Тесты по темам:

 

Тести Історія лісівництва

Навчальний предмет “Історія лісівництва”

Тест № 1

1. КОЛИ СКЛАЛИСЯ УМОВИ ДЛЯ ЗАРОДЖЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ?

а) 5,0-4,5 млрд. років тому

б) 4,5-4,0 млрд. років тому

в) 3,0-3,5 млрд. років тому

2. В ЯКИХ РОКАХ ТРИВАЛА КАЙНОЗОЙСЬКА ЕРА ФАНЕРОЗОЙСЬКОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ?

а) 570-230 млн. років тому

б) 230-65 млн. років тому

в) останні 65 млн. років тому

3. ЯКА ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ ПЕРЕВАЖАЛА НА ПРИКАРПАТТІ В РАННЬОМУ ЧЕТВЕРТИННОМУ ПЕРІОД?

а) хвойних порід

б) листяних порід

4. НА ПОЧАТКУ ЯКОГО ПЕРІОДУ МЕЗОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ ПАНІВНОГО ПОЛОЖЕННЯ У ФЛОРІ НАБУЛИ ПОКРИТОНАСІННІ?

а) тріасового

б) юрського

в) крейдового

5. ЩО ТАКЕ БЕНЕТИТИ?

а) деревовидні папороті

б) викопні голонасінні рослини

в) викопні покритонасінні

6. КОЛИ НА ЗЕМНІ ПОВЕРХНІ БУЛО ФОРМУВАННЯ СТЕПІВ І САВАН?

а) палеозойська ера

б) мезозойська ера

в) кайнозойська ера

7. ОСНОВНА ДЕРЕВНА ПОРОДА ПОЛІССЯ В ПЕРІОД РАННЬОГО ГОЛОЦЕНУ?

а) дуб

б) береза

в) сосна

8. ЯКИМИ ПОРОДАМИ БУЛИ ЗАЙНЯТІ ОСНОВНІ ПЛОЩІ ЛІСОСТЕПУ У ПЕРШОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ?

а) хвойними

б) листяними

в) мішаними

9. ЩО ТАКЕ НЕОЛІТ?

а) давній кам’яний вік

б) новий кам’яний вік

10. ОСНОВНА ДЕРЕВНА ПОРОДА КАРПАТ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО ГОЛОЦЕНУ?

а) дуб

б) смерека

в) бук

11. КОЛИ ПРИПИНИЛОСЬ ВИРОБНИЦТВО ПОТАШУ В УКРАЇНІ?

а) 19 ст.

б) 18 ст.

в) 20 ст.

12. ПОЧАТОК ЦУКРОВАРІННЯ В УКРАЇНІ?

а) 18 ст.

б) 19 ст.

в) 20 ст.

13. КОЛИ В УКРАЇНІ ПОЧАЛОСЬ ВПРОВАДЖУВАТИСЯ ЛІСОПИЛЯННЯ?

а) 16 ст.

б) 17 ст.

в) 18 ст.

14. ПОРЯД ІЗ ЯКИМ ВИРОБНИЦТВОМ РОЗМІЩУВАЛИСЯ ПОТАШНІ БУДИ?

а) виробництво скла

б) виробництво селітри

в) виробництво заліза

15. КОЛИ В КАРПАТАХ ПОЧАЛОСЯ ВИПЛАВЛЯННЯ ЗАЛІЗА НА ДЕРЕВНОМУ ВУГІЛЛІ

а) 50-х роках 18 ст.

б) 60-х роках 18 ст.

в) 70-х роках 18 ст.

16. В ЯКОМУ СТОЛІТТІ В УКРАЇНІ ПОЧАЛИ ДОБУВАТИ КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ?

а) 17 ст.

б) 18 ст.

в) 19 ст.

17. В ЯКОМУ РОЦІ У ЛЬВОВІ СТВОРЕНО ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ?

а) 1951

б) 1945

в) 1947

18. СКІЛЬКИ ДЕСЯТИН ЛІСУ СТВОРИВ І. Я.ДАНИЛЕВСЬКИЙ?

а) 500

б) 800

в) 1000

19. ЯКА ДЕРЕВНА ПОРОДА ЗАЙМАЄ ПЕРШЕ МІСЦЕ В УКРАЇНІ ПО ПЛОЩІ?

а) береза

б) бук

в) сосна

20. СКІЛЬКИ КАФЕДР ФУНКЦІОНУЄ НА ЛГФ НЛТУ?

