Тесты по темам:

 

Тест стандартизація

Кафедра Стандартизації і ремонту машин Факультет Механіко-технологічний Спеціальність Механізація сільського господарства

Дисципліна Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Варіант № 1_

75

Питання 1. Завдання стандартизації полягає:

А

У розвитку машинобудування;

 

Б

У забезпеченні безпеки для життя та здоров’я людини, тварини, рослини та відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню;

+

В

У впровадженні нових матеріалів;

 

С

У створенні комплексу нормативних документів.

 

75

Питання 2. Вищим державним органом із стандартизації є:

А

Кабінет Міністрів України;

 

Б

Адміністрація Президента України;

 

В

Держстандарт України.

+

С

   

75

Питання 3. Систематизація:

А

Має на меті розташування матеріалу в певному порядку і послідовності, зручній в користуванні;

+

Б

Розташування за класами, підкласами і розрядами;

 

В

Діяльність по упорядкуванню.

 

С

   

75

Питання 4. Дійсна поверхня:

А

Поверхня заданої геометричної форми, яка не має відхилень форми (визначена кресленням);

 

Б

Поверхня, яка обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища (одержана в процесі виготовлення деталі);

+

В

Поверхня заданої геометричної форми, яка не має відхилень від форми (одержана в процесі виготовлення деталі);

 

С

Поверхня, яка обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища (визначена кресленням).

 

75

Питання 5. Реальна поверхня:

А

Поверхня, що обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища;

+

Б

Поверхня ідеальна, форма якої задана кресленням;

 

В

Поверхня, що має форму номінальної і розташована поза матеріалом деталі;

 

С

Лінія перетину поверхні з площиною.

 

75

Питання 6. Хвилястість - це:

А

Комплексний показник відхилень плоских поверхонь;

 

Б

Одиничний показник відхилень плоских поверхонь;

 

В

Пряма, яка дотикається до реального профілю;

 

С

Сукупність періодичних виступів і западин, у яких відстань між сусідніми виступами чи западинами перевищує базову довжину.

+

75

Питання 7. Національна стандартизація - :

А

Стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн;

 

Б

Стандартизація, що проводиться на відповідному регіональному рівні, та участь у якій відкрита для відповідних органів країни певного географічного чи економічного простору;

 

В

Стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни

+

С

   

75

Питання 8. Розшифруйте позначення стандарту ДСТУ:

А

Державні стандарти України, затверджені Держстандартом України;

+

Б

Державні стандарти, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації із стандартизації;

 

В

Державний стандарт України, прийнятий Міждержавною Радою;

 

С

Державні стандарти затверджені Мінбудархітекттури України.

 

75

Питання 9. Державна система стандартизації України (ДССУ) належить:

А

До системи взаємопов’язаних стандартів;

+

Б

До єдиної системи конструкторської документації;

 

В

До єдиної десяткової системи класифікації промислової і сільськогосподарської продукції (ЄДСКП);

 

С

До єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

 

75

Питання 10. Точність обробки:

А

Це різниця між дійсним і номінальним значенням параметру;

 

Б

Міра відповідності дійсних значень геометричних параметрів їх номінальним значенням;

+

В

Міра відповідності значень дійсних параметрів їх номінальним значенням;

 

С

Відсутність грубих похибок.

 

75

Питання 11. Метод вимірювання штангенінструментами?

А

Відносний

 

Б

Абсолютний

+

В

Посередній

 

С

Комплексний

 

75

Питання 12. Скоба важільна належить до

А

Штрихових засобів вимірювання

 

Б

Мікрометричних засобів вимірювання

 

В

Важільних засобів вимірювання

+

С

Індикаторних засобів вимірювання

 

75

Питання 13. Вимірювання в машинобудуванні і ремонті охоплює головним чином

А

Геометричні параметри

+

Б

Фізичні параметри

 

В

Відносні параметри

 

С

Гідравлічні параметри

 

75

Питання 14. Індикаторні глибиноміри призначені для вимірювання

А

Абсолютним методом

 

Б

Відносним методом

+

В

Прямим методом

 

С

Комплексним методом

 

75

Питання 15. Гладенький мікрометр МК виготовляють з ціною поділки

А

0,1 мм

 

Б

0,5 мм

 

В

0,01 мм

+

С

0,02 мм

 

75

Питання 16. Штангенциркуль призначено :

