Тесты по темам:

 

Тести Лісова пірологія

Навчальний предмет “Лісова пірологія”

Тест 1

1.ГОРІННЯ ГАЗОПОДІБНИХ РЕЧОВИН В АНАЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ОКИСЛЮВАЧА (НАЙЧАСТІШЕ КИСНЮ ПОВІТРЯ) ЦЕ

А. гомогенне горіння

В. горіння вибухових речовин та пороху

С. гетерогенне горіння

2.ПОЖЕЖА, ПРИ ЯКІЙ ГОРЯТЬ УСІ ЯРУСИ НАСАДЖЕННЯ ЦЕ

А. верхова пожежа

В. низова пожежа

С. торф'яна пожежа

3.ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ М. П.КУРБАТСЬКОГО ДО "ПРОВІДНИКІВ ГОРІННЯ" ВІДНОСЯТЬ

А. трави, напівкущі, підріст та підлісок, хвоя, охвоєні гілочки, дрібні сучки

В. деякі дерева, кущі та види трав: люпин багаторічний багатолистий, бадан, види спіреї, вільха сіра, липа, осика

С. лишайники, мохи з дрібним опадом; лісова підстилка, торф; звалені напівгнилі стовбури та пеньки

4.ВЕРХОВА ПОЖЕЖА ІЗ ШВИДКІСТЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДО 100 м/хв

А. сильна

В. середня

С. слабка

5.ЖОВТИМ КОЛЬОРОМ НА ПОЖЕЖНІЙ КАРТІ ПОЗНАЧАЮТЬ НАСАДЖЕННЯ

А. І класу природної пожежної небезпеки

В. ІІ класу природної пожежної небезпеки

С. ІІІ класу природної пожежної небезпеки

6.ДО ПРИРОДНИХ ПРОТИПОЖЕЖНИХ БАР’ЄРІВ ВІДНОСЯТЬ

А. піщані гряди

В. узлісся з вогнестійких листяних порід

С. шосейні дороги

7.ДОГЛЯД ЗА МІНЕРАЛІЗОВАНИМИ СМУГАМИ ПРОВОДЯТЬ 1 РАЗ ЗА ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ СЕЗОН

А. у сухих гігротопах

В. у свіжих гігротопах

С. у сугрудах, грудах

8.ДО ПЕРШОГО КЛАСУ ПРИРОДНОЇ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІДНОСЯТЬ

А. насадження складом 7С2Д1Г, вік 45 років, ТЛРУ B3

В. насадження складом 8Д2С, вік 40 років, ТЛРУ B3

С. насадження складом 7С2Д1Г, вік 40 років, ТЛРУ B3

9.ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ І. С.МЕЛЄХОВА "ВІДНОСНО ЛЕГКОЗАЙМИСТИМИ" Є НАСАДЖЕННЯ

А. смеречники з покривом з чорниці та квасниці

В. смеречники прирічних типів та складні смеречники

С. смеречники з покривом з брусниці, смеречники з покривом з мохів

10.ПРИ ГАСІННІ ГІРСЬКОЇ ПОЖЕЖІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ

А. закидання кромки пожежі ґрунтом

В. захльостування кромки пожежі гіллям

С. пуск відпалу

11.ЛІСОВИЙ ГОРЮЧИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО ВИДІЛЯЄ НАЙБІЛЬШУ КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛА ПРИ ПОЖЕЖІ ЦЕ ………. ГОРЮЧИЙ МАТЕРІАЛ.

12.ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ПОЖЕЖІ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОСУВАННЯ ЇЇ КРОМКИ …………. ПОЖЕЖІ.

13.ПУНКТ НА МІСЦЕВОСТІ, З ЯКОГО СИСТЕМАТИЧНО ПРОГЛЯДАЄТЬСЯ ТЕРИТОРІЯ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖ - ……………………..

14. ТАКТИЧНА ЧАСТИНА КРОМКИ, ЩО РУХАЄТЬСЯ З НАЙБІЛЬШОЮ СЕРЕДНЬОЮ ШВИДКІСТЮ, ВИЗНАЧЕНОЮ ЗА ПЕРІОД, НЕ МЕНШИЙ ХВИЛИНИ - ……………. ПОЖЕЖІ.

15.ВИПАЛЮВАННЯ ГОРЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕД КРОМКОЮ ПОЖЕЖІ – ………….

