Тесты по темам:

 

Тести Лісівництво

Навчальний предмет “Лісівництво”

Тест № 1

1. ЛІСИ І ГРУПИ СТАНОМ НА 1.01.1996 Р. ЗАЙМАЛИ В УКРАЇНІ

А. 42 % В. 48 % С. 56 % Д. 64 %

2. СЕРЕД СИСТЕМ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ПЕРЕВАЖАЮТЬ

А. Вибіркові рубки С. Комбіновані рубки

В. Суцільні рубки Д. Поступові рубки

3. ЛІСИСТІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ СТАНОВИТЬ

А. 16 % С. 26 %

В. 21 % Д. 31 %

4. ЯКІ РУБКИ НАЛЕЖАТЬ ДО РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ

А. Проріджування С. Санітарні

В. Освітлення Д. Групово-вибіркові

5. У НАСАДЖЕННІ ЯКОГО СКЛАДУ ПОТРІБНО В ПЕРШУ ЧЕРГУ ПРОВЕСТИ ОСВІТЛЕННЯ

А. 10С С. 3Д5Г2Яв

В. 10Бк Д. 5См5Яц

6. ДО ЯКОЇ СИСТЕМИ РУБОК ВІДНОСЯТЬСЯ ГРУПОВО-ВИБІРКОВІ РУБКИ

А. Вибіркові В. Комбіновані С. Поступові

7. ДО ЯКОЇ З СИСТЕМ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ НАЛЕЖАТЬ КЛИНОВИДНІ РУБКИ ЕБЕРГАРДА

А. Вибіркових С. Поступових

В. Комбінованих Д. Суцільних

8. МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ЛІСОСІКИ У ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ЛІСАХ ЛІСОСТЕПУ МАЄ СТАНОВИТИ

А. 50 м В. 100 м С. 150 м Д. 200 м

9. НА ЯКІ КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОДИНИЦІ РОЗДІЛЕНА ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ НА ПІДСТАВІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУВАННЯ

А. Господарські області, округи, райони

В. Регіони, території, зони

С. Зони, підзони, регіони

10. ПРОРІДЖУВАННЯ У ХВОЙНИХ І ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ У ТАКОМУ ВІЦІ (РОКІВ)

А. До 10 В. 11-20 С. 21-40 Д. Понад 41

11. ПОВТОРНІСТЬ ОСВІТЛЕНЬ СТАНОВИТЬ (РОКІВ)

А. 2-5 В. 5 С. 6-10 Д. Більше 10

12. ДО САНІТАРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ НАЛЕЖАТЬ

А. Лісовідновні рубки С. Ліквідація захаращеності

В. Прохідні рубки Д. Догляд за підліском

13. ВІДНОШЕННЯ СУМИ ПЛОЩ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПРОЕКЦІЙ КРОН ДЕРЕВОСТАНУ ДО ЙОГО ПЛОЩІ – ЦЕ

А. Зімкнутість намету деревостану С. Повнота деревостану

В. Бонітет деревостану Д. Густота деревостану

14. ДОЗВІЛ НА ПРОВЕДЕННЯ СУЦІЛЬНОЇ САНІТАРНОЇ РУБКИ У ЛІСАХ УСІХ ГРУП НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПЛОЩІ НАСАДЖЕНЬ ВИДАЮТЬ

А – органи лісового господарства області

В – директор ДЛГ

С – органи Мінекобезпеки

D – лісопатолог

15. НИЗОВИЙ МЕТОД РУБОК ДОГЛЯДУ НАЙЧАСТІШЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У

А – чистих соснових насадженнях

В – дубових насадженнях з домішкою м’яколистяних

С – мішаних лісостанах

16. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ВИД ДОГЛЯДОВОГО РУБАННЯ У 33-РІЧНОМУ НАСАДЖЕННІ ЗІ СКЛАДОМ 8С2Б

А. Освітлення С. Прочищення

В. Прохідна рубка Д. Проріджування

17. НА СХИЛАХ ЯКОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ ДЕРЕВА НАЙЧАСТІШЕ ПОБИВАЮТЬСЯ МОРОЗОБІЙНИМИ ТРІЩИНАМИ

А. Західної С. Південної

В. Східної Д. Північної

18. ЧИМ КРАЩІ ЛІСОРОСЛИННІ УМОВИ І ВИЩИЙ БОНІТЕТ ДЕРЕВОСТАНУ, ТИМ... ІНТЕНСИВНІСТЬ РУБОК ДОГЛЯДУ

19. РУБКА ДОГЛЯДУ У ХВОЙНИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ВІКОМ 11-20 РОКІВ НАЗИВАЄТЬСЯ...