а) 7

б) 5

в) 4

Тсет № 2

1. ЩО ТАКЕ ДОГЕОЛОГІЧНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ЗЕМЛІ?

а) період від часу утворення планети до часу виникнення на її поверхні життя.

б) період виникнення на її поверхні життя

2. ЯКИЙ З ЦИХ ПЕРІОДІВ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ПАЛЕОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ?

а) кембрійський

б) ордовицький

в) силурійський

г) девонський

д) юрський

е) пермський

3. У ЯКІЙ ЕРІ ПОЧАВСЯ ВИХІД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ НА СУХОДІЛ?

а) протерозойській

б) палеозойській

в) мезозойській

4. ЯКІ ПЕРІОДИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ЧЕТВЕРТИННОГО ПЕРІОДУ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

а) плейстоцен

б) неогеновий

в) голоцен

г) палеогеновий

5. В ЯКОМУ ПЕРІОДІ РОЗВИТКУ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ВІДБУВАЛОСЯ ВИМИРАННЯ РОСЛИННОСТІ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО ПЕРІОДУ?

а) силурійському

б) девонському

в) пермському

6. ЩО ТАКЕ ТРАНСГРЕСІЯ МОРЯ?

а) процес наступання моря на суходіл

б) процес відступання моря із суходолу

7. ОСНОВНІ ДЕРЕВНІ ПОРОДИ ПРИКАРПАТТЯ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОГО ГОЛОЦЕНУ?

а) ялина, сосна

б) сосна

в) ялина, сосна та широколистяні

8. ЯКИМИ ПОРОДАМИ БУЛИ ЗАЙНЯТІ ОСНОВНІ ПЛОЩІ ПОЛІССІ У ПЕРШОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ?

а) хвойними

б) листяними

в) мішаними

9. ЩО БУЛО ПЕРШИМ ТЕХНІЧНИМ ЗДОБУТКОМ ЛЮДСТВА?

а) винайдення вогню

б) виникнення сільського господарства

10. ПЛОЩА ЛІСІВ УКРАЇНИ В ПЕРШОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ?

а) 10 млн. га

б) 15 млн. га

в) 27 млн. га

11. ЯКЕ СКЛО ПОСТАВЛЯЛОСЬ З УКРАЇНИ В МОСКОВІЮ?

а) кришталь

б) віконне

в) бемське

12. СКІЛЬКИ ДЕРЕВИНИ ВИТРАЧАЛОСЬ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ 16,3 ТОН БУРЯКІВ?

а) 10-20 м3

б) 40-50 м3

в) 80-100 м3

13. В ЯКОМУ СТОЛІТТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БУЛИ СПОРУДЖЕННІ ПЕРШІ ЗАЛІЗНИЦІ?

а) 16 ст.

б) 18 ст.

в) 19 ст.

14. КОЛИ В УКРАЇНІ ПОЧАЛОСЬ ВИРОБНИЦТВО СКЛА?

а) 15 ст.

б) 16 ст.

в) 17 ст.

15. КОЛИ ПРИПИНИЛОСЬ КУСТАРНА ВИПЛАВКА ЗАЛІЗА У КАРПАТАХ І В ГАЛИЧИНІ?

а) середина 18 ст.

б) початок 19 ст.

в) середина 19 ст.

16. В ЯКОМУ СТОЛІТТІ БЕРЕ СВІЙ ПОЧАТОК ЛІСІВНИЧА НАУКА В УКРАЇНІ?

а) 16 ст.

б) 17 ст.

в) 18 ст.

17. В ЯКОМУ РОЦІ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ РЕОРГАНІЗОВАНО В УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ?

а) 1985

б) 1990

в) 1993

18. ХТО ВВАЖАЄТЬСЯ ПІОНЕРОМ ПОЛЕЗАХИСНОГО ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ?

а) І. Я.Данилевський

б) В. Я.Ломиковський

в) В. П.Скаржинський

19. ЯКА ДЕРЕВНА ПОРОДА НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНА В КАРПАТАХ?

а) береза

б) бук

в) смерека

20. КОЛИ НА УКРАЇНІ ПОЧАЛИ ВИДІЛЯТИСЯ ЗАПОВІДНІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ОХОРОНИ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ РІДКІСНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТВАРИННОГО Й РОСЛИННОГО СВІТУ?

а) 18 ст.

б) 19 ст.

