Тесты по темам:

 

Тест взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

 

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Варіант № 4_

75

Питання 1. Регіональна стандартизація -:

А

Стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн;

 

Б

Стандартизація, що проводиться на відповідному регіональному рівні, та участь у якій відкрита для відповідних органів країни певного географічного чи економічного простору;

+

В

Стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни

 

С

   

75

Питання 2. Державною системою стандартизації України передбачено такі категорії нормативних документів:

А

ДСТУ; ГСТУ;СТТУ; ТУУ; СТП;

+

Б

Основоположні, на продукцію і послуги;

 

В

На процеси, методів контролю;

 

С

Галузеві стандарти, стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок.

 

75

Питання 3. Класифікація:

А

Має на меті розташування матеріалу в певному порядку і послідовності, зручні в користуванні;

 

Б

Розташування за класами, підкласами і розрядами;

+

В

Діяльність по упорядкуванню.

 

75

Питання 4. Похибки обробки:

А

Це різниця між дійсним і номінальним значенням параметру;

+

Б

Міра відповідності дійсних значень геометричних параметрів їх номінальним значенням;

 

В

Це те, що може відбутись, а може і не відбутись;

 

С

Це відношення числа сприятливих випадків до всього числа можливих випадків в даній системі надій або явищ.

 

75

Питання 5. Профіль:

А

Поверхня, що обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища;

 

Б

Поверхня ідеальна, форма якої задана кресленням;

 

В

Поверхня, що має форму номінальної і розташована поза матеріалом деталі;

 

С

Лінія перетину поверхні з площиною.

+

75

Питання 6. Форма хвилястості має, як правило

А

Прямолінійний характер;

 

Б

Форму параболи;

 

В

Форму гіперболи;

 

С

Синусоїдальний характер.

+

75

Питання 7. Стандарти на продукцію -:

А

Встановлюють організаційно-методичні та загально технічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також терміни та визначення, загально технічні вимоги, норми та правила;

 

Б

Встановлюють вимоги до групи однорідної або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність своєму призначенню;

+

В

Встановлюють основні вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт у процесах, що використовуються у різновидах діяльності та забезпечують відповідність процесу його призначення;

 

С

Встановлюють послідовність робіт, способи і технічні засоби виконання для різновидів та об’єктів контролювання продукції, процесів, послуг.

 

75

Питання 8. Перевірку стандартів здійснює:

А

Технологічний комітет із стандартизації або організація - розробник ;

+

Б

Держстандарт України;

 

В

Міжнародні органи стандартизації;

 

С

Кабінет Міністрів України.

 

75

Питання 9. Єдина система документів і посадок (ЄСДП) належить до:

А

До системи взаємопов’язаних стандартів;

+

Б

До єдиної системи конструкторської документації;

 

В

До єдиної десяткової системи класифікації промислової і сільськогосподарської продукції (ЄДСКП);

 

С

До єдиної системи технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ).

 

75

Питання 10. Номінальна поверхня

А

Поверхня заданої геометричної форми, яка не має відхилень форми (визначена кресленням);

+

Б

Поверхня, яка обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища (одержана в процесі виготовлення деталі);

 

В

Поверхня заданої геометричної форми, яка не має відхилень від форми (одержана в процесі виготовлення деталі);

 

С

Поверхня, яка обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища (визначена кресленням).

 

75

Питання 11. Скільки поділок повинна мати ноніусна шкала при точності вимірювання 0,1 мм:

А

10

+

Б

20

 

В

50

 

С

100

 

75

Питання 12. До універсальних засобів вимірювання належать

А

Профілометри

 

Б

Мініметри

+

В

Плоско-паралельні кінцеві міри довжини

 

С

Оптиметри

 

75

Питання 13. Диференційоване (по елементне) вимірювання

А

Характеризується незалежним вимірюванням кожного параметру (наприклад, вимірювання кроку і кута профілю різьби)

+

Б

Основане на прямих вимірюваннях величини і використанні значень фізичних констант

 

В

Характеризується безпосередньою оцінкою значень вимірювальної величини або відхилень

 

С

Забезпечується безпосереднім дотиком вимірювальних поверхонь приладу та деталі

 

75

Питання 14. Положення нерухомого вимірювального стержня нутроміра індикаторного фіксують

А

Індикаторною головкою

 

Б

Гайкою

+

В

Барабаном

 