20. МАКСИМАЛЬНА ПЛОЩА ЛІСОСІКИ ПРИ СУЦІЛЬНОЛІСОСІЧНІЙ РУБЦІ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ В ХВОЙНИХ ЛІСАХ ІІ ГРУПИ НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ... ГА

Тест № 2

1. СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ПРИРІСТ ДЕРЕВИНИ НА 1 ГА В ЛІСАХ УКРАЇНИ СТАНОВИТЬ

А. 3 м3 В. 4 м3 С. 5 м3 Д. 6 м3

2. ЗАПАС ДЕРЕВИНИ В ЛІСАХ УКРАЇНИ ЗА ДАНИМИ ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ ЛІСІВ СТАНОВИВ

А. 1,2 млрд. м3 В. 1,7 млрд. м3 С. 2,2 млрд. м3 Д. 2,7 млрд. м3

3. ЛІСИСТІСТЬ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ СТАНОВИТЬ

А. 10 % С. 14 %

В. 12 % Д. 16 %

4. В ЯКИХ НАСАДЖЕННЯХ НАЙШВИДШЕ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕС ПРИРОДНОГО ЗРІДЖЕННЯ

А. Березових С. Дубових

В. Букових Д. Ялицевих

5. У ЯКОМУ ВІЦІ ПРОВОДЯТЬ ОСВІТЛЕННЯ У НАСАДЖЕННЯХ ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ПОРІД

А. до 10 років С. 21-30 років

В. 11-20 років Д. 31-40 років

6. ДО ЯКОЇ СИСТЕМИ РУБОК ВІДНОСИТЬСЯ ГРУПОВО-ПОСТУПОВА РУБКА

А. Вибіркові В. Комбіновані С. Поступові

7. ДО ЯКОЇ З СИСТЕМ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ НАЛЕЖАТЬ ВУЗЬКОСТРІЧКОВІ РУБКИ КАУТЦА

А. Вибіркових С. Поступових

В. Комбінованих Д. Суцільних

8. МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ЛІСОСІКИ У ХВОЙНИХ ЛІСАХ ПОЛІССЯ МАЄ СТАНОВИТИ

А. 50 м В. 100 м С. 150 м Д. 200 м

9. ЯКА НАЙБІЛЬША ЗА ПЛОЩЕЮ ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ОБЛАСТЬ В УКРАЇНІ

А. Українські Карпати В. Полісся С. Лісостеп

10. ПРОХІДНА РУБКА У ХВОЙНИХ І ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ У ТАКОМУ ВІЦІ (РОКІВ)

А. До 10 В. 11-20 С. 21-40 Д. Понад 41

11. ПОВТОРНІСТЬ ПРОЧИЩЕНЬ СТАНОВИТЬ (РОКІВ)

А. 2-5 В. 5 С. 7-10 Д. Більше 10

12. ЯКЩО ПОВНОТА ДЕРЕВОСТАНУ ЗНАХОДИТЬСЯ У МЕЖАХ 1,0-0,8, ТО ЦЕЙ ДЕРЕВОСТАН Є

А. Високоповнотним С. Низькоповнотним

В. Середньоповнотним Д. Рідколіссям

13. КІЛЬКІСТЬ ДЕРЕВ НА 1 ГА ЛІСОВОЇ ПЛОЩІ – ЦЕ

А. Зімкнутість намету деревостану С. Повнота деревостану

В. Бонітет деревостану Д. Густота деревостану

14. ЛІКВІДАЦІЯ ПОЗАЛІСОСІЧНОЇ ЗАХАРАЩЕНОСТІ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ЯК ОКРЕМИЙ ЗАХІД, КОЛИ ОБСЯГ ЗАХАРАЩЕНОСТІ У МОЛОДНЯКАХ СТАНОВИТЬ

А – 1 м3/га і більше

В – 2 м3/га і більше

С – 3 м3/га і більше

D – 4 м3/га і більше

15. ВЕРХОВИЙ МЕТОД РУБОК ДОГЛЯДУ НАЙЧАСТІШЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У

А – чистих соснових насадженнях

В – дубових насадженнях з домішкою листяних

С – мішаних лісостанах

16. ЯКІ ПОРОДИ Є НАЙБІЛЬШ СВІТЛОЛЮБНИМИ

А. Береза, сосна, модрина

В. Дуб, ясен, вільха

С. Липа, берест, клен

Д. Бук, ялина, ялиця

17. ПРИ ВИБІРКОВИХ САНІТАРНИХ РУБКАХ У ПРИСТИГАЮЧИХ, СТИГЛИХ І ПЕРЕСТІЙНИХ НАСАДЖЕННЯХ ПОВНОТА ДЕРЕВОСТАНІВ НЕ ПОВИННА ЗНИЖУВАТИСЬ НИЖЧЕ

А. 0,3 В. 0,4 С. 0,5 Д. 0,6

18. У ЧИСТИХ ЛІСОСТАНАХ ІНТЕНСИВНІСТЬ РУБОК ДОГЛЯДУ ПОВИННА БУТИ..., НІЖ У МІШАНИХ

19. РУБКА ДОГЛЯДУ У ХВОЙНИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ВІКОМ 21-40 РОКІВ НАЗИВАЄТЬСЯ...

20. МАКСИМАЛЬНА ПЛОЩА ЛІСОСІКИ ПРИ СУЦІЛЬНОЛІСОСІЧНІЙ РУБЦІ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ В М’ЯКОЛИСТЯНИХ ЛІСАХ ІІ ГРУПИ НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ ... ГА

Тест № 3

1. ЛІСИСТІСТЬ УКРАЇНИ СТАНОВИТЬ

А. 10,2 % С. 19,9 %

В. 15,6 % Д. 23,7 %

2. ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ДЕРЖАВНОГО ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ СТАНОВИТЬ

А. 9,4 млн. га В. 10,8 млн. га С. 12,2 млн. га Д. 13,6 млн. га

3. НА ПІВДЕННОМУ МЕГАСХИЛІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ПЕРЕВАЖАЮТЬ

А. Букові ліси С. Ялинові ліси

В. Дубові ліси Д. Ялицеві ліси

4. ЯКИЙ МЕТОД РУБКИ ДОЦІЛЬНО ЗАСТОСУВАТИ У МІШАНИХ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ПРИ ОСВІТЛЕННЯХ

А. Комбінований В. Верховий С. Низовий

5. ЯКІ ТИПИ ЛІСОПАРКОВИХ ЛАНДШАФТІВ ВИДІЛЯЮТЬ ЗА В. Д. ПРЯХІНИМ

А. Рівнинний, горбистий, гірський

В. Закритий, напівзакритий, відкритий

С. Низовий, перехідний, верховий

Д. Непорушений, помірно змінений, сильно змінений.

6. СКІЛЬКИ ПРИЙОМІВ МАЄ ГРУПОВО-ПОСТУПОВА РУБКА

А. Два В. Три С. Чотири

7. ДО ЯКОЇ З СИСТЕМ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ НАЛЕЖАТЬ МЕХАНІЗОВАНІ УЛОГОВИННІ РУБКИ ЛЛТІ

А. Вибіркових С. Поступових

В. Комбінованих Д. Суцільних

8. ДОВЖИНА ЛІСОСІКИ СУЦІЛЬНОЛІСОСІЧНИХ РУБОК У ЛІСАХ І ГРУПИ НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ

А. 250 м В. 500 м С. 750 м Д. 1000 м

9. СКІЛЬКИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ОКРУГІВ ВИДІЛЕНО У ЛІСОГОСПОДАРСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОЛІССЯ

А. 2 В. 3 С.4 Д. 5

10. ПРИ СЛАБКІЙ ІНТЕНСИВНОСТІ РУБОК ДОГЛЯДУ ВИРУБУЮТЬ (% ВІД ЗАПАСУ)

А. До 15 В. 16-25 С. 26-35 Д. Більше 35

11. ПОВТОРНІСТЬ ПРОРІДЖУВАНЬ СТАНОВИТЬ (РОКІВ)

А. 2-5 В. 5 С. 7-10 Д. Більше 10

12. ЯКЩО ПОВНОТА ДЕРЕВОСТАНУ ЗНАХОДИТЬСЯ У МЕЖАХ 0,7-0,6, ТО ЦЕЙ ДЕРЕВОСТАН Є

А. Високоповнотним С. Низькоповнотним

В. Середньоповнотним Д. Рідколіссям

13. ДІЛЯНКА ЛІСУ, НА ЯКІЙ ВИРУБАЛИ ДЕРЕВОСТАН – ЦЕ

А. Вікно намету С. Галявина

В. Прогалина Д. Зруб

14. ЛІКВІДАЦІЯ ПОЗАЛІСОСІЧНОЇ ЗАХАРАЩЕНОСТІ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ЯК ОКРЕМИЙ ЗАХІД, КОЛИ ОБСЯГ ЗАХАРАЩЕНОСТІ У ВСІХ ВІКОВИХ ГРУПАХ ДЕРЕВОСТАНІВ СТАНОВИТЬ

А – 1 м3/га і більше

В – 2 м3/га і більше

С – 3 м3/га і більше

D – 4 м3/га і більше

15. В ЯКОМУ НАСАДЖЕННІ ПРОВЕСТИ ОСВІТЛЕННЯ ВЕРХОВИМ МЕТОДОМ?

А. 7С3Д В. 8См2Бк

4Д4Г2Лп Д. 10 С

16. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ МІРА БАГАТСТВА ГРУНТУ НА ЕДАФІЧНІЙ СІТЦІ П. С.ПОГРЕБНЯКА

А. Гігротоп С. Тип лісорослинних умов

В. Едатоп Д. Трофотоп

17. ВІД ЯКОГО ФАКТОРА НАЙБІЛЬШЕ ЗАЛЕЖИТЬ КІЛЬКІСТЬ ПРИЙОМІВ ПРИ ПОСТУПОВИХ РУБКАХ

А. Від породи

В. Типу лісу

С. Повноти

Д. Віку деревостану

18. ПРИ ОСВІТЛЕННІ ТА ПРОЧИЩЕННІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ТЕРМІН ПОВТОРЮВАНОСТІ... РОКІВ

19. РУБКА ДОГЛЯДУ У ХВОЙНИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ВІКОМ ПОНАД 40 РОКІВ НАЗИВАЄТЬСЯ...

20. ПЛОЩА ЛІСОСІКИ ПРИ СУЦІЛЬНІЙ РУБЦІ У М’ЯКОЛИСТЯНИХ ЛІСАХ СТЕПУ НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ... ГА.

Тест № 4

1. ЯКА КРАЇНА ЄВРОПИ МАЄ НАЙБІЛЬШУ ЛІСИСТІСТЬ

А. Швеція С. Словенія

В. Фінляндія Д. Австрія

2. В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІССІ ПЕРЕВАЖАЮТЬ

А. Березові ліси С. Соснові ліси

В. Дубові ліси Д. Вільхові ліси

3. НА ПІВНІЧНОМУ МЕГАСХИЛІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ПЕРЕВАЖАЮТЬ

А. Букові ліси С. Ялинові ліси

В. Дубові ліси Д. Ялицеві ліси

4. ЯКИЙ ВИД РУБКИ ДОГЛЯДУ ДОЦІЛЬНО ЗАПРОЕКТУВАТИ В ТАКОМУ НАСАДЖЕННІ СКЛАД - 3Д4Г2КЛ1ЛП, ВІК - 16 РОКІВ, ПОВНОТА - 0,9

А. Освітлення С. Прочищення

В. Прохідна рубка Д. Проріджування

5. СКІЛЬКИ СТАДІЙ ДИГРЕСІЇ ЛІСОСТАНІВ ВИДІЛЯЮТЬ ЗА Л. П.РИСІНИМ

А. 2 В. 3 С. 4 Д. 5

6. ЯКІ МЕТОДИ ВІДБОРУ ДЕРЕВ В РУБКУ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОГЛЯДОВИХ РУБАНЬ

А. Низовий, верховий, комбінований

В. Пошуковий, вибірковий, куртинний

С. Гніздовий, куртинний, груповий

7. ЗГІДНО ПРАВИЛ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ В ЛІСАХ УКРАЇНИ СТРОК ПРИМИКАННЯ ЛІСОСІК ПРИ СУЦІЛЬНОЛІСОСІЧНИХ РУБКАХ У СОСНОВИХ ЛІСАХ ПОВИНЕН СТАНОВИТИ

