Тесты по темам:

 

Тест електрифікація

Електрифікація тест

30. Властивість елемента або виробу бути безперервно працездатним протягом деякого часу (наробітку) називається:

1. Надійність;

2. Довговічність;

3. Безвідмовність

4. Збереженість.

31. Назвіть види освітлення:

1. Загальне, місцеве, комбіноване;

2. Природне, штучне, комбіноване;

3. Робоче (технологічне), чергове, аварійне;

4. Місцеве, штучне, комбіноване.

32. Який пристрій використовується для обмеження робочої напруги в газорозрядних лампах?

. Стартер;

. Конденсатор;

. Дросель;

. Резистор.

33. Вказати призначення в трансформаторі:

. Масла; А. Для зменшення втрат потужності;

. Анцапфа; Б. Для охолодження;

. Ізоляції листів сталі; В. Для контролю розширення масла;

. Масломірного скла. Г. Для регулювання напруги.

1. 1Б; 2Г; 3А; 4В;

2. 1Г; 2А; 3Б; 4В;

3. 1Б; 2А; 3Г; 4В.

34. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення у споживача організаційних і технічних заходів щодо утримання електроустановок у робочому стані та їх експлуатацію згідно з вимогами ПТЕЕС, ПУЕ, ПБЕЕ, інструкцій та інших НД?

1. Особа, відповідальна за електрогосподарство, або спеціалізована організація, відповідальна за технічну експлуатацію та обслуговування електроустановок споживача;

2. Перший керівник споживача, особа, відповідальна за

Електрогосподарство;

3. Власник, перший керівник споживача, особа, відповідальна за електрогосподарство, або спеціалізована організація, відповідальна за технічну експлуатацію та обслуговування електроустановок споживача на основі укладеного договору.

35. Як повинна бути виконана підвіска проводів ПЛ напругою до 1000 В на трубі котельні?

1. Така підвіска забороняє;

2. Спеціальних вимог немає;

3. Вирішується проектною організацією.

36. Після виконання яких заходів допускається повторне ввімкнення електродвигуна, коли електродвигун вимкнувся основними захистами?

1. Після обстеження, проведення контрольних вимірів опору ізоляції і перевірки справності захистів;

2. Після обстеження та перевірки справності захистів;

3. Після обстеження, проведення контрольних вимірів опору ізоляції.

37. Яку вимогу визначають ПТЕЕС до плавких вставок, якими захищаються електродвигуни?

. Плавкі вставки мають бути каліброваними із зазначенням на клеймі номі нального струму вставки;

. Плавкі вставки мають бути каліброваними;

. Плавкі вставки мають бути каліброваними, заводського виготовлення із за значенням на клеймі номінального струму вставки.

38. Чи повинен бути аварійно виведений з роботи трансформатор у разі виявлення сильного нерівномірного шуму і потріскування в середині трансформатора?

. Так;

. Ні;

. Вирішує особа, відповідальна за електрогосподарство.

39. Яким чином слід перевіряти відсутність на проводах сторонньої небезпечної напруги?

1. Індикатором напруги;

2. Інструментом з ізольованими ручками, підносячи його робочу частину до проводів;

3. Торкаючись рукою проводу лінії зв'язку;

40. Чи допускаються до роботи особи, які не пройшли в установленому порядку навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці?

1. Допускаються на строк не більше 1 місяця з наступною

Перевіркою знань;

2. Допускаються під керівництвом досвідчених, кваліфікованих

Працівників;

3. Не допускаються.

41. Які електрозахисні засоби вважаються непридатними для використання?

1. Термін випробування яких минув;

2. На яких немає штампу заводського випробування;

3. Які не мають інвентарного номера.

42. Користуючись рисунками, пронумеруйте механічні передачі, що використовуються в електроприводах с. г. машин і механізмів:

А. Плоскопасова;

Б. Конічна;

В. Рейкова;

Г. Зубчаста циліндрична;

Д. Ланцюгова;

Е. Черв’ячна.

 

 

1. А 5; Б 2; В 4; Г 1; Д 6; Е 3;

2. А 5; Б4; В 2; Г 1; Д 6; Е 3;

3. А 2; Б 5; В 4; Г 1; Д 3; Е6.

 

 

 

 

43. В яких випадках рятівнику дозволяється без ізоляції рук торкатися взуття чи одягу потерпілого внаслідок нещасного випадку від дії електричного струму?