С

Мікрометричним гвинтом

 
 

Питання 15. Для відліку цілого числа обертів мікрометричного гвинта служить

А

Трищітка

 

Б

Повздовжня (основна) шкала

+

В

Стебло

 

С

Кругова шкала на ноніусній частині барабана

 

75

Питання 16. Скільки поділок повинна мати ноніусна шкала при точності вимірювання 0,02 мм:

А

10

 

Б

20

 

В

50

+

С

100

 

75

Питання 17. Мініметр можна настроїти за допомогою

А

Установчої міри

 

Б

Плоско-паралельних кінцевих мір довжини

+

В

Штангенциркуля

 

С

Мікрометра гладкого

 

75

Питання 18. Комплексне вимірювання

А

Дозволяє оцінювати придатність за сумарною похибкою кількох параметрів виробу (вимірювання чи контроль калібрами)

+

Б

Основане на прямих вимірюваннях величини і використанні значень фізичних констант

 

В

Характеризується безпосередньою оцінкою значень вимірювальної величини або відхилень

 

С

Забезпечується безпосереднім дотиком вимірювальних поверхонь приладу та деталі

 

75

Питання 19. Показання нутроміра індикаторного при вимірюванні фіксує

А

Стрілка циферблата

+

Б

Барабан

 

В

Ноніусна шкала

 

С

Основна шкала

 

75

Питання 20. Інтервал ділення основної шкали мікрометра гладенького дорівнює

А

Модулю

 

Б

Кроку мікрометричного гвинта

+

В

Ціні поділки ноніусної шкали

 

С

Передаточному числу

 

100

Питання 21. Взаємозамінність за геометричними параметрами характеризується тим, що...

А

Деталі для зєднань високої точності виготовляють зі свідомо зниженою точністю або допускають припасування однієї з деталей

 

Б

Деталь, крім того, що вона займає своє місце в машині без додаткових операцій обробки, ще й виконує свої функції відповідно до технічних вимог.

 

В

У процесі складання не повинно бути ніяких припасу вальних чи регулювальних операцій

 

С

Досягається взаємозамінність за розмірами, формою, взаємним розташуванням поверхонь та осей деталей та шорсткістю їх поверхонь

+

100

Питання 22. Найбільший зазор посадки визначається із залежності:

А

 

Б

+

В

 

С

 

100

Питання 23. Перехідні з’єднання – це з’єднання...

А

З вільним взаємним переміщенням деталей, які мають гарантований зазор

 

Б

В процесі роботи яких отвір і вал відносно не переміщуються, що забезпечується гарантованим натягом чи застосуванням додаткових деталей;

 

В

В яких центрування деталей забезпечується наявністю невеликих зазорів чи натягів, а взаємне переміщення обмежується додатковими деталями

+

С

Що здійснюють перехід від нерухомого до рухомого стану у процесі роботи механізму

 

100

Питання 24. Перевагами застосування підшипників кочення є:

А

Високий рівень взаємозамінності, не потребують особливої уваги і догляду

+

Б

Висока чутливість до ударних навантажень

 

В

Висока чутливість до вібраційних навантажень

 

С

Великі радіальні зазори

 

100

Питання 25. Складова ланка розмірного ланцюга – це...

А

Ланка, з якої починається побудова розмірного ланцюга

 

Б

Ланка, якою завершується побудова розмірного ланцюга

 

В

Ланка, що входить до розмірного ланцюга

+

С

   

100

Питання 26. Розрізняють конічні зубчасті колеса:

А

Прямозубі, косозубі і шевронні

 

Б

Евольвентні, циклоїдні

 

В

З прямими, тангенціальними, коловими, циклоїдними зубами

+

С

Циліндричні, конічні, гвинтові, гіпоїдні, червячні, спіроїдні

 

100

Питання 27. При селективному складанні зменшується:

А

Величина допуска отвора

 

Б

Точність складання

 

В

Величина допуска вала

 

С

Величина групового допуску

+

100

Питання 28. Які поля допусків рекомендовано у спряженні шпонка-паз вала (втулки) при вільному з’єднанні:

А

H9 – H9 (K9)

 

Б

H9 – P9 (P9)

 

В

H9 – N9 (Js9)

 

С

H9 – H9 (D9)

+

100

Питання 29. Яким інструментом не можна проконтролювати різьбу на валу:

А

Калібром

 

Б

Інструментальним мікроскопом

 