А. 2 роки С. 4 роки

В. 3 роки Д. 5 років

8. ДОВЖИНА ЛІСОСІКИ СУЦІЛЬНОЛІСОСІЧНИХ РУБОК У ЛІСАХ ІІ ГРУПИ НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ

А. 250 м В. 500 м С. 750 м Д. 1000 м

9. СКІЛЬКИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ОКРУГІВ ВИДІЛЕНО У ЛІСОГОСПОДАРСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЛІСОСТЕПУ

А. 2 В. 3 С.4 Д. 5

10. ПРИ ПОМІРНІЙ ІНТЕНСИВНОСТІ РУБОК ДОГЛЯДУ ВИРУБУЮТЬ (% ВІД ЗАПАСУ)

А. До 15 В. 16-25 С. 26-35 Д. Більше 35

11. ПРИ СИЛЬНІЙ ІНТЕНСИВНОСТІ РУБОК ДОГЛЯДУ ВИРУБУЮТЬ (% ВІД ЗАПАСУ)

А. До 15 В. 16-25 С. 26-35 Д. Більше 35

12. ПОВТОРНІСТЬ ПРОХІДНИХ РУБОК СТАНОВИТЬ (РОКІВ)

А. 2-5 В. 5 С. 7-10 Д. 10-15

13. ЯКЩО ПОВНОТА ДЕРЕВОСТАНУ ЗНАХОДИТЬСЯ У МЕЖАХ 0,5-0,4, ТО ЦЕЙ ДЕРЕВОСТАН Є

А. Високоповнотним С. Низькоповнотним

В. Середньоповнотним Д. Рідколіссям

14. ЯКІ РУБКИ НАЛЕЖАТЬ ДО РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ

А. Проріджування С. Санітарні

В. Освітлення Д. Групово-вибіркові

15. ЛІКВІДАЦІЯ ЛІСОСІЧНОЇ ЗАХАРАЩЕНОСТІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

А – в процесі рубок

В – не пізніше 1 місяця після рубок

С – при обсязі захаращеності понад 3 м3/га

D – при обсязі захаращеності понад 5 м3/га і більше

16. . ДО ЯКОЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗГІДНО РАЙОНУВАННЯ С. А.ГЕНСІРУКА НАЛЕЖАТЬ ЛІСИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. Північного Степу С. Південного Степу

В. Лісостепу Д. Полісся

17. НА СХИЛАХ ЯКОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ ДЕРЕВА НАЙЧАСТІШЕ ПОБИВАЮТЬСЯ МОРОЗОБІЙНИМИ ТРІЩИНАМИ

А. Західної С. Південної

В. Східної Д. Північної

18. ПРИ ПРОРІДЖУВАННІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ТЕРМІН ПОВТОРЮВАНОСТІ ...РОКІВ

19. РУБКА ДОГЛЯДУ У ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ВІКОМ ДО 10 РОКІВ НАЗИВАЄТЬСЯ...

20. ДЛЯ ПЕРЕВОДУ СКЛАДОЧНИХ М3 У ЩІЛЬНІ ПЕРЕВІДНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ДЛЯ ХВОРОСТУ ДОВЖИНОЮ 2-4 М СТАНОВИТЬ...

Тест № 5

1. ЯКА КРАЇНА ЄВРОПИ МАЄ НАЙМЕНШУ ЛІСИСТІСТЬ

А. Ірландія С. Словенія

В. Молдова Д. Україна

2. СКІЛЬКИ ВИДІЛЕНО ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ОБЛАСТЕЙ В УКРАЇНІ

А. 3 В. 4 С. 5 Д. 6

3. ЗАСНОВНИКОМ ФІТОЦЕНОЛОГІЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ ЛІСІВ БУВ

А. П. С.Погребняк С. І. І.Гуторович

В. М. М.Орлов Д. В. М.Сукачов

4. ЯКИЙ МЕТОД РУБКИ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ЧИСТИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ПРИ ПРОРІДЖУВАННІ