А

Для зовнішніх, внутрішніх вимірювань та для визначення глибини

+

Б

Тільки для зовнішніх і внутрішніх вимірювань

 

В

Тільки для визначення глибини

 

С

Для визначення відхилень

 

75

Питання 17. Мікрометр важільний належить до

А

Штихових засобів вимірювання

 

Б

Мікрометричних засобів вимірювання

 

В

Важільних засобів вимірювання

+

С

Індикаторних засобів вимірювання

 

75

Питання 18. Абсолютне вимірювання

А

Базується на порівнянні вимірювальної величини з відомим значенням установчої міри

 

Б

Основане на прямих вимірюваннях величини і використанні значень фізичних

 

В

Характеризується безпосередньою оцінкою значень вимірювальної величини або відхилень

+

С

Забезпечується безпосереднім дотиком вимірювальних поверхонь приладу та деталі

 

75

Питання 19. Індикаторні глибиноміри призначені для

А

Розмітки плит

 

Б

Настойки інструментів

 

В

Вимірювання зовнішніх розмірів

 

С

Вимірювання отворів висот уступів

+

75

Питання 20. Гладенькі мікрометри МК виготовляють з межами вимірювань

А

0 – 5 мм

 

Б

100 – 125 мм

+

В

100 – 200 мм

 

С

500 – 1000 мм

 

100

Питання 21. Взаємозамінність – це...

А

Організація масового виробництва з конвеєрним складанням.

 

Б

Властивість незалежно виготовлених деталей займати свої місця у машині без додаткових операцій обробки, підбору чи припасування.

+

В

Діяльність по упорядкуванню.

 

С

Виробництво запасних частин

 

100

Питання 22. Допуск посадки визначається за формулою:

А

+

Б

 

В

 

С

 

100

Питання 23. Гладкі циліндричні з’єднання за призначенням поділяються на типи:

А

Рухомі, із зазором, з натягом

 

Б

Рухомі, нерухомі, перехідні

+

В

Із зазором, натягом, перехідні

 

С

Вільні, щільні, нормальні

 

100

Питання 24. За різновидом тертя, що виникає між поверхнями тертя рухомої опори (підшипника), підшипники поділяються:

А

На підшипники кочення і підшипники ковзання

+

Б

На підшипники одно-, дво-, і багаторядні

 

В

На підшипники кулькові і голчасті

 

С

На підшипники радіальні і радіально-упорні

 

100

Питання 25. Розмірний ланцюг – це...

А

Ланцюг, що забезпечує роботу зубчастої передачі

 

Б

Сукупність розмірів, які утворюють замкнений контур

+

В

Розміри, що визначають значення замикальної ланки

 

С

   

100

Питання 26. Зубчасті передачі за розташуванням вісей поділяються:

А

На прямозубі, косо зубі і шевронні

 

Б

На евольвентні, циклоїдні

 

В

З прямими, тангенціальними, коловими, циклоїдними зубами

 

С

Циліндричні, конічні, гвинтові, гіпоїдні, червячні, спіроїдні

+

100

Питання 27. При селективному складанні збільшується:

А

Величина допуску отвору

 

Б

Точність складання

+

В

Величина допуску вала

 

С

Довільно кількість груп сортування

 

100

Питання 28. При реверсивних навантаження шпонкового з’єднання призначають:

А

Вільне з’єднання

 

Б

Нормальне з’єднання

 

В

Стандартне з’єднання

 

С

Щільне з’єднання

+

100

Питання 29. Контроль різьби не можна здійснити:

А

Відносним методом

+

Б

Комплексним методом

 

В

Диференційним методом

 

С

Поелементним методом

 

100

Питання 30. До переваг селективного складання належить:

А

Зменшення групового допуску

+

Б

Збільшення незавершеного виробництва

 

В

Збільшення розмірних груп

 

С

Введення додаткового контролю

 

 

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Варіант № 2_

75

Питання 1. Стандартизація визначається як:

А

Створення комплексу нормативних документів;

 

Б

Діяльність по упорядкуванню;

+

В

Документ, який встановлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності.

 

С

   

75

Питання 2. Функції, права, обов’язки та відповідальність органів та служб стандартизації визначаються:

А

Розпорядженнями адміністрації Президента;

 

Б

Декретами Кабінету Міністрів України та положеннями Держстандарту України;

+

В

Положеннями міжнародних органів стандартизації.

