Тесты по темам:

 

Тест радіобіологія

Тестові питання (закритого типу) З РАДІОБІОЛОГІЇ

1. Яке визначення радіочутливості є правильним?

1) радіочутливість - це властивість організмів реагувати на малі дози опромінення;

2) радіочутливість - це властивість організмів реагувати на малі дози опромінення;

3) радіочутливість - це властивість організмів реагувати на критичні дози опромінення;

4) радіочутливість - це властивість організмів реагувати на сублетальні дози опромінення.

2. Радіостійкість - це властивість рослин переносити...

1) критичні дози опромінення;

2) малі дози опромінення;

3) летальні і сублетальні дози опромінення;

4) любі дози опромінення.

3. Летальна доза опромінення - це доза при якій...

1) гине декілька опромінених екземплярів;

2) гине половина опромінених екземплярів;

3) гинуть всі опромінені особини;

4) спостерігаються мутаційні процеси.

4. Напівлетальна (сублетальна) доза випромінювання - це доза при якій...

1. гине декілька опромінених рослин;

2. гине половина опромінених рослин;

3. гинуть всі опромінені рослини;

4) спостерігаються мутаційні процеси.

5. Які з перерахованих груп організмів відзначаються найвищою радіостійкістю?

1) гриби;

2) віруси;

3) рослини;

4) бактерії.

6. Які з перерахованих деревних рослин характеризуються найнижчою радіостійкістю?

1) тополя, дуб;

2) сосна, ялина;

3) ясен, липа;

4) акація, береза.

7. Які з перерахованих органел клітини є найбільш радіостійкими?

1) хлоропласти;

2) мітохондрії;

3) ядро;

4) рибосоми.

8. Які з перерахованих функцій є найбільш радіостійкими?

1) дихання;

2) біосинтез ДНК;

3) біосинтез білка;

4) фотосинтез.

9. Які з перерахованих тканин і органів рослини є найменш радіостійкими?

1) апікальна меристема;

2) латеральна меристема;

3) паренхіма;

4) провідні тканини.

10. При якій вологості насіння проявляє найбільшу радіостійкість?

1) 6-8%;

2) 11-13%;

3) 15-16%;

4) 25-30%.

11. Лісостан до опромінення мав склад 6С3Д1Б. Який приблизний склад деревостану буде після опромінення дозою 100 Гр?

1) 4С4Д2Б;

2) 8Д2Б;

3) 6Д3С1Б;

4)5Д3С2Б.

12. Яка одиниця вимірювання поглиненої дози в системі СІ?

1) Дж;

2) Зв;

3) Р;

4) Гр.

13. Яка одиниця вимірювання еквівалентної дози в системі СІ?

1) Н;

2) Зв;

3) Бер;

4) Гр.

14. Яка одиниця вимірювання активності в системі СІ?

1) Зв;

2) Р;

3) Гр;

4) Бк.

15. 10 Гр еквівалентний:

1) 1000 рад;

2) 100 рад;

3) 0.1 рад;

4) 1 рад.

16. 1 Зв еквівалентний:

1) 0.1 Бер;

2) 1 Бер;

3) 100 Бер;

4) 1000 Бер.

17. Питома густина іонізації, що створюється бета-частинками є:

1) значно менша, ніж a-частинок з тією ж самою енергією;

2) значно більша, ніж a-частинок з тією ж самою енергією;

3) рівна, ніж a-частинок з тією ж самою енергією.

18. Питома густина іонізації, що створюється A-частинками є:

1) значно менша, ніж електронів з тією ж самою енергією;

2) значно більша, ніж електронів з тією ж самою енергією;

3) рівна, ніж електронів з тією ж самою енергією.

19. Які з перерахованих видів іонізуючого випромінювання мають найбільшу проникаючу здатність?

1) a-частинки;

2) b-частинки;

3) g-кванти;

4) потік електронів.

20. Які з перерахованих видів іонізуючого випромінювання мають найменшу проникаючу здатність?

1) a-частинки;

2) b-частинки;

3) g-кванти;

4) потік електронів.

21. Середнє значення коефіцієнта якості для гамма-випромінювання становить:

1) 10;

2) 1;

3) 5;

4) 30.

22. Середнє значення коефіцієнта якості для A-випромінювання становить:

1) 5;

2) 10;

3) 20;

4) 10.

23. Довжина пробігу A-частинок з енергією 4МеВ в повітрі становить:

1) 2.7 см;

2) 10 м;

3) 1000 м;

4) 5000 м.

24. Довжина пробігу G-кванта з енергією 1МеВ в повітрі становить:

1) 1 мм;

2) 1 см;

3) 120 м;

4) 5000 м.

25. Величина потужності поглинутої дози фонового випромінювання становить

1) 10 Р/год;

2) 15 МкР/год;

3) 0.5 Р/год;

4) 100 мР/год.

26. Допустиме опромінення населення в нормальних умовах становить:

1) 100 Бер;

2) 3 Бер;

3) 0.5 Бер;

4) 1 мБер.

27. Фонове опромінення за рік становить:

1) 0.1 Бер;

2) 1 Бер;

3) 100 Бер;

4) 5 Бер.

28. Допустиме аварійне опромінення населення (разове) становить:

1) 0.1 Бер;

2) 1 Бер;

3) 100 Бер;

4) 5 Бер.

29. У хвої і пагонах яких дерев нагромаджується більше радіонуклідів?

1)  пануючих;

2)  середніх;

3)  пригнічених;

4)  не зв’язано із станом.

30. В якій частині стовбура нагромаджується найбільше радіонуклідів?

1)  в центральній частині;

2)  у прилеглій до центральної частини;

3)  в останніх 3-4 річних кільцях;

4)  рівномірно по всьому радіусу.

Варіанти правильних відповідей на тестові питання з радіобіології

Питання

Номера правильних відповідей

№1

№2

№3

№4

1

+

-

-

-

2

-

-

+

-

3

-

-

+

-

4

-

+

-

-

5

-

+

-

-

6

-

+

-

-

7

+

-

-

-

8

-

-

-

+

9

+

-

-

-

10

-

+

-

-

11

-

+

-

-

12

-

-

-

+

13

-

+

-

-

14

-

-

-

+

15

+

-

-

-

16

-

-

+

-

17

+

-

-

-

18

-

+

-

-

19

-

-

+

-

20

+

-

-

-

21

-

+

-

-

22

-

-

+

-

23

+

-

-

-

24

-

-

+

-

25

-

+

-

-

26

-

-

+

-

27

+

-

-

-

28

-

-

-

+

29

+

-

-

-

30

-

-

+

-