Микробиология
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.75 (4 Голоса)
Banggood WW

Тести з мікробіології з відповідями

1. За дослідження біохімії процесу азотфіксації Нобелівську премію було присуджено:

Відповідь теста в кінці статті!!!!

 

2. Прототип ядра у прокаріотній клітині називається:

 Відповідь теста в кінці статті!!!!

 

3. Функцію фіксування атмосферного азоту прокаріотами забезпечує:

 Відповідь теста в кінці статті!!!!

 

4. Утворення спори у прокаріотів забезпечує:

 

Викиум

5. Направлений рух прокаріотних організмів називається:

 

6. Направлений рух, викликаний зміною концентрації кисню у середовищі називається:

 

7. Направлений рух, викликаний зміною концентрацією певних хімічних сполук у середовищі називається:

8. Плаваючі рухи прокаріотні організми здійснюють за допомогою:

9. Запасаючу функцію у прокаріотній клітині здійснюють:

10. Синтез білків у прокаріотній клітині здійснюють:

11. Енергетичну функцію у прокаріотній клітині забезпечує:

12. Драглиста речовина, що оточує прокаріотну клітину і виконує захисну функцію називається:

13. Мікроорганізми, у яких відсутнє ядро відносяться до:

14. Організми, у яких сформоване ядро відносять до:

15. Стрептококи – це:

1 - гриби; 2 - бактерії; 3 - віруси; 4 - актиноміцети

16. Вібріон – це:

1 - гриби; 2 - бактерії; 3 - віруси; 4 - актиноміцети

17. Стрептобацила – це:

1 - гриби; 2 - бактерії; 3 - віруси; 4 - актиноміцети

18. Бактерія з великою кількістю дрібних витків називається:

19. Паличкоподібні бактерії, що утворюють спори називаються:

20. Прокаріотні мікроорганізми, які володіють здатністю до фотосинтезу і фіксування атмосферного азоту називається:

21. Основна функція грибів у грунті:

22. У грунті бактерії можуть складати до..... від об’єму мікрофлори:

1 – до 3%; 2 – до 30%; 3 – до 70%; 4 – до 90%.

23. У грунті мікроскопічні гриби можуть складати до:

1 – до 3%; 2 – до 30%; 3 – до 70%; 4 – до 90%.

24. Виключно важлива роль у мінералізаційних процесах лісових грунтів пояснюється:

1.  їхньою будовою;

2.  високоактивним ферментативним апаратом;

3.  стійкістю до високих температур;

4.  здатністю тривалий час обходитися без кисню.

25. Більшість грибів віддає перевагу...... середовищу.

26. У грунті актиноміцети можуть складати до..... від об’єму мікрофлори.

27. Грибобактерії – це

1.  гриби

2.  бактерії

3.  актиноміцети

4.  водорості

28. Актиноміцети відіграють важливу роль у підтримці біологічної рівноваги у грунті завдяки здатності утворювати:

29. Слизь, яку виділяють водорості сприяє...... грунту.

30. Водорості забезпечують верхній шар грунту:

1.  водою

2.  киснем

3.  енергією

4.  солями

31. Лишайники, які заселяють кам’яні субстрати, називаються:

32. Віруси мікроорганізмів, які викликають їхню загибель, називаються:

33. Мікроорганізми, оптимум життєдіяльності для яких знаходиться в межах + 10-15оС, називаються:

34. Мікроорганізми, для яких оптимум життєдіяльності знаходиться в межах +25-30оС, називаються:

35. Мікроорганізми, для яких оптимум життєдіяльності знаходиться в межах +30-65оС, називаються:

36. Мікроорганізми, які живуть при високій лужній реакції (рН 10 і вище), називаються:

37. Мікроорганізми, які живуть при високій кислій реакції (рН 3 і менше), називаються:

38. Більшість грибів віддають перевагу середовищу:

1.  кислому; 2. лужному; 3. нейтральному.

39. Мікроорганізми, які розмножуються при нормальному атмосферному тиску та добре переносять також і підвищений тиск, називаються:

40. Мікроорганізми, які можуть функціонувати лише при високому тиску, називаються:

41. Мікроорганізми, які для дихання використовують молекулярний кисень, називаються:

42. Мікроорганізми, для яких кисень токсичний, називаються:

43. Аеротолерантні анаероби не гинуть при контакті з:

44. Концентрація СО2, яка негативно відображається на життєздатності окремих груп мікроорганізмів:

1.  0,03%; 2. 0,1%; 3. 0,5%; 4. вище 1-1,5%.

45. Для фотографів сонячне світло:

1.  згубне; 2. необхідне; 3. не впливає.

46. Найменша вологість субстрату при якій можуть розвиватися плісневі гриби:

1.  5%; 2. 10-15%; 3. 25-30%; 4. 35-40%.

47. Мікроорганізми, які не припиняють ріст при високому осмотичному тиску, називаються:

48. Мікроорганізми, які можуть жити лише при дуже високих концентраціях солей, називаються:

49. Серед всіх поживних елементів найбільше значення має....., що є мікробних клітинах:

1.  С, 2. N; 3. О; 4. Н.

50. Для більшості гетеротрофних мікроорганізмів кращі джерела вуглуцю – речовини, що вміщують......групи.

51. Для більшості гетеротрофних мікроорганізмів найважчими джерелами вуглецю є органічні сполуки, що вміщують вуглець у формі...... .

52. Найбільш доступним джерелом азоту для багатьох мікроорганізмів є іони амонію і..... .

53. Для більшості мікроорганізмів джерелом сірки є...... .

54. Для організмів, які не мають спеціальних органів для захоплення та перетравлення їжі, характерний..... спосіб живлення.

55. Спосіб живлення, при якому частинки їжі захоплюються організмом і ним перетравлюються, називаються..... .

56. Мікроорганізми, які використовують вуглекислий газ, як єдине джерело вуглецю для синтезу речовин свого тіла називаються.... .

57. Автотрофи – це організми, які використовують..... як єдине джерело вуглецю для синтезу речовин свого тіла.

58. Мікроорганізми, які отримують вуглець із складних відновлених органічних сполук називаються..... .

59. Мікроорганізми, які в якості джерела енергії використовують сонячне світло, називають.... .

60. Фототрофи – це організми, які в якості джерела енергії використовують...

61. Мікроорганізми, які в якості джерела енергії використовують різноманітні неорганічні та органічні сполуки називаються.... .

62. Мікроорганізми, джерелом енергії для яких є органічні речовини, називаються.... .

63. Мікроорганізми, джерелом енергії для яких є неорганічні речовини, називаються....

64. Літотрофи – це мікроорганізми, джерелом енергії для яких є:

1.  сонце; 2. органічні речовини; 3. неорганічні речовини.

65. Органотрофи - це мікроорганізми, джерелом енергії для яких є:

1.  сонце; 2. органічні речовини; 3. неорганічні речовини.

66. Типи фосфорилювання, які переважають у прокаріот

1. субстратне; 2. фотофосфорилювання;

3. окислювальне; 4. всі типи.

67. Найбільш примітивний спосіб отримання енергії мікроорганізмами.

1.  субстратне фосфорилювання; 2. фотофосфорилювання;

3. окислювальне фосфорилювання.

68. В аеробній зоні першими деструкторами вуглецевих полімерів є:

1.  гриби; 2. актиноміцети; 3. бактерії; 4. гриби і актиноміцети.

69. В анаеробній зоні першими деструкторами вуглецевих полімерів є:

1.  гриби; 2. актиноміцети; 3. бактерії; 4. гриби і актиноміцети.

70. В анаеробних умовах у процесі первинного розкладання вуглецевих полімерів утворюються:

1.  спирти; 2. жирні кислоти; 3. нітрати; 4. сульфати.

71. Первинні анаероби, що здійснюють бродіння, виступають у ролі головних генераторів..... в аеробній зоні.

72. Споживання водню мікроорганізми проходить найбільш активно в... зоні, де водневі бактерії окислюють водень.

73. Азотфіксуючі мікроорганізми представлені тільки царством...

74. Азотфіксуючі бактерії, які не зв’язані безпосередньо з кореневими системами рослин, називаються....

75. Азотфіксуючі бактерії, які живуть у сфері прямого впливу рослин, у прилеглім до коріння грунті, чи на поверхні коріння і листя називаються.... .

76. Бульбочкові бактерії, що живуть у тканинах рослин, відносяться до ... мікроорганізмів.

77. Процес мінералізації азот вмістимих органічних сполук з виділенням аміаку називається.....

78. В процесі амоніфіксації приймають участь

1.  бактерії; 2. гриби; 3. актиноміцети; 4. бактерії, гриби, актиноміцети.

79. Біологічне окислення аміаку до нітратів і нітритів називається....

80. Всі нітрифікуючі бактерії:

1.  аероби; 2. облігатні анаероби;. 3. аеротолерантні анаероби.

81. Оптимальні умови для росту нітрифікуючих бактерій лежать у діапазоні температур:

1. 5-10оС; 2. 10-20оС; 3. 20-25оС; 4. 25-30оС.

82. Оптимальні умови для росту нітрифікуючих бактерій лежать у діапазоні

РН:

1.  < 5; 2. 5-7; 3. 7.5-8; 4.> 8.

83. Процес, що веде до втрати азоту з нітратів і нітритів називається .....

84. Процес денітрифікації проходить в..... умовах.

85. Повну денітрифікацію, до газоподібних продуктів, проводять тільки:

1 – водорослі; 2 – гриби; 3 – екваріоти; 4 – прокаріоти.

86. Процес денітрифікації пригнічується....

87. Повітря є.... середовищем для розвитку мікроорганізмів:

1 – сприятливим; 2 – несприятливим; 3 – згубним; 4 – нейтральним.

88. Загальна кількість мікроорганізмів у 1 м3 повітря....

89. Фігонциди рослин мають.... дію на мікроорганізми

1 – сприятливу; 2 – несприятливу, 3 – згубну, нейтральну.

90. Артезіанські води, які знаходяться на великій глибині, вміщують .... мікроорганізмів:

1 – дуже мало, 2 – мало, 3 – багато, 4 – дуже багато.

91. Число бактерій у відкритих водоймах під час весняних повеней чи після сильних дощів:

1 – зменшується; 2 – зростає; 3 – не змінюється

92. Знезараження питної води від патогенних мікроорганізмів називається ...

93. Ступінь забрудненості водойми органічними сполуками називається...

94. Зона водойми у місці витоку стічних вод зі значною кількістю органічних забруднень та сапрофітних мікроорганізмів називається...

95. Помірно забруднена зона водойми, де починають розвиватися інші водні організми (найпростіші, водорості та інші), називається...

96. Зона водойми у якій проходить відмирання сапрофітних бактерій у результаті недостачі їжі та під впливом антибіотичних речовин, що виділяється деякими водоростями, називається...

97. Полісапробна зона водойми в 1 см3 води вміщує..... клітин мікроорганізмів:

1.  > 106; 2. 104-105; 3. 101-102.

98. Мезосапробна зона водойми в 1 см3 води вміщує... клітин мікроорганізмів:

1.> 106; 2. 104-105; 3. 101-102.

99. Олігосапробна зона водойми в 1 см3 води вміщує... клітин мікроорганізмів:

1.> 106; 2. 104-105; 3. 101-102.

100. Якщо у водоймі кількість сапрофітних мікроорганізмів в 1 см3 складає

101 – 102, то це...... зона.

101. Якщо у водоймі кількість сапрофітних мікроорганізмів в 1 см3 складає

104 – 105, то це...... зона.

102. Якщо у водоймі кількість сапрофітних мікроорганізмів в 1 см3 складає

Понад 106 , то це...... зона.

103. Ведуча роль у більш глибокому перетворенні органічних речовин належить.... бактеріям.

104. В природних умовах рослинні рештки, багаті легкодоступними речовинами, розкладаються.... бактеріями.

105. Швидкість розвитку процесу розкладання речовин і його напрямок визначається трьома головними факторами: складом рослинного матеріалу, ..... і комплексом мікроорганізмів.

106. Швидкість розвитку процесу розкладання речовин і його напрямок визначається трьома головними факторами: складом рослинного матеріалу, водно-термічним режимом і.......

107. В процесі розкладання речовин одна частина повністю мінералізується, друга - ......., третя _ включається у гумус.

108. В процесі розкладання речовин одна частина повністю - ......, друга _ консервується, третя – включається у гумус.

109. Чим грубіший рослинний матеріал, що піддається переробці, тим більшу відносну роль в його розкладанні відіграють....

110. В міру розкладання підстилки проходить зміна відпаду і перетворення її у аморфну масу, що прослідковується у вигляді шарів різної ступені розкладання відпаду: верхній шар - ...., середній – ферментативний і нижній – гумусовий.

111. В міру розкладання підстилки проходить зміна відпаду і перетворення її у аморфну масу, що прослідковується у вигляді шарів різної ступені розкладання відпаду: верхній шар - листовий, середній – ферментативний і нижній – .....

112. В міру розкладання підстилки проходить зміна відпаду і перетворення її у аморфну масу, що прослідковується у вигляді шарів різної ступені розкладання відпаду: верхній - листовий, середній –.... і нижній – гумусовий.

113. Максимальний відпад і опад рослинних решток спостерігається у:

1 – тундрі; 2 – тайзі; 3 – лісостепу; 4 – тропічних лісах.

114. Мінімальний відпад і опад рослинних решток спостерігається у:

1 – тундрі; 2 – тайзі; 3 – лісостепу; 4 – тропічних лісах.

115. Максимальний рівень накопичення лісової підстилки спостерігається у:

1 – тундрі; 2 – тайзі; 3 – лісостепу; 4 – тропічних лісах.

116. Мінімальний рівень накопичення лісової підстилки спостерігається у:

1 – тундрі; 2 – тайзі; 3 – лісостепу; 4 – тропічних лісах.

117. Співвідношення вужче у.... лісах.

118. Співвідношення у деревині складає:

1.  - < 20; 2.- 1000:1; 3 - >20.

119. На старіючих листках рослин спостерігається збільшення кількості:

1 – бактерій, 2 – актиноміцетів, 3 – грибів, 4 – епіфітної мікрофлори.

120. Для листків багаторічних рослин основним джерелом епіфітної мікрофлори є:

1 – корені; 2 – зимуючі бруньки; 3 – комахи; 4 – повітря.

121. Співвідношення переважно нижче 20 формується у гумусі типу...

122. Співвідношення завжди вище 20 формується у гумусі типу....

123. Активізація процесів нітрифікації спостерігається у.... грунтах:

1 – північних; 2 – важких; 3 – південних; 4 – піщаних.

124. Після суцільної рубки рН грунту:

1 – не змінюється, 2 – підлужнюється, 3 – підкислюється.

125. Суцільні рубання..... умови існування мікроорганізмів

1 – суттєво змінюють, 2 – частково змінюють, 3 – не змінюють, 4 – згубно впливають на.....

126. Після суцільних рубок вміст гумусу у грунтах:

1 – зростає; 2 – спадає; 3 – не змінюється.

127. Розростання трав’яної рослинності на вирубці..... на лісовий мікробіоценоз:

1 – не впливає; 2 – дуже впливає; 3 – згубно впливає; 4 – має нейтральний вплив.

128. На початку літа на свіжій лісосіці мікробіологічні процеси:

1 – активуються, 2 – не змінюються, 3 – затухають.

129. Свіжа вирубка.... мінеральними речовинами:

1 – не збагачується, 2 – збіднюється, 3 – нейтралізується.

130. Заселеність мікроорганізмами і окремими їх видами.... від вологості підстилки:

1 – не залежить; 2 – суттєво залежить; 3 – не суттєво залежить.

131. Розкладання підстилки весною на середині лісосіки протікає:

1 – дещо інтенсивніше, 2 – дещо слабше; 3 – без змін.

132. Коливання чисельності мікрофлори на середині лісосіки виражені ...., ніж біля стін лісу:

1 – слабше, 2 – різкіше, 3 – не суттєво.

133. Збільшення ширини лісосіки.... кількість мікрофлори у грунті:

1 – не впливає на, 2 – збільшує, 3 – зменшує.

134. Рубки догляду.... загальну кількість мікрофлори у підстилці:

1 – не змінюють, 2 – збільшують, 3 – знижують.

135. У мінеральних шарах грунту вміст мікроорганізму після проведення рубок догляду:

1 – не змінюється, 2 – збільшується, 3. – знижується, 4 – відмирає

136. Проведення механізованих лісозаготівель призводить до.... кількості мікроорганізмів на лісосіках.

137. Тісне співжиття коріння вищих рослин з синбіотичним грибом називається...

138. Живлення рослин при посередництві деяких грибів, які синбіотично співживуть з корінням називається...

139. Для трав’янистих рослин в основному поширений.. тип мікоризи.

1. ендотрофний,

2. ектотрофний,

3. ектоендотрофний.

140. Мікориза, при якій гіфи триба проникають всередину клітин коріння, називається:

1. ендотрофною,

2. ектотрофний,

3. ектоендотрофний.

141.Мікориза, яка представляє собою щільний міцеляльний чохлик на поверхні кореневого закінчення і лише окремі гіфи проникають у міжклітинники кори, називаються:

1. ендотрофного,

2. ектотрофного,

3. ектоендотрофного.

142. Мікориза, у якій кореневі волоски на поглинаючих коренях зберігаються, властива для.. типу.

143. Мікориза, у якій кореневі волоски на поглинаючих коренях зникають і їх роль виконують гіфи гриба, властива для.. типу.

144. Для більшості деревних рослин властива мікориза.

145. Мікоризні коріння є поглинаючим органом, ніж немікоризні кореневі закінчення.

1. менш активним

2. більш активним

3. неактивним

146. Мікоризні корінці.. пошкоджуються різними інфекційними захворюваннями.

1. частіше

2. рідше

3. не

4. суттєво

147. Високомікотрофні деревні рослини володіють мікоризою... типу.

148. Деревні рослини, які у лісовій обстановці володіють мікоризою, а у не лісових умовах обходяться без співжиття з грибом відносяться до....

149.Деревні рослини, що пристосувалися до симбіозу і без мікоризи погано живуть, хворіють і навіть гинуть відносяться до....

150. Деревні породи, які не вступають у симбіоз з грибом і не формують мікоризи відносяться до..

151. До високомікотрофних деревних порід відносять:

1. Дуб, ялина, сосна, модрина, ялиця, бук і ін.

2. Ясени, бересклети, багато бобових.

3. Береза, в’яз, верби, клени, липа, вільха, горобина, осика, черемха, яблуня і ін.

152. До немікотрофних деревних порід відносять:

1. Дуб, ялина, сосна, модрина, ялиця, бук і ін.

2. Ясени, бересклети, багато бобових.

3. Береза, в’яз, верби, клени, липа, вільха, горобина, осика, черемха, яблуня і ін.

153. До слабомікотрофних деревних порід відносять:

1. Дуб, ялина, сосна, модрина, ялиця, бук і ін.

2. Ясени, бересклети, багато бобових.

3. Береза, в’яз, верби, клени, липа, вільха, горобина, осика, черемха, яблуня і ін.

154. Міцелій мікоризного гриба інтенсивно розростається:

1. цілий рік,

2. в теплий період року,

3. восени,

4. навесні.

155. Мікоризоутворення у деревних порід активізується при.... освітлення

1. збільшенні

2. зменшенні

3. відсутності

156.Дуже кисле середовище і недостача кисню... життєдіяльність мікоризного міцелія.

1. активізують,

2. пригнічують,

3. не впливають на.

157. Для попередження надлишкової мінералізації органічних сполук торф’яників здійснюють:

1. меліорацію,

2. зрошування,

3. насипне піскування

4. вапнування

5. гіпсування.

158. Для підвищення родючості засолених грунтів необхідно здійснити:

1. меліорацію,

2. зрошування,

3. насипне піскування

4. вапнування

5. гіпсування.

159. Для підвищення родючості підкислених грунтів необхідно здійснити:

1. меліорацію,

2. зрошування,

3. насипне піскування

4. вапнування

5. гіпсування.

160. Тривала дія мінеральних добрив на легких малородючих піщаних і супіщаних підзолистих грунтах.... їх родючість

1. активізує

2. знижує

3. не впливає на

161. Для запобігання втрати азоту з грунту і пригнічення активності нітрифікуючих бактерій застосовують:

1. аерацію грунту,

2. меліорацію грунту,

3. інгібітори нітрифікацій,

4. сівозміну.

162. Використання синьо-зелених водоростей для збагачення грунту азотом називається:

163. Повне знищення мікроорганізмів, їх спор і всього живого у поживних середовищах, матеріалі, посуді, інструментах називається....

164. Знищення лише патогенних форм мікроорганізмів називається....

165. Стерилізацію сухим жаром проводять при температурі....0С.

166. Стерилізацію сухим жаром проводять при температурі 1700С протягом...год.

167. Стерилізовані предмети, які зберігаються в сухому місці і загорнуті в папір, вважають стерильним протягом.... діб.

168.Стерилізація текучою парою проводиться три дні по... хвилин щоденно.

1. 10; 2. 20-30; 3. 30-45; 4.50-60.

169. Стерилізація насиченою водяною парою під тиском здійснюється у ....

170. Процес поступового нагрівання поживного середовища до + 60 – 800С протягом 30 хв. з наступним різким охолодженням називається....

171. Пастеризацію застосовують для знищення:

1. грибів; 2. спорових бактерій; 3. неспорових бактерій; 4.актиноміцетів.

172. Стерилізація фільтруванням здійснюється для поживних середовищ:

1. штучних

2. елективних

3. які не витримують нагрівання

4. з високою кислотністю

173. Суттєвим бактерицидним ефектом володіють світлові промені:

1. видимої частини спектру,

2. ультрафіолетової частини спектру,

3. інфрачервоної частини спектру,

4. довгохвильової частини спектру.

174. До органічних стерелізуючих хімічних речовин відносяться:

1. еталон, водні розчини формальдегіду та фенолу,

2. Н2О2, розчин КМnО4, хлорована вода,

3. азотнокисле срібло, оцтовокисле срібло, розчин хлорної ртуті.

175. До стерелізуючих хімічних речовин – окислювачів відносяться:

1. еталон, водні розчини формальдегіду та фенолу,

2. Н2О2, розчин КМnО4, хлорована вода,

3. азотнокисле срібло, оцтовокисле срібло, розчин хлорної ртуті.

176. Стерелізуючими хімічними речовинами, що відносяться до солей важких металів є:

1. еталон, водні розчини формальдегіду та фенолу,

2. Н2О2, розчин КМnО4, хлорована вода,

3 .азотнокисле срібло, оцтовокисле срібло, розчин хлорної ртуті.

177. За походженням поживні середовища бувають:

1. тверді і рідкі; 2. природні і штучні, 3. універсальні і елективні.

178. За фізичним станом поживні середовища бувають:

1. тверді і рідкі; 2. природні і штучні, 3. універсальні і елективні.

179. За призначенням поживні середовища бувають:

1. тверді і рідкі; 2. природні і штучні, 3. універсальні і елективні.

180. Кислий азотистий продукт, отриманий шляхом виварювання хрящів і костей називається....

181. Рослинний колоїд, отриманий з морських водоростей, який добавляють до поживних середовищ називається...

182. Агар – агар добавляють до поживних середовищ у кількості:

1. 1,5-2,0%; 2. 3,0-6,0%; 3. 8,0-10,0%; 4. 10-12%.

183. Желатин добавляють до поживних середовищ у обсязі:

1. 1,5-2,0%; 2. 3,0-6,0%; 3. 8,0-10,0%; 4. 10-12%.

184. Продукти неповного розкладання білків, що проходить під дією ферментів у кислому середовищі називається.....

185. Більшість бактерій віддає перевагу середовищу:

1. кислому

2. нейтральному

3. лужному

4. дуже лужному

186. Більшість грибів віддає перевагу середовищу:

1. кислому

2. нейтральному

3. лужному

4. дуже лужному

187.Поживні середовища, які придатні для вирощування тільки однієї фізіологічної групи мікроорганізмів і зовсім непридатні для розвитку інших мікроорганізмів називається.....

188. Поживні середовища, які використовуються для культивування більшості мікроорганізмів називаються....

189. Вирощування мікроорганізмів на поживних середовищах називається ....

190.Накопичення клітин одного виду мікроорганізмів, видимі неозброєним оком, які виросли на твердому середовищі з однієї бактеріальної клітини чи спори гриба або актиноміцета, називаються...

191. Культури, які складаються переважно з клітин одного виду мікроорганізмів, називаються....

192. Культури, які складаються з потомства клітин лише одного виду, називаються....

193. При розвитку у рідкому поживному середовищі культури мікроорганізмів утворюють....., суспензії чи плівку.

194. При розвитку у рідкому поживному середовищі культури мікроорганізмів утворюють осад, суспензії чи.....

195. При розвитку у рідкому поживному середовищі культури мікроорганізмів утворюють осад, плівку чи....

196. Внесення клітин мікроорганізмів чи досліджуваного матеріалу у стерильне поживне середовище для отримання чистої чи нагромаджувальної культури називається....

197. Культивування мікроорганізмів при певній температурі називається ......

198. Тверде поживне середовище, яке застигло у вертикальному положенні пробірки і використовується для культивування мікроорганізмів, називається....

199. Для культивування аеробних мікроорганізмів скляну посуду заповнюють рідким поживним середовищем переважно на:

1. 1/3; 2. 1/2; 3. 2/3; 4. 3/4 їх об’єму.

200. Для культивування аеробних мікроорганізмів скляну посуду заповнюють рідким поживним середовищем переважно на:

1. 1/3; 2. 1/2; 3. 2/3; 4. 3/4 їх об’єму.

201. Для культивування анаеробних мікроорганізмів скляну посуду заповнюють твердим поживним середовищем переважно на:

1. 1/3; 2. 1/2; 3. 2/3; 4. 3/4 їх об’єму.

202. При вирощуванні мікроорганізмів у.... використовують тільки рідкі поживні середовища.

1. колбах; 2. пробірках; 3. чашках Петрі.

203. При вирощуванні мікроорганізмів у.... використовують тільки тверді поживні середовища.

1. колбах; 2. пробірках; 3. чашках Петрі

204. При висіві у тверде скошене поживне середовище за допомогою голки з культурою з легким рухом проводять пряму чи хвилясту лінію – це висів....

205. При висіві у стовпчик поживного середовища, голку вводять центральну частину середовища – це висів.....

206. Для довготривалих спостережень за клітинами мікроорганізмів при мікроскопуванні застосовують метод:

1. висячої краплі; 2. роздавленої краплі; 3. імерсії.

207. Обробка живого об’єкта з метою швидкого переривання життєвих процесів у ньому і збереження при цьому його тонкої структури називається....

208. Фіксування препаратів мікроорганізмів може здійснюватися термічним та.... методами.

209. Бактерії, клітини яких після обробки барвниками знебарвлюються під дією органічних розчинників і надані можуть бути зафарбовані у інший колір, називаються...

210. Клітини бактерій, які під дією барвників утворюють стійке темно – фіолетове забарвлення, що не вимивається спиртом чи іншими органічними розчинниками, називається....

Відповіді теста з  мікробіології

1. Віртанену

2. нуклеоїз

3. мезосома

4. мезосома

5. таксис

6. аеротаксис

7. хемотаксис

8. джгутиків

9. включення

10. рибосоми

11. мезосома

12. капсула

13. прокаріотів

14. еукаріотів

15. 2

16. 2

17. 2

18. епірохетою

19. бацилою

20. ціанобактеріями (синьо – зеленими водоростями)

21. мінералізація

22. 3

23. 1

24. 2

25. кислому

26. 30%

27. 3

28. антибіотики

29. структуруванню

30. 2

31. епілітними (наскальними)

32.

33. психрофіли

34. мезофіли

35. термофіли

36. алкофільними

37. ацидофільними

38. 1

39. баротолерантними

40. барофільними

41. аероби

42. облігатні анаероби

43. киснем

44. 4

45. 2

46. 2

47. осмофільними

48. голофільними

49. 1

50. спиртові

51. карбоксилу

52. аміак

53. сульфати

54. голофітний

55. голозойним

56. автотрофами

57. вуглекислий газ (СО2)

58. гетеротрофами

59. фототрофами

60. сонячне світло

61. хемотрофами

62. органотрофи

63. літотрофи

64. 3

65. 2

66. 4

67. 1

68. 4

69. 3

70. 2

71. водню

72. аеробній

73. прокаріот

74. вільноживучими

75. асоціативними

76. симбіотичних

77. амоніфікацією

78. 4

79. нітрифікацією

80. 1

81. 4

82. 3

83. денітрифікацією

84. анаеробних

85. 4

86. киснем

87. 2

88. мікробне число

89. 3

90. 1

91. 2

92. дезинфекцією

93. сапробністю

94. полісапробною зоною

95. мезосапробною зоною

96. олігосапробною зоною

97. 1

98. 2

99. 3

100. олігосапробна

101. мезосапробна

102. полісапробна

103. споровим

104. неспороносними

105. водно – термічним режимом

106. комплексом мікроорганізмів

107. консервується

108. мінералізується

109. гриби

110. листовий

111. гумусовий

112. ферментативний

113. 4

114. 1

115. 1

116. 4

117. листяних

118. 2

119. 3

120. 2

121. муль

122. мор

123. 3

124 - 2

125 – 1

125 – 1

126 – 1

127 – 2

128 – 3

129 – 1

130 – 2

131 – 1

132 – 2

133 – 3

134 – 3

135 – 2

136. зменшення

137. мікоризою

138. мікотрофністю

139. 1

140. 1

141. 2

142. ендотрофною

143. ектотрофною

144. ектотрофна

145. 2

146. 2

147. ектотрофною

148. слабомікотрофних

149. високомікотрофних

150. немікотрофних

151. 1

152. 2

153. 3

154. 2

155. 1

156. 2

157. 3

158. 5

159. 4

160. 2

161. 3

162. альголізацією

163. стерилізацією

164. дезинфекцією

165. 1700

166. 2

167. 4-5

168. 3

169. автоклаві

170. пастеризацією

171. 3

172. 3

173. 2

174. 1

175. 2

176. 3

177. 2

178. 1

179. 3

180. желатин

181. агар – агар

182. 1

183. 4

184.

185. 3

186. 1

187. елективними (нагромаджувальними)

188. універсальними

189. культивуванням

190. колоніями

191. нагромаджувальними

192. чистими

193. осад

194. плівку

195. суспензію

196. висівом

197. інкубацією

198. стовпчиком

199. 1

200. 3

201. 1

202. 1

203. 3

204. штрихом

205. уколом

206. 1

207. фіксування

208. хімічними

209. грамнегативними

210. грампозитивними

AliExpress RU&CIS NEW