара, підсобного приміщення, торгово-технологічного встаткування й інвентарю

192. Основний продукт, продаваний у барі:

А

Вино

В

Коктейлі

С

Закуски

193. Під час роботи барменові забороняється:

А

Слухати й підтримувати розмова із клієнтами

В

Користуватися одеколоном або парфумами із сильним заходом

С

Не чекаючи спеціального прохання, допомагати гостям

194. Барменові необхідно мати знання в області психології обслуговування в частині:

А

Етикет і манера поводження

В

Причин виникнення конфліктних ситуацій і шляхів їхнього дозволу

С

Обидві відповіді вірні

195. При обслуговуванні сильно сп'янілого клієнта неприпустимо:

А

Зменшувати дозу алкоголю

В

Відмовитися від замовлення

С

Обслуговувати нарівні з іншими клієнтами

196. У який момент подається рахунок:

А

Після збирання порожнього келиха

В

Після прийняття замовлення

С

Тільки на прохання клієнта

197. Бармен повинен мати наступні якості:

А

Акуратність, чуйність, пам'ять

В

Посидючість, терплячість, байдужість

С

Індиферентність, спостережливість, ощадливість

198. Для дозволу конфліктної ситуації бармен повинен:

А

Не брати участь у конфлікті, відсторонитися

В

Попросити незадоволеного клієнта покинути приміщення бара

С

Зберігати спокій; не принижуючись вибачитися

199. Двома принциповими стимулами, що мотивують поводження бармена, є:

А

Рентабельність бара й задоволення клієнтів

В

Особиста матеріальна вигода й престиж професії

С

Кар'єрний ріст і особистий авторитет

200. У який момент варто забирати порожній келих клієнта:

А

Перед тим, як подати рахунок

В

До того, як клієнт одержить наступний напій

С

Після того, як клієнт піде з бара

201. Мірним посудом є:

А

Риммер, джаг

В

Джиггер, унцовка

С

Стрейнер, шейкер

202. Пристосування для відділення коктейлю від льоду називається:

А

Шейкер

В

Стрейнер

С

Джиггер

203. Барным інструментом, використовуваним для витягу льоду з льдогенератора, є:

А

Стрейнер

В

Скляний посуд

С

Совок

204. Обсяг келиха Наддержава становить:

А

25-60 мол.

В

250-500 мол.

С

90-160 мол.

205. Яка залежність між міцністю алкогольного коктейлю й обсягом скляного посуду, у якій він подається:

А

Залежність відсутня

В

Коктейлі з більшим утримуванням алкоголю подають в обсязі від 100 до 200 мол і більше, змішані напої, що містять у своєму складі невелика кількість алкогольних компонентів, - в обсязі від 50 до 100 мол

С

Коктейлі з більшим утримуванням алкоголю подають в обсязі від 50 до 100 мол, змішані напої, що містять у своєму складі невелика кількість алкогольних компонентів, - в обсязі від 100 до 200 і більше мол

 

206. Метод готування коктейлів СТИР припускає використання наступного барного інвентарю:

А

Змішувальна склянка

В

Шейкер

С

Питний келих

207. Для подачі тропічних коктейлів використовують келих:

А

Харрикейн

В

Шампань флюте

С

Мадерная чарка

208. Для нагрівання скляного посуду не можна:

А

Ставити на відкритий вогонь

В

Наповнювати келихи гарячою водою

С

Нагрівати пором з кавоварки

209. Блендер використовують для готування коктейлів:

А

З легко алкогольних напоїв, що змішуються

В

Із фруктами й більшим утримуванням льоду

С

Обидві відповіді вірні

210. Для охолодження посуду не можна:

А

Поміщати посуд у холодильник

В

Мити склянка холодною водою

С

Засипати в келихи лід

211. Соєвий соус, застосовуваний як смакова добавка в процесі готування коктейлю, називається:

А

Вотчестер

В

Табаско

С

Апельсинова гіркота

212. Обережне відділення рідини від осаду називається:

А

Витримка

В

Декантирование

С

Дистиляція

213. Утоляющие спрагу шипучі коктейлі, до складу яких входять лимонний сік, цукровий сироп або пудра, міцне спиртне, газована вода, ставляться до групи:

А

Физы

В

Эг-Ноги

С

Флипы

214. Ароматні тонізуючі напої, що наготовлюються зі спиртованих плодово-ягідних соків, цукрового сиропу, лимонної кислоти, спирту-ректифікату вищого очищення, називаються:

А

Глінтвейн

В

Грог

С

Пунш

215. Скроні є основою коктейлю:

А

Маргарита

В

Наддержава

С

Манхэттен

216. Утоляющие спрагу ніжно-солодкі лонгдринки, у яких поряд з міцними спиртними напоями майже завжди втримується імбирний ель, називаються:

А

Кулер (cooler)

В

Пунш

С

Слинг (sling)

217. Підігріте вино зі спеціями називається:

А

Пунш

В

Глінтвейн

С

Грог

218. Коктейль із 20 мол джина, 20 мол лікеру Curasao Triple sec, 40 мол апельсинового соку, 10 мол вершків, 1 яєчного жовтка й тертого мускатного горіха називається:

А

Ампір (EMPIRE)

В

Апельсиновий флип (ORANGENFLIP)

С

Класичний перно (PERNOD KLASSISCH)

219Коктейль «Манхеттен» ставиться до групи:

А

Класичний шотдринк

В

Фруктовий физ

С

Терпкий круст

220. Яблучна горілка, що готовлять у Нормандії з яблучного вина, називається:

А

Calvados

В

Campari

С

Curacao

221. Банановим, динячим, полуничним може бути коктейль:

А

Манхэттен

В

Олександр

С

Дайкири

222. Процес відділення рідини з високим утримуванням спирту від сусла, що перебродило, шляхом випару з наступною конденсацією пар, що утворилися, називається:

А

Шумування

В

Солодження

С

Дистиляція

223. У загальному обсязі коктейлю основа (напій, що визначає тип коктейлю) повинна становити:

А

Більше 30%

В

Більше 50%

С

Більше 90%

224. Який лід використовують для готування коктейлів із фруктами, гристих, крюшонів і інших напоїв, що наготовлюються порівняно більшими порціями:

А

Шматки льоду завбільшки з волоський горіх

В

Мелкодробленый лід ( лід-фрапе)

С

Лід не додають

225. Щоб не зіпсувати коктейль надмірною кількістю «зм'якшуючих добавок», потрібно дотримуватися обмеження:

А

На одну порцію напою варто брати не більше 1 яйця

В

На одну порцію напою варто брати не більше половини яйця

С

На одну порцію напою варто брати не більше 2 яєць

226. ДО «зм'якшуючим» добавкам для готування коктейлю ставляться:

А

Французькі й італійські вермути

В

Цукор, вершки, яйця

С

Апельсинові, лимонний соки

226. Які напої називають Фенси-Дринк:

А

Дуже живильні напої, що завжди містять молоко і яєчний жовток. Подаються холодними або теплими в більших склянках «тумблер» із соломинкою

В

Лонгдринки з більшим утримуванням спирту, які подаються в маленьких склянках «тумблер», наповнених дрібно наколотим льодом

С

Святкові напої, які не підходять ні під одну категорію коктейлів з алкоголем і для яких не є яких-небудь основних рецептів. Єдиним загальним правилом, що їх поєднує, є те, що вони не повинні містити більше 60 мол спирту

227. Прозора витримана горілка, основу якої становлять ячмінь і жито з додаванням суміші вишуканих трав і пряностей (ялівця, коріандру, лимонної й апельсинової цедри, анісу, кардамону, кореня фіалки й т. д.), називається:

А

Коньяк

В

Джин

С

Текіла

228. У процесі готування коктейлю «Барбадос» використовують наступні інгредієнти:

А

Темний ром, гранатовий сироп Grenadine, апельсиновий сік, лимонний сік, Orange-Bitter

В

Горілка, білий ром, апельсиновий сік

С

Текіла, апельсиновий лікер Cointreau, сік лайма, половина яєчного жовтка

229. Правило готування шаруватих коктейлів говорить:

А

Першим вливають алкогольний напій більшої щільності

В

Першим вливають алкогольний напій меншої щільності

С

Першим вливають алкогольний напій найбільшого обсягу незалежно від щільності

230. Напій «Пусс кафе» (Pousse cafe) являє собою:

А

Кавовий лікер

В

Кава эспрессо з коньяком

С

Багатошаровий напій з різнобарвних лікерів, що подаються до кава

231. Який обсяг рідких складових частин повинен мати класичний лонгдринк:

А

Більше 50 мол

В

Більше 100 мол

С

Більше 140 мол

232. Коктейль із білого рому, содової, соку лайма, цукру й гілочок м'яти називається:

А

Манхэттен

В

В 52

С

Мохито

233. Для готування коктейлю «Дайкири» використовується інгредієнт:

А

Текіла

В

Канадський скроні

С

Світлий ром

234. Метод готування всіх напоїв безпосередньо в питному келиху називається:

А

БЛЕНД

В

ШЕЙК

С

БИЛД