А. Комбінований В. Верховий С. Низовий

5. ДО РІВНОМІРНО-ПОСТУПОВИХ РУБОК НАЛЕЖАТЬ

А. Добровільно-вибіркові

В. Двохприйомні рівномірно-поступові

С. Групово-вибіркові

Д. Рубки Вагнера

6. ДО ЯКОЇ З СИСТЕМ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ НАЛЕЖАТЬ КАЙМОВІ РУБКИ ВАГНЕРА

А. Вибіркових С. Поступових

В. Комбінованих Д. Суцільних

7. ЗГІДНО ПРАВИЛ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ В ЛІСАХ УКРАЇНИ СТРОК ПРИМИКАННЯ ЛІСОСІК ПРИ СУЦІЛЬНОЛІСОСІЧНИХ РУБКАХ У МОДРИНОВИХ ЛІСАХ ПОВИНЕН СТАНОВИТИ

А. 2 роки С. 4 роки

В. 3 роки Д. 5 років

8. ЯКИЙ МЕТОД ВІДБОРУ ДЕРЕВ В РУБКУ ДОЦІЛЬНО ЗАСТОСОВУВАТИ У ЧИСТИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ В УМОВАХ СУБОРІВ

А. Верховий В. Низовий С. Комбінований

9. СКІЛЬКИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ОКРУГІВ ВИДІЛЕНО У ЛІСОГОСПОДАРСЬКІЙ ОБЛАСТІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

А. 2 В. 3 С.4 Д. 5

10. ПРИ ДУЖЕ СИЛЬНІЙ ІНТЕНСИВНОСТІ РУБОК ДОГЛЯДУ ВИРУБУЮТЬ (% ВІД ЗАПАСУ)

А. До 15 В. 16-25 С. 26-35 Д. Більше 35

11. ЯКИЙ ВИД РУБКИ ДОГЛЯДУ ДОЦІЛЬНО ЗАПРОЕКТУВАТИ В ТАКОМУ НАСАДЖЕННІ СКЛАД - 3Д4Г2КЛ1ЛП, ВІК - 16 РОКІВ, ПОВНОТА - 0,9

А. Освітлення С. Прохідна рубка

В. Прочищення Д. Проріджування

12. ЯКЩО ПОВНОТА ДЕРЕВОСТАНУ Є 0,3 ТА МЕНШЕ, ТО ЦЕЙ ДЕРЕВОСТАН Є

А. Високоповнотним С. Низькоповнотним

В. Середньоповнотним Д. Рідколіссям

13. В ЯКИХ НАСАДЖЕННЯХ НАЙШВИДШЕ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕС ПРИРОДНОГО ЗРІДЖЕННЯ

А. Березових С. Дубових

В. Букових Д. Ялицевих

14. НИЗОВИЙ МЕТОД РУБОК ДОГЛЯДУ НАЙЧАСТІШЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У

А – чистих соснових насадженнях

В – дубових насадженнях з домішкою м’яколистяних

С – мішаних лісостанах

15. ДЕРЕВОСТАН ЯКОГО СКЛАДУ БУДЕ МАТИ НАЙБІЛЬШИЙ ЗАПАС У ВІЦІ 50 РОКІВ ПРИ ОДНАКОВІЙ ПОВНОТІ І ТИПІ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ

А. 9Г1Кл С. 10Бк+Яц

В. 6Д2Яс2Кл Д. 8См2Яц

16. ПРИ ВИБІРКОВИХ САНІТАРНИХ РУБКАХ У ПРИСТИГАЮЧИХ, СТИГЛИХ І ПЕРЕСТІЙНИХ НАСАДЖЕННЯХ ПОВНОТА ДЕРЕВОСТАНІВ НЕ ПОВИННА ЗНИЖУВАТИСЬ НИЖЧЕ

А. 0,3 В. 0,4 С. 0,5 Д. 0,6

17. ПЕРЕВАЖАЮЧИМ ТИПОМ ЛІСУ В ЛІСОСТЕПІ Є СВІЖІ ТА ВОЛОГІ

А. Субори С. Діброви

В. Бори Д. Бучини

18. ПРИ ПРОХІДНИХ РУБКАХ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ТЕРМІН ПОВТОРЮВАНОСТІ... РОКІВ

19. РУБКА ДОГЛЯДУ У ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ВІКОМ ДО 11-20 РОКІВ НАЗИВАЄТЬСЯ...

20. ДЛЯ ПЕРЕВОДУ СКЛАДОЧНИХ М3 У ЩІЛЬНІ ПЕРЕВІДНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ДЛЯ ХВОРОСТУ ДОВЖИНОЮ 4-6 М СТАНОВИТЬ...