Тесты по темам:

 

Тест для электриків

Тести для електриків

ТЕСТ 5

1. В пояснювальній записці технічного проекту нумерація розділів і підрозділів виконується, як:

1 – 1.1; 1.2; 1.3 2 – п.1.1;п. 1.2; п. 1.3 3 - №1.1; № 1.2; № 1.3

2. Нумерацію рисунків в тексті пояснювальної записки проводять, як:

1- (1.1); (1.2); (1.3) 2- Рисунок 1.1; Рисунок 1.2; Рисунок 1.3

3 – Рис.1.1; Рис.1.2;Рис.1.3

3. Позиційне позначення теплового реле на кресленні принципової схеми наводять, як:

1 – КР; 2 – ТР 3 – КК

4. Організації, що мають право виконувати проектні роботи:

1Державні науково-дослідні інститути 2 – конструкторські бюро

3 – організації які мають ліцензії

5. Електричні схеми в технічному проекті розробляються на основі вимог:

1- Технічного завдання проекту 2 – державних стандартів України

3- норм технологічного проектування

6. Умовне графічне позначення вимикача-роз*єднувача на принципових електричних схемах

1 – 2 – 3 –

7. Умовне графічне позначення кнопочної станції з самоповерненням на принципових електричних схемах:

 

1 – 2 – 3 –

8. Кількість типів електричних схем в технічному проекті обумовлена:

1 – технічним завданням проекту 2 – нормами технологічного проектування

3 - державних стандартів України

9. В який період розробки проекту можливо внести зміни в технічне завдання:

1 Після отримання рецензії на проект 2 – при узгодженні проекту

3 – при узгодженні технічного завдання

10. Позиційне позначення на принципових схемах датчика температури

1 – ВК 2 – BL 3 – ВР

11. Умовне графічне позначення на принципових схемах катушки електромагнітного апарату

 

1 - 2 - 3 -

12. Розміри полів в тексті технічного документу формату А4 (мм) зліва х зверху х справа

1 – 20х20х20х10, 2 – 25х20х20х10, 3 – 25х10х10х5

13. Найбільша кількість ліній по товщіні на одній електричній схемі

1 – 3 2 – 4 3 – 2

14. Код структурної схеми:

1- Е1 2 – Е2 3- Е3

15. Код схеми з’єднань

1 – Е4 2 – Е6 3 – Е7

16. Умовне графічне позначення освітлювальної лампи розжарювання

1 - 2 - 3 -

17. Умовне графічне позначення на принципових схемах вимірювального приладу

 

1 - 2 - 3 –

18. Позиційне позначення на принципових схемах автоматичного вимикача:

1 – QF 2 – QK 3 – QS

19. Позиційне позначення на принципових схемах вимикача, що спрацьовує від зміни положення:

1 – SP 2.- SQ 3.-SK

20. Позиційне позначення на принципових схемах терморезистора

1 - RS 2 – RK 3 – RP

ТЕСТ 6

1. Нумерацію рисунків в тексті розрахунково-пояснювальної записки проводять, як:

1 - Рисунок 1.1; Рисунок 1.2; Рисунок 1.3; 2 – Рис.1.1; Рис.1.2;Рис.1.3

3 - Рис.1; Рис.2;Рис.3

2. Характеристика електричної мережі живлення на принципових схемах проводять, як:

1 – 50 Гц, 380В,N 2 - ~3N, 380B, 50 Гц 3 - 3 ~50Гц,380В,

3. Умовне графічне позначення світильники з розрядними лампами високого тиску показують, як

 

1 – 2 - 3 -

4. Позиційне позначення автоматичного вимикача на кресленні принципової схеми наводять, як

1- АВ 2 – QF 3 – QS

5. Основним документом, який містить вимоги, щодо правил використання електричних схем є:

1 – Закон України 2 – Державний стандарт України 3 – Норми технологічного проектування

6. Умовне графічне позначення кнопочної станції з самоповерненням на принципових схемах :

1 – 2 - 3 -

7. Умовне графічне позначення електричного двигуна на планах електричних силових мереж приводять, як:

 

1 – 2 - 3 -

8. Технічний проект містить:

1 –Тільки креслення 2 – Тільки пояснювальну записку 3 - Креслення і пояснювальну записку

9. Технічний проект розробляють на основі:

1 – Листа-пропозиції замовника 2 – Узгодженого технічного завдання

3- Листа замовника і довідки з банку про фінансове становище замовника

10. Позиційне позначення на принципових схемах фотоелемента

1 – ВК 2 – BL 3 – ВР

11. Умовне графічне позначення на принципових схемах запобіжника

1 - 2 - 3 -

12. Розміри полів в тексті технічного документу формату А4 (мм) зліва х зверху х справа

1 – 20х20х20х10, 2 – 25х20х20х10, 3 – 25х10х10х5

13. Розмір аркуша формату А4 (мм)

1 – 210х300; 2 – 210х297; 3 – 205х305.