в) 20 ст.

Тест № 3

1. СКІЛЬКИ РОКІВ ТРИВАВ ГЕОЛОГІЧНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ЗЕМЛІ?

а) 500 млн. років

б) 1 млрд. років

в) 1,5 млрд. років

2. ЯКИЙ З ЦИХ ПЕРІОДІВ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ ДО МЕЗОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ?

а) тріасовий

б) юрський

в) кам’яновугільний

г) крейдовий

3. У ЯКОМУ ПЕРІОДІ ПАЛЕОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ПЕРШІ НАЙПРОСТІШІ НАЗЕМНІ РОСЛИНИ (ПСИЛОФІТИ)?

а) кембрійському

б) ордовицькому

в) силурійському

г) девонський

д) кам’яновугільному

е) пермському

4. З ЯКИМ ПРИРОДНІМ ПРОЦЕСОМ ПОВ'ЯЗАНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН?

а) наставанням льодовика

б) відступанням льодовика

в) наставанням і відступанням льодовика

5. КОЛИ ПОЧАВСЯ ШВИДКИЙ РОЗВИТОК ПЛАЗУНІВ?

а) палеозойська ера

б) мезозойська ера

в) кайнозойська ера

6. ЩО ТАКЕ РЕГРЕСІЯ МОРЯ?

а) процес наступання моря на суходіл

б) процес відступання моря із суходолу

7. ОСНОВНІ ДЕРЕВНІ ПОРОДИ ПРИКАРПАТТЯ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО ГОЛОЦЕНУ?

а) ялина, сосна

б) сосна

в) бук, ялиця

8. ЯКІ ГОЛОВНІ ПОРОДИ ПЕРЕВАЖАЛИ НА ТЕРИТОРІЇ КАРПАТ У ПЕРШОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ?

а) бук, дуб, смерека, ялиця

б) бук, смерека, ялиця

в) бук, сосна, дуб

9. КОЛИ ВИНИКЛО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

а) в палеоліті

б) в неоліті

10. КОЛИ ВИНИКЛО ВИРОБНИЦТВО ПОТАШУ НА УКРАЇНІ?

а) 20 ст.

б) 10 ст.

в) 15 ст.

11. СКІЛЬКИ ПОТАШУ НЕОБХІДНО ДОДАВАТИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КРИШТАЛЮ?

а) 15%

б) 27%

в) 42%

12. ДЕРЕВИНУ ЯКИХ ПОРІД ВИКОРИСТОВУВАЛИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПОТАШУ

а) твердолистяних

б) хвойних

в) мяколистяних

13. СКІЛЬКИ ДЕСЯТИН ЯКІСНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІСУ ПОТРІБНО БУЛО НА СПОРУДЖЕННЯ ОДНІЄЇ ВЕРСТВИ ЗАЛІЗНИЦІ?

а) 2,0

б) 2,5

в) 3,0

14. В ЯКОМУ СТОЛІТТІ ВИРОБНИЦТВО СКЛА В УКРАЇНІ НАБУЛО РОЗКВІТУ?

а) 16 ст.

б) 17 ст.

в) 18 ст.

15. СКІЛЬКИ В СЕРЕДНЬОМУ СТАНОВИЛО ЩОРІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО СЕЛІТРИ В УКРАЇНІ?

а) 550 т

б) 600 т

в) 650 т

16. В ЯКОМУ СТОЛІТТІ ПОЧАЛИ СТВОРЮВАТИ ПЕРШІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ?

а) 17 ст.

б) 18 ст.

в) 19 ст.

17. В ЯКОМУ СТОЛІТТІ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ ВИДАВАЛИСЬ ОРДЕРИ НА РОЗВЕДЕННЯ ЛІСУ?

а) 16 ст.

б) 19 ст.

в) 18 ст.

18. В ЯКІЙ МІСЦЕВОСТІ ПРОВОДИВ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ В. ЯЛОМИКОВСЬКИЙ?

а) Харківщина

б) Херсонщина

в) Полтавщина

19. ЯКА ДЕРЕВНА ПОРОДА НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНА НА ПОЛІССІ?

а) береза

б) сосна

в) дуб

20. В ЯКОМУ РОЦІ НА УКРАЇНІ СТВОРЕНО ЗАПОВІДНИК «АСКАНІЯ-НОВА»?

а) 1905 р.

б) 1919 р.

в) 1922 р.