В

Різьбовим мікрометром

 

С

Мікрометром важільним

+

100

Питання 30. Для прямобічного шліцьового з’єднання D – 8 ´ 32 ´ 38 H7/h6 ´ 6 F8/f7 центрування відбувається за:

А

Боковим поверхням зуба

 

Б

Висотою зуба

 

В

Зовнішнім діаметром

+

С

Внутрішнім діаметром

 

 

 

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Варіант № 5_

75

Питання 1. Національна стандартизація - :

А

Стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн;

 

Б

Стандартизація, що проводиться на відповідному регіональному рівні, та участь у якій відкрита для відповідних органів країни певного географічного чи економічного простору;

 

В

Стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни

+

С

   

75

Питання 2. Державною системою стандартизації України передбачено такі категорії нормативних документів:

А

ДСТУ; ГСТУ;СТТУ; ТУУ; СТП;

+

Б

Б) основоположні, на продукцію і послуги;

 

В

На процеси, методів контролю;

 

С

Галузеві стандарти, стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок.

 

75

Питання 3. Обмеження застосовуваних числових характеристик об’єктів стандартизації відбувається завдяки:

А

Застосуванню рядів переважаючих чисел;

+

Б

Міжнародним угодам;

 

В

Контролю з боку Держстандарту України.

 

С

   

75

Питання 4. Систематичні похибки:

А

Несталі за значенням і знаком;

 

Б

Це похибки, які сталі за знаком і значенням або закономірно змінні;

+

В

Це похибки, які суттєво перевищують очікувану за даних умов;

 

С

Це похибки, значення і знак яких не можливо заздалегідь передбачити.

 

75

Питання 5. Овальність визначають із залежності:

А

;

 

Б

;

 

В

;

 

С

+

75

Питання 6. Критерієм розпізнавання шорсткості є залежність:

А

;

+

Б

;

 

В

;

 

С

1.

 

75

Питання 7. Основоположні стандарти:

А

Встановлюють організаційно-методичні та загально технічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також терміни та визначення, загально технічні вимоги, норми та правила;

+

Б

Встановлюють вимоги до групи однорідної або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність своєму призначенню;

 

В

Встановлюють основні вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт у процесах, що використовуються у різновидах діяльності та забезпечують відповідність процесу його призначення;

 

С

Встановлюють послідовність робіт, способи і технічні засоби виконання для різновидів та об’єктів контролювання продукції, процесів, послуг.

 

75

Питання 8. Перевірка чинних стандартів здійснюється:

А

Щорічно;

 

Б

Раз на 2 роки;

 

В

Не рідше одного разу на п’ять років;

+

С

Раз на 10 років.

 

75

Питання 9. Єдина система технологічної підготовки документації (ЄСТД) належить до:

А

До системи взаємопов’язаних стандартів;

+

Б

До єдиної системи конструкторської документації;

 

В

До єдиної десяткової системи класифікації промислової і сільськогосподарської продукції (ЄДСКП);

 

С

До єдиної системи технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ).

 

75

Питання 10. Наявність похибок обробки чи вимірювання призводити до:

А

Підвищення собівартості виробу;

 

Б

Розсіювання розмірів в партії деталей ;

+

В

До зниження собівартості виробу;

 

С

Посилення контролю деталей.

 

75

Питання 11. Скільки поділок повинна мати ноніусна шкала при точності вимірювання 0,05 мм:

А

10

 

Б

20

+

В

50

 

С

100

 

75

Питання 12. Скоба містить

А

Систему зубчатих коліс

 

Б

Систему важелів

+

В

Мікрометричний гвинт та гайку

 

С

Тріщоточний механізм

 

75

Питання 13. Міри - це

А

Без шкальний вимірювальний інструмент, призначений для перевірки відхилень від заданих розмірів форм або взаємного розміщення поверхонь чи вісей

 

Б

Засіб призначений для відтворення фізичної величини заданого розміру

+

В

Засіб для вимірювання зовнішніх та внутрішніх розмірів

 

С

Засіб для вимірювання глибини та висот

 

75

Питання 14. В залежності від розміру вимірювальної деталі нутроміром індикаторним обирають і встановлюють

А

Індикаторну головку

 

Б

Нерухомий вимірювальний стержень

+

В

Міру для настройки

 

С

Модуль

 

75

Питання 15. Для відліку часток оберту мікрометричного гвинта (десятих і сотих часток міліметра) служить