Тест 2

1. ГОРІННЯ РІДКИХ І ТВЕРДИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ В СЕРЕДОВИЩІ ГАЗОПОДІБНОГО ОКИСЛЮВАЧА ЦЕ

А. гомогенне горіння

В. горіння вибухових речовин та пороху

С. гетерогенне горіння

2.ПОЖЕЖА, ПРИ ЯКІЙ НА ФРОНТІ ГОРЯТЬ ЯРУСИ НИЖНІ ЯРУСИ РОСЛИННОСТІ ЛІСОВОГО БІОГЕОЦЕНОЗУ ЦЕ

А. верхова пожежа

В. низова пожежа

С. торф'яна пожежа

3.ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ М. П.КУРБАТСЬКОГО ДО "ПІДТРИМУВАЧІВ ГОРІННЯ" ВІДНОСЯТЬ

А. трави, напівкущі, підріст та підлісок, хвоя, охвоєні гілочки, дрібні сучки

В. деякі дерева, кущі та види трав: люпин багаторічний багатолистий, бадан, види спіреї, вільха сіра, липа, осика

С. лишайники, мохи з дрібним опадом; лісова підстилка, торф; звалені напівгнилі стовбури та пеньки

4.НИЗОВА ПОЖЕЖА ІЗ ШВИДКІСТЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДО 3 м/хв

А. сильна

В. середня

С. слабка

5.РОЖЕВИМ КОЛЬОРОМ НА ПОЖЕЖНІЙ КАРТІ ПОЗНАЧАЮТЬ НАСАДЖЕННЯ

А. ІІ класу природної пожежної небезпеки

В. ІІІ класу природної пожежної небезпеки

С. ІV класу природної пожежної небезпеки

6.ДО ПРИРОДНИХ ПРОТИПОЖЕЖНИХ БАР’ЄРІВ ВІДНОСЯТЬ

А. узлісся з вогнестійких листяних порід

В. кам’янисті розсипи

С. протипожежні дороги

7.ДОГЛЯД ЗА МІНЕРАЛІЗОВАНИМИ СМУГАМИ ПРОВОДЯТЬ 2 РАЗИ ЗА ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ СЕЗОН

А. у сухих гігротопах

В. у свіжих гігротопах

С. сухих гігротопах

8.ДО ТРЕТЬОГО КЛАСУ ПРИРОДНОЇ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІДНОСЯТЬ

А. насадження складом 7С2Д1Г, вік 45 років, ТЛРУ B3

В. насадження складом 8Д2С, вік 40 років, ТЛРУ B3

С. насадження складом 7С2Д1Г, вік 40 років, ТЛРУ B3

9.ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ І. С.МЕЛЄХОВА "СЕРЕДНЬОЗАЙМИСТИМИ" Є НАСАДЖЕННЯ

А. смеречники з покривом з чорниці та квасниці

В. смеречники трирічних типів та складні смеречники

С. смеречники з покривом з брусниці, смеречники з покривом з мохів

10.ПРИ ГАСІННІ ВЕРХОВОЇ ПОЖЕЖІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ

А. закидання кромки пожежі ґрунтом

В. захльостування кромки пожежі гіллям

С. пуск відпалу

11.МІНІМАЛЬНИЙ ЗАПАС ГОРЮЧОГО МАТЕРІАЛУ, ПРИ ЯКОМУ ПО НЬОМУ МОЖЛИВЕ НЕЗАЛЕЖНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВОГНЮ ЦЕ ……………ЗАПАС ГОРЮЧОГО МАТЕРІАЛУ.

12.РОСЛИННА ПОЖЕЖА З ШВИДКІСТЮ ПРОСУВАННЯ КРОМКИ БІЛЬШЕ 0,5 М/ХВ – ……………. ПОЖЕЖА.

13.ЗАХИСНА СМУГА, СТВОРЕНА ВИДАЛЕННЯМ РОСЛИННИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ДО МІНЕРАЛЬНОГО ҐРУНТУ - …………… СМУГА.

14.ГАСІННЯ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЗБИВАННІ ПОЛУМ'Я І ЗАСИПАННІ ОСЕРЕДКУ ГОРІННЯ ҐРУНТОМ – ГАСІННЯ ……………

15.ТАКТИЧНА ЧАСТИНА КРОМКИ, ЩО РУХАЄТЬСЯ В СЕРЕДНЬОМУ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО НАПРЯМУ РУХУ ФРОНТУ ТА ПАРАЛЕЛЬНО ЦЬОМУ НАПРЯМУ - ……………. ПОЖЕЖІ.