1. Забороняється в усіх випадках;

2. Дозволяється в електроустановках напругою до 1000 В;

3. Дозволяється, якщо швидко відключити струмопровідну ділянку неможливо; 4. Дозволяється під час виконання робіт на висоті (опорах ЛЕП, монтажних колисках) ;

44. Із скількох основних функціональних частин складається електромагнітне реле?

1. П’яти;

2. Восьми;

3. Трьох.

45. Що приймають за 1 умовну одиницю електрообладнання?

1. Затрати праці, рівні 18,6 люд. год;

2. Електродвигун потужністю 10 кВт з пускозахисною апаратурою;

3. Електродвигун потужністю 16 кВт з пускозахисною апаратурою.

46. Середнє навантаження в умовних одиницях на 1 – го електромонтера:

1. 100 у. о. ;

2. 200 у. о. ;

3. 80 у. о. .

47. Який з кошторисів визначає загальну кошторисну вартість будівництва?

1. Локальний кошторис;

2. Об’єктний кошторис;

3. Зведений кошторис.

48. Якими кольорами фарбують струмопровідні шини РП (розподільні пункти)?

. Фаза А – зелений, фаза В – жовтий, фаза С – червоний;

. Фаза А – жовтий, фаза В – зелений, фаза С – червоний;

. Фаза А – червоний, фаза В – зелений, фаза С – жовтий.

49. Люмінофор в газорозрядних лампах використовується для:

1. Перетворення видимого випромінювання в УФ випромінювання;

2. Перетворення УФ випромінювання в ІЧ випромінювання;

3. Перетворення УФ випромінювання у видиме випромінювання.

50. Назвати одиниці вимірювання світлового потоку:

1. Люкси;

2. Люмени;

3. Вати.

51. Вторинна напруга трансформаторів струму завжди становить:

1. 5 А ;

2. 10 А;

3. 20 А;

52. Силові електричні кабелі можуть прокладатись:

. У траншеях;

. У блоках;

. У кабельних спорудах;

. На опорних конструкціях;

. Всі варіанти.

53. В якій послідовності вмикається обладнання потокової лінії в автоматичному режимі:

1. З початку до кінця;

2. З кінця до початку;

3. В будь-якій послідовності.

54. Утворення на позитивних і негативних пластинах акумулятора відкладень білого кольору називається:

1.  Сульфатацією ;

2.  Барботацією ;

3.  Саморозрядженням ;

4.  Сублімацією ;

5.  Номінальною ємністю.

55. Яка підстанція належить до підстанцій з глибоким вводом:

1. 110/35 кВ;

2. 35/10 кВ;

3. 10/0,4 кВ;

4. 35/ 0,4 кВ.

56. Яким чином виконується реверсування 3-х фазного асинхронного двигуна?

Шляхом підключення пускового конденсатора; Шляхом зміни чергування фаз на обмотках статора; Шляхом переключення пускової обмотки двигуна.

57. Який опір ізоляції повинен бути у світильнику, що знаходиться в експлуатації, при вимірюванні його мегомметром на напругу 1000 В?:

1.  0,1 Мом;

2.  1 Мом;

3.  Не менше 0,5 Мом.

58. Який кабель повинен застосовуватися для приєднання до мережі однофазного електроінструмента, корпус якого слід заземлювати:

1.  Чотирижильний;

2.  Двожильний;

3. Трижильний: дві жили - для живлення, одна - для заземлення

59. Марки нагрівальних проводів:

1.  КНРПВ, КНРППЭВ;

2.  АПВ, АПР, АПВ;

3.  ПОСХВТ, ПОСХВ, ПОСХВП;

4.  КРПТ, КРПТН.

60. Встановіть відповідність між назвами напівпровідникових діодів та їх призначенням

1.  Випрямляючий діод А. Для роботи в генераторах високочастотних

коливань та швидкодіючих імпульсних

перемикачах.

2.  Високочастотні та імпульсні Б. Для перетворення змінного струму в

Діоди постійний.

3.  Тунельний діод В. Для автоматичного налаштування контурів

радіоприймача або телевізора на потрібну

станцію чи канал.

4.  Варикап Г. Для роботи у високочастотних та імпульсних

пристроях і мають мінімальну тривалість

перехідних процесів.

5.  Фотодіод Д. Для стабілізації напруги на виході джерела

живлення.

6.  Стабілітрон Е. Для перетворення світлової енергії в

електричну.

1. 1Е;2А;3В;4Г;5Д;6Б

2. 1Г;2В;3Д;4Б;5А;6Е

3. 1Б;2Г;3А;4В;5Е;6Д