 

С

   

75

Питання 3. Класифікація:

А

Має на меті розташування матеріалу в певному порядку і послідовності, зручні в користуванні;

 

Б

Розташування за класами, підкласами і розрядами;

+

В

Діяльність по упорядкуванню.

 

С

   

75

Питання 4. Чим пояснюється різниця між реальною поверхнею і номінальною за геометричними параметрами?

А

Неякісним виконанням технічної документації;

 

Б

Впливом похибок обробки, які знижують точність обробки;

+

В

Впливом температури зовнішнього середовища;

 

С

Кресленнями.

 

75

Питання 5. Номінальна поверхня:

А

Поверхня, що обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища;

 

Б

Поверхня ідеальна, форма якої задана кресленням;

+

В

Поверхня, що має форму номінальної і розташована поза матеріалом деталі;

 

С

Лінія перетину поверхні з площиною.

 

75

Питання 6. Шорсткість:

А

Комплексний показник відхилень плоских поверхонь;

 

Б

Одиничний показник відхилень плоских поверхонь;

 

В

Сукупність нерівностей профілю поверхні з відносно малими кроками в межах базової довжини;

+

С

Сукупність періодичних виступів і западин, у яких відстань між сусідніми виступами чи западинами перевищує базову довжину.

 

75

Питання 7. Стандарти на методи контролю -:

А

Встановлюють організаційно-методичні та загально технічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також терміни та визначення, загально технічні вимоги, норми та правила;

 

Б

Встановлюють вимоги до групи однорідної або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність своєму призначенню;

 

В

Встановлюють основні вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт у процесах, що використовуються у різновидах діяльності та забезпечують відповідність процесу його призначення;

 

С

Встановлюють послідовність робіт, способи і технічні засоби виконання для різновидів та об’єктів контролювання продукції, процесів, послуг.

+

75

Питання 8. Розшифруйте позначення стандарту ДСТУ ISO

А

Державні стандарти України, затверджені Держстандартом України;

 

Б

Державні стандарти, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації із стандартизації;

+

В

Державний стандарт України, прийнятий Міждержавною Радою;

 

С

Державні стандарти затверджені Мінбудархітекттури України.

 

75

Питання 9. Єдина система конструкторської документації ЕСКД належить до:

А

До системи взаємопов’язаних стандартів;

+

Б

До єдиної системи конструкторської документації;

 

В

До єдиної десяткової системи класифікації промислової і сільськогосподарської продукції (ЄДСКП);

 

С

До єдиної системи технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ).

 

75

Питання 10. Дійсна поверхня:

А

Поверхня заданої геометричної форми, яка не має відхилень форми (визначена кресленням);

 

Б

Поверхня, яка обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища (одержана в процесі виготовлення деталі);

+

В

Поверхня заданої геометричної форми, яка не має відхилень від форми (одержана в процесі виготовлення деталі);

 

С

Поверхня, яка облегшує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища (визначена кресленням).

 

75

Питання 11. Метод вимірювання штангенінструментами?

А

Відносний

 

Б

Посередній

 

В

Прямий

+

С

Комплексний

 

75

Питання 12. Коли треба додавати 10 мм до значень зчитаних зі шкал:

А

При визначенні глибини отвору

 

Б

При визначенні внутрішнього розміру

+

В

При визначенні зовнішнього розміру

 

С

При визначенні глибини паза

 

75

Питання 13. Відносне вимірювання

А

Базується на порівнянні вимірювальної величини з відомим значенням установчої міри

+

Б

Основане на прямих вимірюваннях величини і використанні значень фізичних констант

 

В

Характеризується безпосередньою оцінкою значень вимірювальної величини або відхилень

 

С

Забезпечується безпосереднім дотиком вимірювальних поверхонь приладу та деталі

 

75

Питання 14. Індикаторні нутромір призначені для

А

Розмітки плит

 

Б

Вимірювання внутрішніх розмірів деталей

+

В

Вимірювання зовнішніх розмірів деталей

 

С

Для вимірювання висот уступів

 

75

Питання 15. До якої конструктивної групи відноситься мікрометричний нутромір

А

До групи важільно-механічних інструментів

 

Б

До групи індикаторних інструментів

 

В

До групи мікрометричних інструментів

+

С

До групи оптико-механічних інструментів

 

75

Питання 16. Штангенциркуль призначено :

А

Для зовнішніх, внутрішніх вимірювань та для визначення глибини

+

Б

Тільки для зовнішніх і внутрішніх вимірювань

 

В

Тільки для визначення глибини

 

С

Для визначення відхилень

 

75

Питання 17. Мініметр належить до

А

Штихових засобів вимірювання

 

Б

Мікрометричних засобів вимірювання

 

В

Важільних засобів вимірювання

+

С

Індикаторних засобів вимірювання

 

75

Питання 18. Пряме вимірювання

А

Базується на порівнянні вимірювальної величини з відомим значенням установчої міри

 

Б

Основане на прямих вимірюваннях величини і використанні значень фізичних констант

 

В

Характеризується безпосередньою оцінкою значень вимірювальної величини або відхилень

+

С

Забезпечується безпосереднім дотиком вимірювальних поверхонь приладу та деталі

 

75

Питання 19. Нутроміри індикаторні оснащені

А

Вимірювальною головкою типу ИГ

+

Б

Мікрометричною подачею

 

В

Ноніусною шкалою

 

С

Стеблом

 

75

Питання 20. Мікрометричний гвинт має різьбу з точним кроком

А

1 мм

 

Б

5 мм

 

В

0,1 мм

 

С

0,5 мм

+

100

Питання 21. Повна взаємозамінність характеризується тим, що...

А

Деталі для з’єднань високої точності виготовляють зі свідомо зниженою точністю або допускають припасування однієї з деталей

 

Б

Деталь, крім того, що вона займає своє місце в машині без додаткових операцій обробки, ще й виконує свої функції відповідно до технічних вимог.

 

В

У процесі складання не повинно бути ніяких припасувальних чи регулювальних операцій

+

С

Взаємозамінність за розмірами, формою, взаємним розташуванням поверхонь та осей деталей та шорсткістю їх поверхонь

 

100

Питання 22. Найменший натяг посадки визначають із залежності:

А

+

Б

 

В

 

С

 

100

Питання 23. Рухомі з’єднання – це з’єднання...

А

З вільним взаємним переміщенням деталей, які мають гарантований зазор

+

Б

В процесі роботи яких отвір і вал відносно не переміщуються, що забезпечується гарантованим натягом чи застосуванням додаткових деталей;

 

В

В яких центрування деталей забезпечується наявністю невеликих зазорів чи натягів, а взаємне переміщення обмежується додатковими деталями

 

С

Що рухається у процесі роботи механізму

 

100

Питання 24. Підшипники кочення це підшипники...

А

В яких відносне переміщення тертьових поверхонь супроводжується тертям ковзання

 

Б

В яких відносне переміщення тертьових поверхонь супроводжується тертям кочення

+

В

В яких відносне переміщення тертьових поверхонь не викликає зношення останніх

 

С

В яких відносне переміщення тертьових поверхонь не супроводжується виділенням теплоти

 

100

Питання 25. Ланка розмірного ланцюга – це...

А

Ланка, з якої починається побудова розмірного ланцюга

 

Б

Ланка, якою завершується побудова розмірного ланцюга

 

В

Розмір, що входить до складу розмірного ланцюга

+

С

   

100

Питання 26. Циліндричні зубчасті колеса поділяються:

А

На прямозубі, косозубі і шевронні

+

Б

На евольвентні, циклоїдні

 

В

З прямими, тангенціальними, коловими, циклоїдними зубами

 

С

Циліндричні, конічні, гвинтові, гіпоїдні, червячні, спіроїдні

 

100

Питання 27. При селективному складанні збільшується:

А

Точність технологічного обладнання

 

Б

Допуск посадки

 

В

Кількість розмірних груп

+

С

Допуск вала

 

100

Питання 28. Які поля допусків рекомендовано у спряженні шпонка-паз вала (втулки) при щільному з’єднанні:

А

H9 – H9 (K9)

 

Б

H9 – P9 (P9)

+

В

H9 – N9 (Js9)

 

С

H9 – H9 (D9)

 

100

Питання 29. Яким інструментом не можна проконтролювати різьбу:

А

Інструментальним мікроскопом

 

Б

Різьбовим мікрометром

 

В

Скобою важільною

+

С

Калібром

 

100

Питання 30. До недоліків селективного складання належить:

А

Зменшення групового допуску

 

Б

Збільшення незавершеного виробництва

+

В

Підвищення точності з’єднання

 

С

Зменшення діапазону коливань натягів (зазорів)

 

 

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Варіант № 3_

75

Питання 1. Міжнародна стандартизація -:

А

Стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн;

+

Б

Стандартизація, що проводиться на відповідному регіональному рівні, та участь у якій відкрита для відповідних органів країни певного географічного чи економічного простору;

 

В

Стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни

 

С

   

75

Питання 2. Територіальні органи - центри стандартизації, метрології та сертифікації підпорядковуються:

А

Регіональним органом стандартизації;

 

Б

Обласним органом стандартизації;

 

В

Державному Комітету України із стандартизації, метрології та сертифікації;

+

С

Кабінету Міністрів України.

 

75

Питання 3. Обмеження застосовуваних числових характеристик об’єктів стандартизації відбувається завдяки:

А

Застосування рядів переважаючих чисел ;

+

Б

Міжнародним угодам;

 

В

Контролю з боку Держстандарту України.

 

С

   

75

Питання 4. Точність обробки:

А

Це різниця між дійсним і номінальним значенням параметру;

 

Б

Міра відповідності дійсних значень геометричних параметрів їх номінальним значенням;

+

В

Міра відповідності значень дійсних параметрів їх номінальним значенням;

 

С

Відсутність грубих похибок.

 

75

Питання 5. Прилягаюча поверхня:

А

Поверхня, що обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища;

 

Б

Поверхня ідеальна, форма якої задана кресленням;

 

В

Поверхня, що має форму номінальної і розташована поза матеріалом деталі;

+

С

Лінія перетину поверхні з площиною.

 

75

Питання 6. Висоту хвилястості Wz визначають:

А

;

 

Б

;

 

В

;

 

С

.

+

75

Питання 7. Стандарти на процеси -:

А

Встановлюють організаційно-методичні та загально технічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також терміни та визначення, загально технічні вимоги, норми та правила;

 

Б

Встановлюють вимоги до групи однорідної або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність своєму призначенню;

 

В

Встановлюють основні вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт у процесах, що використовуються у різновидах діяльності та забезпечують відповідність процесу його призначення;

+

С

Встановлюють послідовність робіт, способи і технічні засоби виконання для різновидів та об’єктів контролювання продукції, процесів, послуг.

 

75

Питання 8. Зміни до стандартів може вносити:

А

Організація, яка затвердила даний стандарт;

+

Б

Держстандарт України;

 

В

Міжнародні органи стандартизації;

 

С

Кабінет Міністрів України.

 

75

Питання 9. Єдина система технологічної підготовки документації (ЄСТД) належить до:

А

До системи взаємопов’язаних стандартів;

+

Б

До єдиної системи конструкторської документації;

 

В

До єдиної десяткової системи класифікації промислової і сільськогосподарської продукції (ЄДСКП);

 

С

До єдиної системи технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ).

 

75

Питання 10. Дійсна (реальна поверхня):

А

Поверхня заданої геометричної форми, яка не має відхилень форми (визначена кресленням);

 

Б

Поверхня, яка обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища (одержана в процесі виготовлення деталі);

+

В

Поверхня заданої геометричної форми, яка не має відхилень від форми (одержана в процесі виготовлення деталі);

 

С

Поверхня, яка облегшує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища (визначена кресленням).

 

75

Питання 11. До універсальних засобів вимірювання належать

А

Оптиметри

 

Б

Важільний мікрометр

+

В

Плоско-паралельні кінцеві міри довжини

 

С

Лінійки

 

75

Питання 12. Вимірювальне зусилля в мініметрі передається завдяки

А

Системі зубчатих коліс

 

Б

Мікрометричного гвинта

 

В

Системі важелів

+

С

Мікрометричної пари “гвинт-гайка”

 

75

Питання 13. Посереднє вимірювання

А

Базується на порівнянні вимірювальної величини з відомим значенням установчої міри

 

Б

Основане на прямих вимірюваннях величини і використанні значень фізичних констант

 

В

Характеризується безпосередньою оцінкою значень вимірювальної величини або відхилень

 

С

Полягає в тому, що значення величини знаходять на основі відомих залежностей

+

75

Питання 14. В залежності від контрольованого розміру деталі при вимірюванні нутроміром індикаторним підбирають

А

Кінцеву міру відповідного розміру

 

Б

Ціну поділки

 

В

Модуль

 

С

Нерухомий вимірювальний стержень

+

75

Питання 15. Конструктивними елементами мікрометричних інструментів є

А

Гвинтова пара

+

Б

Лінійний ноніус

 

В

Вимірювальна ніжка

 

С

Рамка мікрометричної подачі

 