Тест 3

1. ОБ’ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ЗАГОРЯННЯ В ЛІСІ НАЙЧАСТІШЕ ВИСТУПАЮТЬ

А. наземні горючі матеріали

В. надземні горючі матеріали

С. підземні горючі матеріали

2.ПОЖЕЖА, ПРИ ЯКІЙ ОСНОВНИМ ГОРЮЧИМ МАТЕРІАЛОМ Є ТОРФ'ЯНИЙ ГОРИЗОНТ ЦЕ

А. верхова пожежа

В. низова пожежа

С. торф'яна пожежа

3.ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ М. П.КУРБАТСЬКОГО ДО "ЗАТРИМУВАЧІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГОРІННЯ" ВІДНОСЯТЬ

А. трави, напівкущі, підріст та підлісок, хвоя, охвоєні гілочки, дрібні сучки

В. деякі дерева, кущі та види трав: люпин багаторічний багатолистий, бадан, види спіреї, вільха сіра, липа, осика

С. лишайники, мохи з дрібним опадом; лісова підстилка, торф; звалені напівгнилі стовбури та пеньки

4. ВЕРХОВА ПОЖЕЖА ІЗ ШВИДКІСТЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДО 3 м/хв

А. сильна

В. середня

С. слабка

5.ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ НА ПОЖЕЖНІЙ КАРТІ ПОЗНАЧАЮТЬ НАСАДЖЕННЯ

А. І класу природної пожежної небезпеки

В. ІІ класу природної пожежної небезпеки

С. ІІІ класу природної пожежної небезпеки

6.ДО ПРИРОДНИХ ПРОТИПОЖЕЖНИХ БАР’ЄРІВ ВІДНОСЯТЬ

А. піщані гряди

В. узлісся з вогнестійких листяних порід

С. шосейні дороги

7.ДОГЛЯД ЗА МІНЕРАЛІЗОВАНИМИ СМУГАМИ ПРОВОДЯТЬ 3 РАЗИ ЗА ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ СЕЗОН

А. у сухих гігротопах

В. у свіжих гігротопах

С. у сугрудах, грудах

8.ДО ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ ПРИРОДНОЇ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІДНОСЯТЬ

А. насадження складом 7С2Д1Г, вік 45 років, ТЛРУ B3

В. насадження складом 8Д2С, вік 40 років, ТЛРУ B3

С. насадження складом 7С2Д1Г, вік 40 років, ТЛРУ B3

9.ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ І. С.МЕЛЄХОВА "ТАКИМИ, ЩО МАЙЖЕ НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ" Є НАСАДЖЕННЯ

А. смеречники з покривом з чорниці та квасниці

В. смеречники трирічних типів та складні смеречники

С. смеречники з покривом з брусниці, смеречники з покривом з мохів

10.ДО АКТИВНИХ СПОСОБІВ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ВІДНОСЯТЬ

А. пуск відпалу

В. влаштування загороджувальних мінералізованих смуг

С. засипання кромки вогню ґрунтом

11.РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГОРІННЯ ПО ГОРЮЧОМУ МАТЕРІАЛУ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ БЕЗ НАДХОДЖЕННЯ ТЕПЛА ВІД ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ ЦЕ …….. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГОРІННЯ.

12.РОСЛИННА ПОЖЕЖА З ШВИДКІСТЮ ПРОСУВАННЯ КРОМКИ 0,5 М/ХВ ТА МЕНШОЮ – ……………. ПОЖЕЖА.

13.УЗЛІССЯ З ВОГНЕСТІЙКИХ ПОРІД, ЩО ПРИМИКАЄ ДО БЕЗЛІСОГО ПРОТИПОЖЕЖНОГО БАР’ЄРУ - …………………..

14.МЕЖА КРОМКИ, ШО НАПРАВЛЕНА В БІК ПЛОЩІ, ЯКА ПРОЙДЕНА ВОГНЕМ

15. ГАСІННЯ, ОСНОВАНЕ НА ВІДРИВІ ПОЛУМ’Я ВІД ГОРЮЧОГО МАТЕРІАЛУ – ГАСІННЯ …………..

Тест 4

1. ОБ’ЄКТАМИ ВТОРИННОГО ЗАГОРЯННЯ В ЛІСІ НАЙЧАСТІШЕ ВИСТУПАЮТЬ

А. наземні горючі матеріали

В. надземні горючі матеріали

С. підземні горючі матеріали

2.ПОЖЕЖА, ПРИ ЯКІЙ ОСНОВНИМ ГОРЮЧИМ МАТЕРІАЛОМ Є ЛІСОВА ПІДСТИЛКА ЦЕ

А. надґрунтова пожежа

В. підстилково – гумусова пожежа

С. підлісково-кущова пожежа

3.ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ М. П.КУРБАТСЬКОГО ДО "ПІДТРИМУВАЧІВ ГОРІННЯ" ВІДНОСЯТЬ

А. трави, напівкущі, підріст та підлісок, хвоя, охвоєні гілочки, дрібні сучки

Б. деякі дерева, кущі та види трав: люпин багаторічний багатолистий, бадан, види спіреї, вільха сіра, липа, осика

С. лишайники, мохи з дрібним опадом; лісова підстилка, торф; звалені напівгнилі стовбури та пеньки

4.ПІДЗЕМНА ПОЖЕЖА ІЗ ГЛИБИНОЮ ПРОГОРЯННЯ ТОРФУ ГЛИБИНОЮ ДО 25 см

А. сильна

Б. середня

С. слабка

5.СИНІМ КОЛЬОРОМ НА ПОЖЕЖНІЙ КАРТІ ПОЗНАЧАЮТЬ НАСАДЖЕННЯ

А. V класу природної пожежної небезпеки

В. ІV класу природної пожежної небезпеки

С. ІІІ класу природної пожежної небезпеки

6.ДО ШТУЧНИХ ПРОТИПОЖЕЖНИХ БАР’ЄРІВ ВІДНОСЯТЬ

А. піщані гряди

В. узлісся з вогнестійких листяних порід

С. кам’янисті розсипи

7.ДОГЛЯД ЗА МІНЕРАЛІЗОВАНИМИ СМУГАМИ ПРОВОДЯТЬ 2 РАЗИ ЗА ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ СЕЗОН:

А. у сухих гігротопах

В. у свіжих гігротопах

С. у сугрудах, грудах

8.ДО ПЕРШОГО КЛАСУ ПРИРОДНОЇ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІДНОСЯТЬ

А. насадження складом 8Д2С, вік 55 років, ТЛРУ С2

В. насадження складом 4Д3С2Гб1Яв, вік 48 років, ТЛРУ B3

С. насадження складом 5С5Д, вік 24 роки, ТЛРУ B3

9.ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ І. С.МЕЛЄХОВА "СЕРЕДНЬОЗАЙМИСТИМИ" Є НАСАДЖЕННЯ

А. смеречники з покривом з чорниці та квасниці

В. смеречники прирічних типів та складні смеречники

С. смеречники з покривом з брусниці, смеречники з покривом з мохів

10.ДО АКТИВНИХ СПОСОБІВ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ВІДНОСЯТЬ

А. пуск відпалу

В. захльостування вогню по кромці пожежі

С. влаштування загороджувальних мінералізованих канав

11.РОСЛИННИЙ ГОРЮЧИЙ МАТЕРІАЛ, ПО ШАРУ ЯКОГО ВІДБУВАЄТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГОРІННЯ ЦЕ ……….. ГОРЮЧИЙ МАТЕРІАЛ.

12.СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛА, ЩО ВИДІЛЯЄТЬСЯ З ОДИНИЦІ ДОВЖИНИ ФРОНТУ ПОЖЕЖІ ЗА ОДИНИЦЮ ЧАСУ – ……………… ПОЖЕЖІ.

13.ПРОСІКА ШИРИНОЮ 4-6 М, РОЗРАХОВАНА НА ПРИПИНЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОЖЕЖІ - ……………. ПОЖЕЖІ.

14.ПРОКЛАДАННЯ ПЛУЖНОЇ БОРОЗНИ ВЗДОВЖ ЗАГАШЕНОЇ КРОМКИ ПОЖЕЖІ - ……….

15.ПЛАН ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ПРОТЯГОМ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНОГО СЕЗОНУ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ - ………………………….. ПЛАН.