Тест № 4

1. В ЯКІЙ ЧАСТИНІ БІОСФЕРИ ПОШИРЕНИЙ ЛІС?

а) атмосфері

б) гідросфері

в) літосфері

2. ЯКИЙ З ЦИХ ПЕРІОДІВ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ ДО КАЙНОЗОЙСЬКОЇ Ери?

а) крейдовий

б) третинний

в) четвертинний

3. У ЯКОМУ ПЕРІОДІ ПАЛЕОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ БЕНЕТИТИ (ВИКОПНІ ГОЛОНАСІННІ РОСЛИНИ)?

а) кембрійському

б) ордовицькому

в) силурійському

г) девонському

д) кам’яновугільному

е) пермському

4. КОЛИ НАСТАЛА СУЧАСНА ЕПОХА ГОЛОЦЕНУ?

а) близько 14 тис. років тому

б) близько 10 тис. років тому

в) близько 8 тис. років тому

5. КОЛИ НА СУХОДОЛІ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ПІВКУЛІ ВЕЛИКІ ПЛОЩІ ЗАЙМАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ХВОЙНИХ?

а) архейська ера

б) палеозойська

в) мезозойська

6. КОЛИ СФОРМУВАВСЯ СУЧАСНИЙ КОМПЛЕКС РОСЛИННОГО ТА ТВАРИННОГО СВІТУ З ПЕРЕВАГОЮ ПОКРИТОНАСІННИХ ТА ССАВЦІВ?

а) в криптозої

б) в мезозої

в) в кайнозої

г) в палеозої

7. ЯКІ ЛІСИ БУЛИ ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОПЯЛЛЯ, РОЗТОЧЧЯ І ПОДІЛЛЯ В ПЕРІОД РАННЬОГО ГОЛОЦЕНУ?

а) березово-соснові з участю широколистяних порід

б) сосново-широколистяні

в) сосново-широколистяні з участю вологолюбних порід

8. 54. ЯКІ ГОЛОВНІ ПОРОДИ ПЕРЕВАЖАЛИ НА ТЕРИТОРІЇ КРИМУ У ПЕРШОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ?

а) бук, дуб, смерека, ялиця

б) бук, смерека, ялиця

в) бук, сосна кримська, дуб

9. ОСНОВНА ДЕРЕВНА ПОРОДА КАРПАТ В ПЕРІОД РАННЬОГО ГОЛОЦЕНУ?

а) дуб

б) бук

в) сосна

10. ЩО ТАКЕ БУДИ?

а) виробництво скла

б) виробництво поташу

в) виробництво селітри

11. СКІЛЬКИ ПУДІВ ЗАЛІЗА ВИРОБЛЯЛА СЕРЕДНЯ РУДНЯ?

а) 200-400

б) 800-900

в) 500-700

12. ЩО ТАКЕ СМОЛЬЧУГА?

а) поташ гіршого ґатунку

б) поташ найкращого ґатунку

13. В ЯКОМУ СТОЛІТТІ ПОЧИНАЄТЬСЯ НАЙБІЛЬШ ХИЖАЦЬКЕ ВИНИЩЕННЯ ЛІСІВ УКРАЇНИ, ЩО ОСОБЛИВО ПОЗНАЧИЛОСЬ НА ЛІСИСТОСТІ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН?

а) початок 18 ст.

б) кінець 18- початок 19 ст.

в) середина 19 ст.

г) кінець 19 ст.

14. СКІЛЬКИ ПОТАШУ НЕОБХІДНО ДОДАВАТИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕМСЬКОГО СКЛА?

а) 20%

б) 30%

в) 40%

15. ЯКИМИ ПИЛКАМИ ПОЧАЛИ ЛІСОПИЛЯННЯ В УКРАЇНІ?

а) поперечними

б) поздовжніми

16. ДЕ І. Я.ДАНИЛЕВСЬКИМ БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ПЕРШІ СПРОБИ ЗАЛІСНЕННЯ ПІСКІВ?

а) на Харьківщині

б) на Полтавщині

в) на Херсонщині

17. В ЯКІЙ МІСЦЕВОСТІ ПРОВОДИВ ПОСАДКИ ЛІСУ І. Я.ДАНИЛЕВСЬКИЙ?

а) на Харківщині

б) на Хмельниччині

в) на Полтавщині

18. В ЯКІЙ МІСЦЕВОСТІ ПРОВОДИВ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ В. П.СКАРЖИНСЬКИЙ?

