Растениеводство
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (3 Голоса)

Тестові питання (відкритого типу) з ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН

1.  Плазмоліз – це ….

2.  Деплазмоліз – це …

3.  Ферменти - це

4.  Транспірація – це …

5.  Види транспірації:

6.  Гутація – це …

7.  Плач рослин – це …..

8.  Фотосинтез – це …

9.  Хлороз – це …

10.Етіоляція - це

11.Дихання рослин - це

12. Гліколіз – це …

13.Бродіння – це…

14.Типи дихання рослин:

15. Мінеральне живлення – це…

16.Ріст – це…

17.Види спокою пагонів:

18.Розвиток – це…

19.Тропізми – це…

20.Фототропізми це рухи рослин викликані односторонньою дією.........

21.Геотропізми це рухи рослин викликані односторонньою дією.........

22.Настії - це...

23.Етапи росту рослинної клітини:

24.Типи росту органів рослин:

25.Фази розвитку рослин:

26.Яровизація це......

27.Жаростійкість - це

28.Холодостійкість це...

29.Морозостійкість це...

30.Зимостійкість це...

Відповіді на тестові запитання відкритого типу З фізіології рослин

1.  Плазмоліз – це …Відставання протопласта від оболонки внаслідок його зневоднення.

2.  Деплазмоліз – це …Заповнення плазмолізованою протоплазмою всього об’єму клітинної оболонки внаслідок вбирання води ззовні.

3.  Ферменти – Це речовини білкової природи, які відіграють роль каталізаторів.

4.  Транспірація – це …Процес випаровування води рослиною.

5.  Види транспірації: Продихова і кутикулярна.

6.  Гутація – це …Витікання води із спеціалізованих клітин листка.

7.  Плач рослин – це …Витікання пасоки із пошкодження дерева.

8.  Фотосинтез – це …Процес утворення зеленими рослинами органічних речовин із неорганічних (вуглекислого газу і води) за участю світлової енергії, поглинутої хлоропластами.

9.  Хлороз – це …Ріст рослин в умовах дефіциту заліза. При цьому листки примають блідо-зелений колір.

10.Етіоляція – це… Ріст рослин в умовах відсутності світла. Проростки не синтезують хлорофілів і мають біле або жовтувате забарвлення.

11.Дихання рослин – Це процес вивільнення енергії внаслідок біохімічного окислення органічних речовин до вуглекислоти і води, а також безкисневого розпаду органічних речовин.

12.Гліколіз – це …Багатоступеневе негідролітичне розщеплення гексози до піровиноградної кислоти.

13.Бродіння – це…Вивільнення енергії внаслідок безкисневого розпаду органічних речовин

14.Типи дихання рослин: Аеробне та анаеробне.

15.Мінеральне живлення – це…Поглинання, пересування і засвоєння мінеральних речовин рослиною.

16.Ріст – це…Незворотне збільшення довжини, об’єму і загальних розмірів рослини, її окремих органів, клітин і внутріклітинних структур.

17.Види спокою пагонів: Глибокий, вимушений.

18.Розвиток – це…Комплекс якісних змін структур і функцій, що виникають в процесі онтогенезу.

19.Тропізми – це…Рухи рослин, викликані односторонньою дією фактора.

20.Фототропізми це …Рухи рослин викликані односторонньою дією...світла.

21.Геотропізми - Це рухи рослин викликані односторонньою дією сили земного тяжіння.

22.Настії - це... Рухи рослин викликані дифузною дією фактора;

23.Етапи росту рослинної клітини: Ембріональна, розтягнення, диференціації.

24.Типи росту органів рослин: Апікальний (вершиною), латеральний (по діаметру), інтеркалярний (вставний), базальний (ріст основою пагона).

25.Фази розвитку рослин: Насіннєва, молодості, поступового дозрівання, стиглості і старіння. Виходячи з лісівничих міркувань практичного характеру, тільки три фази: молодості, стиглості і старіння.

26.Яровизація це...Вплив на рослину протягом 1-2 місяців температур 20-100С.

27.Жаростійкість – це…Властивість рослин переносити температури вище 40-450С.

28.Холодостійкість це...Властивість рослин переносити низькі позитивні температури

29.Морозостійкість це...Властивість рослин переносити низькі мінусові температури

30.Зимостійкість це...Властивість рослин переносити вплив комплексу несприятливих факторів.

Ведучий викладач, доц. Заїка В. К.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Дополнительные тесты: