Механизация и инженерия
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (2 Голоса)

Комплексні тестові завдання з блоку дисциплін «Технічний сервіс в агропромисловому комплексі» та «Ремонт машин і обладнання»

301. Відновлення пружності клапанних пружин не проводиться:

1) накатуванням роликом;

2) термофіксацією;

3) карбуванням. @

302. Відновлення бронзових втулок оливних насосів проводять:

1) термодифузійним цинкуванням; @

2) мідненням;

3) хромуванням.

303. Під час складання водяних насосів автотракторних двигунів підшипники набивають мастилом:

1) «Солідол»;

2) «Литол-24»; @

3) «Униол».

304. Підшипники водяного насосу двигуна СМД-62 змащуються;

1) моторною оливою; @

2) мастилом «Солідол»;

3) мастилом «Литол-24».

305. Ремонтні крильчатки водяних насосів автотракторних двигунів не виготовляють із:

1) сталі; @

2) алюмінієвих сплавів;

3) капрону.

306. Після ремонту вентилятор і шків водяного насосу в зборі піддають:

1) динамічному балансуванню;

2) статичному балансуванню; @

3) обкатуванню.

307. При ремонті латунних серцевин радіаторів допускається заглушувати внутрішніх трубок:

1) до 5 %; @

2) до 10 %;

3) до 15 %.

308. Під час паяння трубок латунних серцевин радіаторів використовується припій:

1) ПОС-30; @

2) ПМЦ-35;

3) Ал-4.

309. Відновлення плунжерів із значним зносом проводять:

1) вібродуговим наплавленням;

2) хромуванням; @

3) пластичним деформуванням.

310. Відновлення гільз плунжерів із значним зносом проводять:

1) хромуванням;

2) насталюванням;

3) обтисканням. @

311. Під час перевірки нагнітальних клапанів на приладі КИ-1086 (ПНК) перевіряють герметичність:

1) спочатку по розвантажувальному пояску, а потім - по запірному конусу;

2) спочатку по запірному конусу, а потім - по розвантажувальному пояску;

3) спочатку сумарну (по запірному конусу і розвантажувальному пояску), а потім - по розвантажувальному пояску. @

312. При підбиранні і випробуванні на приладах КП-1640А та КИ-759 плунжерні пари сортують на групи за:

1) зазором між плунжером і гільзою в міліметрах;

2) гідравлічною щільністю в секундах; @

3) зазором між плунжером і гільзою в мікронах.

313. Під час випробування паливних насосів високого тиску на стенді циклову подачу перевіряють в см3 за:

1) хвилину;

2) відповідне число циклів; @

3) годину.

314. При перевірці на приладі КП-1640А плунжерних пар використовують суміш дизельної оливи і дизельного палива в пропорції:

1) 1:1;

2) 1:2;

3) 2:1. @

315. Під час випробування паливних насосів високого тиску на стенді частота обертання кулачкового вала, що відповідає початку дії регулятора:

1) на 10…20 обертів більша за номінальну; @

2) на 10…20 обертів менша за номінальну;

3) на 50 обертів більша за номінальну.

316. Під час випробування паливних насосів високого тиску на стенді кут початку і тривалість подачі палива визначають за допомогою:

1) моментоскопа;

2) стробоскопа; @

3) стетоскопа.

317. Під час випробування бензонасосів на приладах 374 або 577 «ГАРО» перевіряють продуктивність в за:

1) хвилину;

2) 10 обертів маховика; @

3) 25 обертів маховика.

318. Під час перевірки і регулювання форсунки ФД-22 дизельного двигуна тиск початку впорскування повинен бути:

1) 10…12 МПа;

2) 17,5…18,0 МПа; @

3) 175…180 МПа.

319. Під час діагностування генератора з інтегральним регулятором напруги чи реле-регулятором вольтамперметром КИ-1093 величина напруги повинна бути не менша за:

1) 9,0 В;

2) 12,5 В; @

3) 24,0 В.

320. Густину електроліту акумуляторної батареї перевіряють:

1)  вольтамперметром;

2)  денсиметром; @

3)  навантажувальною вилкою.

321. При перевірці акумуляторної батареї при повній зарядці густина електроліту повинна бути:

1)  1,27 г/см3; @

2)  0,65 г/см3;

3)  3,62 г/см3.

322. Сила струму для заряджання акумуляторної батареї 6СТ60А повинна бути:

1) 12 А;

2) 2 А;

3) 6 А. @

323. Для заряджання акумуляторної батареї компоненти електроліту заливають до ємкості в такій послідовності:

1) спочатку кислоту, а потім – воду;

2) спочатку воду, а потім – кислоту; @

3) кислоту і воду – одноразово.

324. Під час заряджання акумуляторної батареї густина електроліту:

1) зменшується;

2) збільшується; @

3) не змінюється.

325. Стартери випробують на стенді КИ-968 в режимах:

1) тільки холостого ходу;

2) тільки повного гальмування;

3) холостого ходу і повного гальмування. @

326. Зношений колектор ротора стартера обробляють на верстаті:

1) токарному; @

2) фрезерному;

3) свердлильному.

327. Опір обмоток ротора генератора, що мають виткові замикання буде:

1) меншим, ніж у справних; @

2) більшим, ніж у справних;

3) не зміниться.

328. Економічність двигуна під час випробування визначає:

1) годинна витрата палива;

2) питома витрата палива; @

3) номінальна потужність і годинна витрата палива.

329. Під час випробування двигуна питому витрату палива в г/Дж визначають за формулою:

1) @

2)

3)

330. Який із способів відновлення доцільно використати при нарощенні ободів опорних котків гусеничних тракторів?:

1) гальванічне нарощування;

2) вібродугове наплавлення;

3) наплавлення під шаром флюсу; @

331. Заварювання тріщин у листових деталях кузовів і кабін проводять:

1) методом відпалювальних валиків;

2) напівавтоматом в середовищі вуглекислого газу; @

3) електроконтактним напіканням;

4) електроіскровим нарощуванням.

332. Заварювання тріщин балок рам проводять:

1) заварюванням вздовж тріщин;

2) приварюванням накладок, вставок і латок; @

3) заклеюванням епоксидними сумішами.

333. Якого способу клепання заклепок рам не існує?:

1) холодного;

2) гарячого;

3) напівгарячого. @

334. Якою кількістю болтів з натягом дозволяється замінювати заклепки в кожному вузлі з’єднання рами?:

1) одним; @

2) двома;

3) трьома.

335. Яким способом не відновлюють отвори під підшипники в корпусних деталях трансмісії:

1) місцеве насталювання;

2) запресування проміжних кілець;

3) наплавлення під шаром флюсу. @

336. Для усунення тріщин в корпусних деталях трансмісії застосовують:

1) електролітичні покриття;

2) полімерні матеріали; @

3) паяння.

337. Яким способом не відновлюють отвори під підшипники в корпусних деталях трансмісії:

1) місцеве насталювання;

2) електроконтактне приварювання стальної стрічки;

3) електрошлакове наплавлення. @

338. Для усунення тріщин в корпусних деталях трансмісії застосовують:

1) електрошлакове наплавлення;

2) холодне зварювання біметалічними електродами @

3) хромування.

339. Нормальне заглиблення головок заклепок ведених дисків муфт зчеплення повинно бути:

1) 6…8 мм;

2) 1…2 мм; @

3) 0,2…0,5 мм.

240. Вкажіть спосіб відновлення зубів шестірень трансмісії:

1) осадження; @

2) вібродугове наплавлення;

3) насталювання.

341. Вкажіть спосіб відновлення шипів хрестовин карданних валів:

1) електрошлакове наплавлення;

2) вібродугове наплавлення; @

3) цинкування.

342. Після ремонту карданні вали піддають:

1) статичному балансуванню;

2) динамічному балансуванню; @

3) обкатуванню.

343. Для полегшення запресовування підшипників кочення на вали агрегатів трансмісії застосовують:

1)  нагрівання підшипника у оливо-водяній ванні; @

2)  охолодження підшипника;

3)  зовнішнє кільце підшипника нагрівають, а внутрішнє – охолоджують.

344. Під час складання задніх мостів не регулюють:

1) осьовий зазор в радіально-упорних конічних підшипниках;

2) радіальний зазор в радіальних кулькових підшипниках; @

3) зачеплення конічних шестірень головної передачі.

345. Який із параметрів не перевіряють при складанні зубчатих передач агрегатів трансмісії?:

1) пляму контакту;

2)  бічний зазор;

3)  радіальне і торцеве биття;

4)  модуль зачеплення. @

346. За якими критеріями підбирають шестірні агрегатів трансмісії?:

1) за вагою;

2)  за розмірами;

3)  за безшумністю роботи, радіальним та торцевим биттям. @

347. При складанні підшипників кочення з валами, якщо обертається вал, нерухому посадку обов’язково повинне мати:

1)  зовнішнє кільце підшипника;

2)  внутрішнє кільце; @

3)  обидва кільця.

348. Підшипники кочення встановлюють на вали:

1) набиванням;

2)  накручуванням;

3)  запресовуванням. @

349. Яким із способів не визначають бічний зазор у зачепленні головної передачі при складанні?:

1)  прокатуванням свинцевої пластинки;

2)  проведенням розрахунків; @

3)  вимірюванням за допомогою щупів.

350. У процесі обкатки агрегатів трансмісії відбувається:

1) взаємне припрацювання спряжених деталей; @

2)  регулювання спряжень;

3)  відновлення спряжень.

351. Який із способів відновлення доцільно використати при нарощенні ободів напрямних коліс гусеничних тракторів?:

1) газополум’яне напилювання;

2) вібродугове наплавлення;

3) електрошлакове наплавлення. @

352. Яким способом не відновлюють отвори під підшипники в балансирах кареток підвіски гусеничних тракторів?:

1) плазмовим наплавленням; @

2) запресуванням проміжної втулки;

3) місцевим насталюванням.

353. Яким способом відновлюють отвори під підшипники в опорних котках і напрямних колесах гусеничних тракторів?:

1) плазмовим наплавленням;

2) наплавленням наморожуванням;

3) місцевим насталюванням. @

354. При виявленні тріщин в гусеничних ланках їх необхідно:

1) заварювати ручним зварюванням;

2) бракувати; @

3) заклеювати епоксидними сумішами.

355. Яким способом не відновлюють отвори вушок гусеничних ланок?:

1) заливанням рідким металом;

2) наплавленням лежачим електродом;

3) місцевим насталюванням; @

4) пластичним деформуванням.

356. Яким способом не відновлюють зуби ведучих зірочок гусеничних тракторів?:

1) приварюванням секторів;

2) заливанням рідким металом;

3) заміною зубчастого вінця;

4) вібродуговим наплавленням. @

357. Відновлення пружності пружин кареток підвіски гусеничних тракторів не проводиться:

1) карбуванням; @

2) термофіксацією;

3) накатуванням роликом.

358. Вкажіть температуру, при якій проводиться вулканізація покришок:

1) 124…126 0С;

2) 143…145 0С; @

3) 156…158 0С.

359. Назвати марку сталі, з якої виготовляють листи автомобільних ресор:

1) 30Х;

2) 65Г; @

3) 12ХН3А.

360. Відновлення стріли прогину автомобільних ресор не проводиться:

1) холодним рихтуванням на роликовому стенді;

2) холодним карбуванням;

3) гартуванням струмами високої частоти; @

4) гарячою правкою за шаблоном з наступним гартуванням і відпусканням.

361. При виявленні тріщин в балках передніх осей їх необхідно:

1) бракувати; @

2) заварювати ручним зварюванням;

3) заклеювати епоксидними сумішами.

362. При виявленні деформацій (згин, скручування) в балках передніх осей проводиться:

1) бракування;

2) холодна правка; @

3) гаряча правка.

363. Яким способом відновлюють отвори під шворні в балках передніх осей?:

1) вібродуговим наплавленням;

2) насталюванням;

3) запресуванням втулок. @

364. Яким способом проводять ремонт отворів циліндрів гідравлічних амортизаторів до ремонтного розміру?:

1) хонінгуванням; @

2) шліфуванням;

3) суперфінішуванням.

365. Яким способом проводять відновлення штоків гідравлічних амортизаторів?:

1) насталюванням;

2) хромуванням; @

3) наплавленням під шаром флюсу.

366. Яким способом проводять відновлення поршнів гідравлічних амортизаторів?:

1) вібродуговим наплавленням;

2) гальванічним натиранням; @

3) накатуванням роликом.

367. При виявленні тріщин в поворотних цапфах автомобілів їх необхідно:

1) заклеювати епоксидними сумішами;

2) бракувати; @

3) заварювати ручним зварюванням.

368. Яким способом проводять відновлення шийок під підшипники поворотних цапф?:

1) наплавленням під шаром флюсу;

2) хромуванням; @

3) лазерним напилюванням.

369. При виявленні викришувань чи відшарувань робочих поверхонь черв’яків, секторів або роликів кермових механізмів їх необхідно:

1) запаювати;

2) бракувати; @

3) заварювати ручним зварюванням.

370. При виявленні згину кермових тяг і важелів необхідно провести:

1) бракування;

2) гарячу правку;

3) холодну правку. @

371. Зношені сферичні поверхні кульових пальців поворотних шарнірів наплавляють:

1) чавунним електродом;

2) сплавом «Сормайт»; @

3) стальним електродом.

372. Покришки з оголенням металічного сердечника піддають:

1) бракуванню; @

2) профілактичному (експлуатаційному) ремонту;

3) місцевому (поточному) ремонту;

4) відновленню.

373. Покришки з гранично допустимим зносом протектора піддають:

1) бракуванню;

2) профілактичному (експлуатаційному) ремонту;

3) місцевому (поточному) ремонту;

4) відновленню. @

374. Відремонтований гідронасос повинен мати об’ємний коефіцієнт корисної дії ηо не менший за:

1) 0,65;

2) 0,84;

3) 0,90. @

375. При якому значенні об’ємного коефіцієнта корисної дії ηо гідронасос відправляють на капітальний ремонт?:

1) меншому за 0,86;

2) меншому за 0,65; @

3) більшому за 0,75.

376. За формулою визначають:

1) об’ємний коефіцієнт корисної дії гідронасосу;

2) продуктивність гідронасосу в л/хв.;

3) фактичний робочий об’єм гідронасосу в см3/об. @

377. За формулою визначають:

1) продуктивність гідронасосу в л/хв.;

2) об’ємний коефіцієнт корисної дії гідронасосу; @

3) фактичний робочий об’єм гідронасосу в см3/об.

378. Яким способом проводять відновлення колодязів корпусів гідронасосів?:

1) місцеве насталювання;

2) вібродугове наплавлення;

3) аргонно-дугове наплавлення. @

379. Відновлення бронзових втулок гідронасосів проводять:

1) мідненням;

2) термодифузійним цинкуванням; @

3) хромуванням.

380. Торцевий знос шестірень гідронасосів усувають:

1) площинним шліфуванням; @

2) вібродуговим наплавленням;

3) пластичним деформуванням.

381. При виявленні згину штока силового гідравлічного циліндра необхідно провести:

1) гарячу правку;

2) бракування;

3) холодну правку. @

382. Знос штока силового гідравлічного циліндра відновлюють:

1) наплавленням під шаром флюсу;

2) хромуванням; @

3) цинкуванням.

383. Знос отвору силового гідравлічного циліндра усувають:

1) розточуванням і хонінгуванням до ремонтного розміру; @

2) обтисканням;

3) осадженням.

384. Для перевірки герметичності пар «золотники-отвори в корпусі» розподільників на стенді створюється тиск:

1) 5 МПа;

2) 10 МПа; @

3) 50 МПа.

385. Тиск спрацьовування автоматики золотників розподільників під час випробування на стенді повинен бути:

1) 12,0…12,5 МПа; @

2) 6,0…6,5 МПа;

3) 20,0…20,5 МПа.

386. Тиск спрацьовування запобіжних клапанів золотників розподільників під час випробування на стенді повинен бути:

1) 25,0…25,5 МПа;

2) 8,0…8,5 МПа;

3) 13,0…13,5 МПа. @

387. Відновлення пружності пружин гідроакумуляторів не проводиться:

1) накатуванням роликом;

2) карбуванням; @

3) термофіксацією.

388. Для перевірки герметичності відремонтованих гідравлічних рукавів високого тиску на стенді створюється тиск:

1) 2 МПа;

2) 20 МПа; @

3) 200 МПа.

389. Для перевірки герметичності силових гідравлічних циліндрів на стенді створюється тиск:

1) 5 МПа;

2) 100 МПа;

3) 15 МПа. @

390. Для створення надійного антикорозійного покриття і забезпечення високої міцності зчеплення фарби з поверхнею кузовної деталі застосовують:

1)  шпаклювання;

2)  фарбування;

3)  ґрунтування. @

391. Для вирівнювання нерівностей підрихтованих кузовних деталей застосовують:

1) ґрунтування;

2)  шпаклювання; @

3)  шліфування.

392. Яким із способів не сушать кузовні деталі після фарбування?:

1) ультразвуковим; @

2)  холодним;

3)  гарячим;

4)  конвекційним.

393. Сушіння кузовних деталей і машин гпісля фарбування гарячим способом проводиться:

1) під відкритим небом;

2)  в приміщенні майстерні;

3)  в сушильних камерах. @

394. Вкажіть, який із видів обкатки машин вказаний невірно:

1) експлуатаційна;

2)  обкатка пробігом;

3)  стендова;

4)  ручна. @

395. У процесі обкатки відбувається:

1) взаємне припрацювання спряжених деталей; @

2) регулювання спряжень;

3) відновлення спряжень.

396. В марці гідронасосу НШ-32 цифра «32» означає:

1) продуктивність в л/хв.;

2) робочий об’єм в см3/об; @

3) максимальний робочий тиск, який створює гідронасос в МПа.

397. Заварювання тріщин балок рам і брусів сільськогосподарських машин проводять:

1) заклеюванням епоксидними сумішами;

2) приварюванням накладок, вставок і латок; @

3) заварюванням вздовж тріщин.

398. При виявленні тріщин на лапах культиваторів необхідно провести:

1) заварювання;

2) бракування; @

3) приварювання накладок, вставок і латок.

399. При виявленні короблення дисків лущильників і дискових борін необхідно провести:

1) гаряче рихтування;

2) бракування;

3) холодне рихтування. @

400. Зношені зуби борін піддають:

1) відтягуванню з гартуванням і заточуванням; @

2) бракуванню;

3) плазмовому наплавленню.