А

Кругова шкала нанесена на барабані

+

Б

Повздовжня (основна) шкала

 

В

Стебло

 

С

Ноніусна шкала

 

75

Питання 16. Яку цифру наносять на губки штангенциркуля:

А

5

 

Б

10

+

В

15

 

С

25

 

75

Питання 17. Мікрометр важільний не включає в свою конструкцію

А

Тріщоточний механізм

+

Б

Мікрометричний гвинт

 

В

Мікрометричний гайку

 

С

Аретир

 

75

Питання 18. Калібри - це

А

Безшкальний вимірювальний інструмент, призначений для перевірки відхилень від заданих розмірів форм або взаємного розміщення поверхонь чи вісей

+

Б

Засіб призначений для відтворення фізичної величини заданого розміру

 

В

Засіб для вимірювання зовнішніх та внутрішніх розмірів

 

С

Засіб для вимірювання глибини та висот

 

75

Питання 19. При визначенні дійсного розміру додатні відхилення отриманні при прямому ході (за обертанням годинникової стрілки) при вимірювання нутроміром індикаторним

А

Додають до базового розміру

 

Б

Віднімають від базового розміру

+

В

Додають до номінального розміру

 

С

Віднімають від номінального розміру

 

75

Питання 20. Показником для відліку по круговій шкалі мікрометра, що розташована на барабані є

А

Стрілка індикатора

 

Б

Торець барабана

 

В

Кругова шкала

 

С

Повздовжній штрих, нанесений на стебло

+

100

Питання 21. Функціональним взаємозамінність характеризується тим, що...

А

Деталі для зєднань високої точності виготовляють зі свідомо зниженою точністю або допускають припасування однієї з деталей

 

Б

Деталь, крім того, що вона займає своє місце в машині без додаткових операцій обробки, ще й виконує свої функції відповідно до технічних вимог.

+

В

У процесі складання не повинно бути ніяких припасу вальних чи регулювальних операцій

 

Г

Взаємозамінність за розмірами, формою, взаємним розташуванням поверхонь та осей деталей та шорсткістю їх поверхонь

 

100

Питання 22. Найменший зазор посадки визначається із залежності:

А

 

Б

 

В

 

С

+

100

Питання 23. Система допусків і просадок – це...

А

Система зазорів і натягів

 

Б

Система граничних розмірів

 

В

Система граничних зазорів

 

С

Закономірно побудована сукупність допусків і посадок, оформлена у вигляді стандартів

+

100

Питання 24. Недоліки застосування підшипників кочення є:

А

Високий рівень взаємозамінності

 

Б

Не потребують особливої уваги і догляду

 

В

Висока чутливість до вібраційних навантажень

+

С

Мала вартість виготовлення

 

100

Питання 25. Збільшувальні ланки розмірного ланцюга – це...

А

Складові ланки, при збільшенні розміру яких, розмір замикальної ланки зменшується

 

Б

Складові ланки, при збільшенні розміру яких, розмір решти складових ланок розмірного ланцюга, зменшується

 

В

Складові ланки, при збільшенні розміру яких, розмір замикальної ланки збільшується

+

100

Питання 26. За експлуатаційним призначенням зубчасті передачі бувають:

А

Прямозубі, косозубі і шевронні

 

Б

Евольвентні, циклоїдні

 

В

Відлікові, швидкісні, силові, загального призначення

+

С

Циліндричні, конічні, гвинтові, гіпоїдні, червячні, спіроїдні

 

100

Питання 27. При селективному складанні зменшується:

А

Величина допуска отвора

 

Б

Точність складання

 

В

Груповий допуск

+

С

Довільно кількість груп сортування

 

100

Питання 28. Поля допусків у спряженні шпонка-паз вала (втулки) рекомендують в залежності від

А

Ширини допуска

 

Б

Висоти допуска

 

В

Типу виробництва

+

С

Виду шпонки

 

100

Питання 29. Для контролю різьби калібрів-пробок використовують:

А

Комплексний метод

 

Б

Диференційний метод

+

В

Відносний метод

 

С

Невідносним методом

 

100

Питання 30. Для D – 10´ 92 H7/e8 ´ 98 H12/a11 ´ 14 D9/e8 центрування відбувається за:

А

Боковим поверхням зуба

 

Б

Висотою зуба

 

В

Зовнішнім діаметром

 

С

Внутрішнім діаметром

+