14. Найбільша кількість ліній по товщині на одній електричній схемі

1 – 3 2 – 4 3 – 2

15. Код функціональної схеми

1 – Е1 2 – Е2 3 – Е3

16. Умовне графічне позначення на принципових схемах замикаючого контакту кнопки керування

 

1 - 2 - 3 –

17. Позиційне позначення на принципових схемах сигнальної лампи

1 - ЕL 2 - НL 3 – SL

18. Позиційне позначення на принципових схемах вимикача, що спрацьовує відмінно тиску

1 – SP 2.- SQ 3.-SK

19. Позиційне позначення на принципових електричних схемах лічильника активної енергії

1 – PF 2 – PI 3 – РR

20. Умовне графічне позначення на принципових електричних схемах з самостійним повертанням

 

1 - 2 - 3 –

ТЕСТ 7

1. Нумерацію формул в тексті проводять, як:

1 - (1.1); (1.2); (1.3) 2- Форм 1.1; Форм.1.2; Форм.1.3; 3 – 1;2;3

2.Лінія механічного зв’язку в електричних схемах позначається, як:

1 - ( ) 2 - ( ) 3 – ( )

3. Позиційне позначення реле часу на кресленні принципової електричної схеми наводять, як:

1КМ 2 – КТ 3 – РЧ

4. Основним документом, який містить вимоги, щодо правил виконання електричних схем є:

1 – Закон України 2 – Державний стандарт України 3 – Норми технологічного проектування

5. Основним документом, який містить вимоги, щодо правил виконання електричних схем є:

1 – Закон України 2 – Державний стандарт України 3 – Норми технологічного проектування

6. Умовне графічне позначення світильників з лампами розжарювання на планах розміщення освітлювальної установки:

 

1 – 2 – 3 –

7. Типовий проект використовують у випадку:

1 – Реконструкції виробництва 2 – При недостатньому фінансуванні проекту

3 – З метою скорочення тривалості процесу проектування

8. Відповідальність за якість технічного проекту несе:

1 – Держава 2 – Директор організації розробника проекту 3 – Виконавець проекту

9. Позиційне позначення на принципових схемах датчика тиску

1 – ВК 2 – BL 3 – ВР

10. Умовне графічне позначення на принципових схемах резистора

 

1 - 2 - 3 -

11. Розміри полів в тексті технічного документу формату А4 (мм) зліва х зверху х справа

1 – 20х20х20х10, 2 – 25х20х20х10, 3 – 25х10х10х5

12. Розмір аркуша формату А4 (мм)

1 – 210х300; 2 – 210х297; 3 – 205х305.

13. Нумерацію ілюстрацій в пояснювальної записці проводять, як:

1 – малюнок 2 – Рисунок 2.3 3 – Рис. 2.3

14. Найбільша кількість ліній по товщині на одній електричній схемі

1 – 3 2 – 4 3 – 2

15. Код принципової схеми

1 – Е1 2 – Е2 3 – Е3

16. Позиційне позначення на принципових схемах освітлювальної лампи

1 - ЕL 2 - НL 3 – SL

17. Позиційне позначення на принципових схемах автоматичного вимикача:

1 – QF 2 – QK 3 – QS

18. Позиційне позначення на принципових схемах вимикача, що спрацьовує від зміни положення

1 – SP 2.- SQ 3.-SK

19. Позиційне позначення на принципових схемах лічильника активної енергії

1 – PF 2 – PI 3 – РR

20. Умовне графічне позначення на принципових електричних схемах контакта кінцевого вимикача

1 - 2 - 3 –

ТЕСТ 8

1. Нумерацію формул в тексті пояснювальної записки проводять, як:

1 - (1.1); (1.2); (1.3) 2- Ф 1.1; Ф.1.2; Ф.1.3; 3 – [1]; [2]; [3]

2. Лінія електричного зв’язку в електричних схемах позначається, як:

1 - ( ) 2 - ( ) 3 – ( )

3. Позиційне позначення кнопки керування на принципової електричної схеми наводять, як

1КН 2- KN 3 – SB

4. Основним документом, який містить вимоги, щодо правил виконання електричних схем є:

1 – Закон України 2 – Державний стандарт України 3 – Норми технологічного проектування

