Тесты по темам:

 

Тест електромонтажників

Тести для  електромонтажників

1. Як називається струм, що не змінюється з часом за величиною і напрямком:

1. Змінний;

2. Постійний;

3. Синусоїдальний.

2. В основі роботи трансформатора лежить явище:

1. Електромагнітної індукції;

2. Взаємоіндукції;

3. Самоіндукції.

3. Закон Ома для кіл змінного струму з послідовним з’єднанням активного опору, індуктивності та ємності:

1. ;

2. ;

3. .

4. Назвати прилади, що використовуються для розширення границь вимірювання амперметрів:

. Шунти, трансформатори струму;

. Додаткові опори;

. Трансформатори напруги.

5. Кабелем називається:

1. Одна або кілька скручених ізольованих жил, вміщених у захисну герметичну алюмінієву, свинцеву, гумову або поліхлорвінілову оболонку.

2. Провідник, який складається з одного або кількох голих чи ізольованих дротів.

3. Провід, який складається з одного або кількох гнучких ізольованих жил вміщених в загальну оболонку.

6. АППВ, це:

1. Провід;

2. Кабель;

3. Шнур.

7. Електроустановкою називають:

. Сукупність машин, апаратів, ліній і допоміжного обладнання (разом з будівлями та приміщеннями, в яких вони встановлені) призначених для вироблення, перетворення, трансформації, розподілення та споживання електроенергії;

. Машини, апарати і допоміжне обладнання (разом з будівлями та приміщеннями, в яких вони встановлені) призначені для вироблення, перетворення, трансформації, передачі, розподілення електроенергії;

. Повітряні і підземні (кабельні) лінії, передаючі електричну енергію на потрібну відстань, а також установки, в яких електрична енергія перетворюється і розподіляється, наприклад, трансформаторні підстанції, які складаються з трансформаторів і розподільчих пристроїв.

8. Вибрати рисунок, на якому зображено визначення початків і кінців обмоток електродвигуна методом трансформації?

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3

9. З яких основних операцій складається монтаж проводів ПЛ?

1. Розкочування;

2. З’єднання;

3. Натягування;

4. Кріплення і заземлення;

5. Всі варіанти.

10. Встановіть відповідність між назвами трансформаторів та їх призначенням:

. Силові трансформатори;

А. Для підключення вимірювальних

приладів;

. Автотрансформатори;

Б. Для проведення зварювальних робіт;

. Поворотні трансформатори;

В. Для живлення силового і освітлювального навантаження;

. Вимірювальні трансформатори;

Г. В системах автоматичного керування та електромеханічних обчислювальних пристроях. ;

5. Зварювальні трансформатори;

Д. Для запуску потужних синхронних і

асинхронних двигунів, а також для

регулювання напруги в невеликих межах.

. 1Б, 2Г, 3А, 4В, 5Д;

. 1Д, 2Г, 3А, 4Б, 5В;

. 1В, 2Д, 3Г, 4А, 5Б;

. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В.

11. Встановіть відповідність між кількістю пар полюсів в машині змінного струму та Швидкістю обертання обертового магнітного поля обмотки статора:

. р = 1;

А. 1000 Хв-1;

. р = 2;

Б. 3000 Хв-1;

3. р = 3;

В. 600 Хв-1;

4. р = 4;

Г. 1500 Хв-1;

5. р = 5.

Д. 750 Хв-1.

1. 1Б, 2Г, 3А, 4Д, 5В;

2. 1Д, 2Г, 3А, 4Б, 5В;

3. 1В, 2Д, 3Г, 4А, 5Б;

4. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В.

12. Встановіть відповідність між назвами електричних машин та їх призначенням:

1.  Машини постійного струму;

А. Для отримання електричної енергії змінного струму;

2.  Синхронні генератори;

Б. Для отримання електричної енергії

постійного струму і на електротранспорті в якості тяглових двигунів.

3.  Асинхронні двигуни;

В. Для приводу пристроїв великої потужності і в якості синхронних компенсаторів.

4.  Асинхронні генератори;

Г. Для приводу різноманітних пристроїв будь-якої потужності.

5.  Синхронні двигуни.

Д. На електричних стендах для обкатки автотракторних двигунів.

1Б, 2Г, 3А, 4В, 5Д;

1Д, 2Г, 3А, 4Б, 5В;

1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В;

1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В.

13. Встановіть відповідність між назвами електричних мікромашин та їх Призначенням:

. Універсальні колекторні мікродвигуни;

А. Для перетворення швидкості обертання ротора або якоря в пропорційний електричний сигнал;

2. Тахогенератори;

Б. Для синхронної дистанційної передачі кута повороту в якості датчиків і приймачів;

3. Сельсини;

В. Для перетворення електричних імпульсів у фіксований кут повороту валу;

4. Виконавчі мікро двигуни;

Г. Для приводу електроінструменту, побутових приладів, приладів систем автоматики, де треба отримати великі швидкості обертання, а також для їх регулювання в широких межах;

5. Синхронні крокові мікро двигуни.