Тест 5

1. ОБ’ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ЗАГОРЯННЯ В ЛІСІ НАЙЧАСТІШЕ ВИСТУПАЮТЬ

А. наземні горючі матеріали

В. надземні горючі матеріали

С. підземні горючі матеріали

2.ПОЖЕЖА, ПРИ ЯКІЙ ОСНОВНИМ ГОРЮЧИМ МАТЕРІАЛОМ Є ПІДРІСТ І ПІДЛІСОК ЦЕ

А. надґрунтова пожежа

В. підстилково – стовбурна пожежа

С. підлісково-кущова пожежа

3.ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ М. П.КУРБАТСЬКОГО ДО "ПРОВІДНИКІВ ГОРІННЯ" ВІДНОСЯТЬ

А. трави, напівкущі, підріст та підлісок, хвоя, охвоєні гілочки, дрібні сучки

Б. деякі дерева, кущі та види трав: люпин багаторічний багатолистий, бадан, види спіреї, вільха сіра, липа, осика

С. лишайники, мохи з дрібним опадом; лісова підстилка, торф; звалені напівгнилі стовбури та пеньки

4.ПІДЗЕМНА ПОЖЕЖА ІЗ ГЛИБИНОЮ ПРОГОРЯННЯ ТОРФУ ГЛИБИНОЮ ДО 50 см

А. сильна

В. середня

С. слабка

5.ЗЕЛЕНИМ КОЛЬОРОМ НА ПОЖЕЖНІЙ КАРТІ ПОЗНАЧАЮТЬ НАСАДЖЕННЯ

А. V класу природної пожежної небезпеки

В. ІV класу природної пожежної небезпеки

С. ІІІ класу природної пожежної небезпеки

6.ДО ШТУЧНИХ ПРОТИПОЖЕЖНИХ БАР’ЄРІВ ВІДНОСЯТЬ

А. піщані гряди

В. кам’янисті розсипи

С. протипожежні канави

7.ДОГЛЯД ЗА МІНЕРАЛІЗОВАНИМИ СМУГАМИ ПРОВОДЯТЬ 1 РАЗ ЗА ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ СЕЗОН

А. у сухих гігротопах

В. у свіжих гігротопах

С. у сугрудах, грудах

8.ДО ТРЕТЬОГО КЛАСУ ПРИРОДНОЇ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІДНОСЯТЬ

А. насадження складом 8Д2С, вік 55 років, ТЛРУ С2

В. насадження складом 4Д3С2Гб1Яв, вік 48 років, ТЛРУ B3

С. насадження складом 5С5Д, вік 24 роки, ТЛРУ B3

9.ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ І. С.МЕЛЄХОВА "ТАКИМИ, ЩО МАЙЖЕ НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ" Є НАСАДЖЕННЯ

А. смеречники з покривом з чорниці та квасниці

В. смеречники трирічних типів та складні смеречники

С. смеречники з покривом з брусниці, смеречники з покривом з мохів

10.ПРИ ГАСІННІ ГІРСЬКОЇ ПОЖЕЖІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ

А. закидання кромки пожежі ґрунтом

В. пуск відпалу

С. захльостування кромки пожежі гіллям

11.РОСЛИННИЙ ГОРЮЧИЙ, МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ ЗГОРЯЄ ТІЛЬКИ СУМІСНО З АКТИВНИМ ГОРЮЧИМ МАТЕРІАЛОМ ЦЕ ............... ГОРЮЧИЙ МАТЕРІАЛ.

12.ВЕРХОВА ПОЖЕЖА, ПРИ ЯКІЙ ПРОСУВАННЯ ГОРІННЯ ПО ПОЛОГУ ДЕРЕВОСТАНУ ПЕРІОДИЧНО ВИПЕРЕДЖУЄ ГОРІННЯ ПО НАДҐРУНТОВОМУ ВКРИТТЮ – ………. ПОЖЕЖА.

13.НАЙБІЛЬША ЧАСТИНА КАЛЕНДАРНОГО РОКУ, ПРОТЯГОМ ЯКОЇ ЗА БАГАТОРІЧНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ НА ДАНІЙ ТЕРИТОРІЇ МОЖЛИВІ ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ - ……………….

14.ДІЇ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ПОНОВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ ВІД СХОВАНИХ ОСЕРЕДКІВ ГОРІННЯ - ……...

15. ПЕРЕШКОДА ДЛЯ ПРОСУВАННЯ КРОМКИ ВЕРХОВОЇ ПОЖЕЖІ.................