75

Питання 16. З якою точністю вимірювання не виготовляють штангенінструмент:

А

0,1

 

Б

0,01

+

В

0,02

 

С

0,05

 

75

Питання 17. Межі вимірювання мікрометра гладкого залежать від

А

Кількості поділок нанесених на стебло

 

Б

Довжини гвинтової частини

+

В

Кількості поділок нанесених на основну шкалу

 

С

Кроку мікрометричного гвинта

 

75

Питання 18. Контактне вимірювання

А

Базується на порівнянні вимірювальної величини з відомим значенням установчої міри

 

Б

Основане на прямих вимірюваннях величини і використанні значень фізичних констант

 

В

Характеризується безпосередньою оцінкою значень вимірювальної величини або відхилень

 

С

Забезпечується безпосереднім дотиком вимірювальних поверхонь приладу та деталі

+

75

Питання 19. Настройку нутроміра індикаторного проводять за допомогою

А

Кінцевих мір

 

Б

Штангенциркуля

 

В

Міри для настройки

 

С

Мікрометра

+

75

Питання 20. Мікрометр призначений для проведення

А

Вимірювань зовнішніх та внутрішніх розмірів

 

Б

Вимірювань внутрішніх розмірів

 

В

Вимірювань зовнішніх розмірів

+

С

Для розмітки

 

100

Питання 21. Неповна взаємозамінність характеризується тим, що...

А

Деталі для з’єднань високої точності виготовляють зі свідомо зниженою точністю або допускають припасування однієї з деталей

+

Б

Деталь, крім того, що вона займає своє місце в машині без додаткових операцій обробки, ще й виконує свої функції відповідно до технічних вимог.

 

В

У процесі складання не повинно бути ніяких припасу вальних чи регулювальних операцій

 

С

Взаємозамінність за розмірами, формою, взаємним розташуванням поверхонь та осей деталей та шорсткістю їх поверхонь

 

100

Питання 22. Найбільший натяг посадки визначається із залежності:

А

 

Б

 

В

+

С

 

100

Питання 23. Нерухомі з’єднання

А

З вільним взаємним переміщенням деталей, які мають гарантований зазор

 

Б

В процесі роботи яких отвір і вал відносно не переміщуються, що забезпечується гарантованим натягом чи застосуванням додаткових деталей;

+

В

В яких центрування деталей забезпечується наявністю невеликих зазорів чи натягів, а взаємне переміщення обмежується додатковими деталями

 

С

Що є нерухомими у процесі роботи механізму

 

100

Питання 24. Перевагами застосування підшипників кочення є:

А

Мала вартість виготовлення, малі витрати на тертя

+

Б

Висока чутливість до ударних навантажень

 

В

Висока чутливість до вібраційних навантажень

 

С

Великі радіальні зазори

 

100

Питання 25. Замикальна ланка розмірного ланцюга – це...

А

Ланка, з якої починається побудова розмірного ланцюга

 

Б

Ланка, якою завершується побудова розмірного ланцюга

 

В

Розмір, який отримують останнім або при складанні вузла

+

С

   

100

Питання 26. Розрізняють профілі зубів зубчастих передач:

А

Прямозубі, косозубі і шевронні

 

Б

Евольвентні, циклоїдні

+

В

З прямими, тангенціальними, коловими, циклоїдними зубами

 

С

Циліндричні, конічні, гвинтові, гіпоїдні, червячні, спіроїдні

 

100

Питання 27. При селективному складанні збільшується:

А

Груповий допуск

 

Б

Незавершене виробництво

+

В

Допуск посадки

 

С

Допуск вала

 

100

Питання 28. Які поля допусків рекомендовано у спряженні шпонка-паз вала (втулки) при нормальному з’єднанні:

А

H9 – H9 (K9)

 

Б

H9 – P9 (P9)

 

В

H9 – N9 (Js9)

+

С

H9 – H9 (D9)

 

100

Питання 29. Яким інструментом не можна проконтролювати різьбу на валу:

А

Калібром

 

Б

Інструментальним мікроскопом

 

В

Різьбовим мікрометром

 

С

Мікрометром гладким

+

100

Питання 30. Для прямобічного шліцьового з’єднання B – 10 ´ 72 ´ 78 H12/a11 ´ 12 D9/е8 центрування відбувається за:

А

Боковими поверхнями зуба

+

Б

Висотою зуба

 

В

Зовнішнім діаметром

 

С

Внутрішнім діаметром