Д. В системах автоматичного керування технологічним обладнанням, а також в системах слідкуючого приводу.

. 1Б, 2Г, 3А, 4В, 5Д;

. 1Д, 2Г, 3А, 4Б, 5В;

. 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В;

. 1Г, 2А, 3Б, 4Д, 5В.

14. Найменша відстань проводу від землі для повітряних ліній до 1000 В становить:

. 4 м;

. 5 м ;

. 6 м ;

. 7 м ;

. 8 м.

15. Вводи проводів до будинків можна виконувати:

. Через покрівлю;

. Через цегляну стіну;

. Через дерев’яну стіну;

. Всі варіант

16. До І категорії за надійністю електропостачання відносяться:

. Майстерні з ремонту електрообладнання;

. Інкубатори;

. Споруди захищеного ґрунту;

. Водонасосні станції.

17. Відстань між горизонталлю, що проходить через точки кріплення проводів на опорах і найнижчою точкою провода в прольоті називають:

. Габаритом ліній;

. Стрілою провисання;

. Прольотом;

. Трасою лінії.

18. Який розчіплювач спрацює при перевантаженні двигуна?

. Тепловий;

. Електромагнітний;

. Мінімальної напруги.

19. Як називається режим роботи електродвигуна при якому двигун під час зупинки встигає охолонути до температури навколишнього середовища, а під час роботи не встигає нагрітися до усталеної температури?

. S1 - тривалий режим;

.S2 - короткочасний режим;

. S3 - повторно-короткочасний режим;

. S6 - переміжний режим.

20. Механічною характеристикою робочої машини називають залежність:

. Обертового моменту від кутової швидкості;

. Кутової швидкості від обертового моменту;

. Статичних опорів машини від кутової швидкості;

. Обертового моменту двигуна від кутової швидкості двигуна.

21. Вибрати рисунок, на якому правильно зображено схему монтажу внутрішньої проводки та однофазного лічильника СО-2М?

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3

22. Діоди, які працюють в режимі електричного пробою, мають назву:

1. Варикап;

2. Стабілітрон;

3. Тунельний діод;

4. НВЧ – діод.

23. З чого складається система автоматичного регулювання температури повітря в корівнику: 1) Датчик температури; 2) Регулятор температури; 3) Нагрівачі; 4) Вентилятори; 5) Освітлювальне обладнання;

6) Транспортер гноєприбиральний; 7) Поїлки; 8) Корови:

1. 1,2,3,4;

2. 1,2,3,4,5;

3. 1,2,7,8;

4. 2,3,4,6;

24. Розшифрувати марку кабелю АВРГ:

1. Кабель з алюмінієвими жилами, в гумовій ізоляції, в стійкій проти дії масла оболонці, що не поширює горіння;

2. Кабель з мідними жилами, гумовою ізоляцією, в полівінілхлоридній оболонці;

3. Кабель з алюмінієвими жилами, гумовою ізоляцією, в полівінілхлоридній оболонці без броні.

25. Для Р-п-переходу небезпечний пробій:

1. Тепловий;

2. Електричний;

3. Всі варіанти.

26. Призначення третього контакту однофазної штепсельної розетки?

1.  Занулення;

2.  Заземлення;

3.  Всі варіанти.

27. Протягом якого часу допускається перерва в електропостачанні для споживачів ІІІ категорії за надійністю електропостачання?

1. не більше 24 год;

2. до 3,5 год;

3. до 30 хв.

28. Встановіть відповідність між назвами елементів і їх призначеннями:

1. Виконавчі;

А. Аналізують стан контрольованих параметрів і визначають необхідність, а також характер дії автоматичних пристроїв на об’єкт;

2. Сприймальні;

В. Діють на об’єкт і здійснюють зміни його параметрів;

3. Керуючі.

С. Контролюють стан керованих об’єктів і перетворюють значення їх параметрів у сигнали придатні для передачі САР.

1. 1В; 2С; 3А;

2. 1С; 2А; 3В;

3. 1А; 2С; 3В.

 

29. На чому базується принцип дії первинних перетворювачів інформації (датчиків):

1. Дилатометричні;

А. На неоднаковості розширення двох зварених між собою деталей з різними коефіцієнтами лінійного розширення;

2. Біметалеві;

В. На перетворенні температури в тиск, тиск у механічне переміщення, а потім в електричний сигнал;

3. Манометричні;

D. При зміні температури змінюють свій опір;

4. Терморезисторні.

Е. На неоднаковості лінійного розширення двох деталей, виготовлених з різних матеріалів.

1. 1Е; 2Д; 3В; 4А;

2. 1Е; 2А; 3В; 4Д;

3. 1А; 2Д; 3В; 4Е.