5. Умовне графічне позначення магнітного пускача на принципових електричних схемах:

1 2- 3 –

6. Підписи умовних графічних елементів на принципових електричних схемах здійснюють, як

1 2- 3 –

7. Типовий проект містить:

1 – Тільки креслення 2 – Тільки пояснювальну записку 3 - Креслення і пояснювальну записку

8. Відповідальність за якість технічного проекту несе:

1Держава 2 – Директор організації розробника проекту 3 – Виконавець проекту

9. Позиційне позначення на принципових схемах датчика температури

1 – BK 2 – BL 3 – BP

10 Умовне графічне позначення на принципових схемах катушкі електромагнітного апарату:

1 - 2 - 3 –

11. Найбільша кількість ліній по товщіні на одній електричній схемі :

1 – 3 2 – 4 3 – 2

12. Нумерацію ілюстрацій в пояснювальної записці проводять, як:

1 – малюнок 2 – Рисунок 2.3 3 – Рис. 2.3

13. Розміри полів в тексті технічного документу формату А4 (мм) зліва х зверху х справа

1 – 20х20х20х10, 2 – 25х20х20х10, 3 – 25х10х10х5

14. Код структурної схеми:

1- Е1 2 – Е2 3- Е3

15. Умовне графічне позначення освітлювальної лампи розжарювання

1 - 2 - 3 -

16. Умовне графічне позначення на принципових схемах замикаючого контакта реле часу з затримкою, що діє при замиканні

 

1 - 2 - 3 -

17. Умовне графічне позначення на принципових схемах вимірювального приладу

 

1 - 2 - 3 –

18. Позиційне позначення на принципових схемах сигнальної лампи

1 - ЕL 2 - НL 3 – SL

19. . Позиційне позначення на принципових схемах вимикача, що спрацьовує відмінно тиску

1 – SP 2.- SQ 3.-SK

20. Позиційне позначення на принципових схемах терморезистора

1 - RS 2 – RK 3 – RP

ТЕСТ 9

1. Нумерацію сторінок в розрахунково-пояснювальної записці технічного проекту проводять:

1 – з верху посередині сторінки 2 –в нижньому правому куті сторінки

3 – в верхньому правому куті сторінки

2. Лінія відокремлення груп елементів в електричних схемах позначається, як:

1- ( ) 2 – ( ) 3 – ( )

3. Позиційне позначення кінцевого вимикача на кресленні принципової електричної схеми наводять, як:

1SA 2 – SQ 3 – SB

4. Схему з’єднань розробляють на :

1 – одну панель або пульт керування 2 – на декілька пультів керування

3 – без обмежень

5. Основним документом, який містить вимоги, щодо правил виконання електричних схем є:

1 – Закон України 2 – Державний стандарт України

3 – Норми технологічного проектування

6. Умовне графічне позначення автоматичного вимикача на принципових електричних схемах з електромагнітним розчеплювачем:

1- 2 - 3 -

7. Умовне графічне позначення контактних елементів реле часу на принципових електричних схемах

 

1- 2 - 3 -

8. Розробку проекту має право здійснювати:

1 – Державна установа 2 – Проектно-конструкторське бюро

3 – Організація що має необхідну ліцензію

9. Позиційне позначення на принципових схемах фотоелемента

1 – ВК 2 – BL 3 – ВР

10. Умовне графічне позначення на принципових схемах запобіжника

1 - 2 - 3 -

11. Розмір аркуша формату А4 (мм)

1 – 210х300; 2 – 210х297; 3 – 205х305.

12. Нумерацію ілюстрацій в пояснювальної записці проводять, як:

1 – малюнок 2 – Рисунок 2.3 3 – Рис. 2.3

13. Найбільша кількість ліній по товщині на одній електричній схемі

1 – 3 2 – 4 3 – 2

14. Код функціональної схеми

1 – Е1 2 – Е2 3 – Е3

15. Умовне графічне позначення газорозрядної лампи

1 - 2 - 3 -

16. Умовне графічне позначення на принципових схемах замикаючого контакта реле часу з затримкою, що діє при розмиканні

 

1 - 2 - 3 -

17. Умовне графічне позначення на принципових схемах освітлювальної лампи

1 - 2 - 3-

18. Позиційне позначення на принципових схемах автоматичного вимикача:

1 – QF 2 – QK 3 – QS

19. Позиційне позначення на принципових схемах вимикача, що спрацьовує від зміни положення:

1 – SP 2.- SQ 3.-SK

20. Умовне графічне позначення на принципових схемах контакта кінцевого вимикача

 

1 - 2 - 3 –