а) Херсонщина

б) Полтавщина

в) Донеччина

19. ЯКА ДЕРЕВНА ПОРОДА НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНА У ЛІСОСТЕПУ?

а) сосна

б) клен

в) дуб

20. В ЯКОМУ РОЦІ НА УКРАЇНІ СТВОРЕНО ЗАПОВІДНИК «РОЗТОЧЧЯ»?

а) 1984 р.

б) 1974 р.

в) 1994 р.

Тест № 5

1. СКІЛЬКИ РОКІВ ТРИВАВ КРИПТОЗОЙСЬКИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ?

а) 1 млрд. років

б) 4 млрд. років

в) 500 млн. років

2. ЯКИМИ БУЛИ ПЕРШІ ЖИВІ ОРГАНІЗМИ?

а) гетеротрофними

б) автотрофними

3. НАПРИКІНЦІ ЯКОГО ПЕРІОДУ МЕЗОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ З’ЯВИЛИСЯ ПЕРШІ ССАВЦІ?

а) тріасового

б) юрського

в) крейдового

4. ЩО ТАКЕ ГОЛОЦЕН?

а) дольодовиковий період

б) післяльодовиковий період

в) льодовиковий період

5. В ЯКОМУ ПЕРІОДІ РОЗВИТКУ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ БУЛИ ПОШИРЕНІ ПТЕРИДОСПЕРМОВІ?

а) тріасовому

б) юрському

в) крейдовому

6. ЯКИЙ ХАРАКТЕР МАЛА РОСЛИННІСТЬ ЛІСОСТЕПУ НА ПОЧАТКУ ЧЕТВЕРТИННОГО ПЕРІОДУ?

а) лісовий

б) лісостеповий

в) степовий

7. ЯКІ ЛІСИ БУЛИ ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОПЯЛЛЯ, РОЗТОЧЧЯ І ПОДІЛЛЯ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОГО ГОЛОЦЕНУ?

а) березово-соснові з участю широколистяних порід

б) сосново-широколистяні

в) сосново-широколистяні з участю вологолюбних порід

8. ЩО ТАКЕ ПАЛЕОЛІТ?

а) давній кам’яний вік

б) новий кам’яний вік

9. ОСНОВНА ДЕРЕВНА ПОРОДА КАРПАТ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОГО ГОЛОЦЕНУ?

а) сосна

б) смерека

в) бук

10. ЩО ТАКЕ БУРТИ?

а) виробництво заліза

б) виробництво поташу

в) виробництво селітри

11. КУДИ ВИВОЗИЛАСЬ ДЕРЕВИНА ДУБА У 19 СТ.?

а) Німеччину.

б) Польщу

в) Францію

12. ЩО ТАКЕ ПЕРЛАШ?

а) поташ гіршого ґатунку

б) поташ найкращого ґатунку

13. З ПОЯВОЮ ЯКОГО ТРАНСПОРТУ ЗНАЧНО РОЗШИРИЛАСЯ ТЕРИТОРІЯ ЛІСІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ?

а) залізничного

б) автомобільного

14. СКІЛЬКИ ПОТАШУ НЕОБХІДНО ДОДАВАТИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОСТОГО СКЛА?

а) 10%

б) 20%

в) 30%

15. ДРОВА ЯКИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД БУЛИ НАЙКРАЩИМ ПАЛИВОМ ДЛЯ ЦУКРОВАРІННЯ?

а) дуб, граб, ясен

б) ялина, ялиця, сосна

в) вільха, осика, береза

16. В ЯКОМУ РОЦІ НА БАЗІ ВЕЛИКО-АНАДОЛЬСЬКОЇ ДІЛЬНИЦІ СТВОРИЛИ ДОСЛІДНЕ ЛІСНИЦТВО, ЯКЕ ВІДІГРАЛО ВАЖЛИВУ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПОЛЕЗАХИСНОГО ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ?

а) 1900 р.

б) 1902 р.

в) 1905 р

17. ЯКУ ДЕРЕВНУ ПОРОДУ ДЛЯ ПОСАДОК ВИКОРИСТОВУВАВ І. Я.ДАНИЛЕВСЬКИЙ?

а) дуб

б) березу

в) сосну

18. СКІЛЬКИ ДЕСЯТИН ЛІСУ СТВОРИВ В. П.СКАРЖИНСЬКИЙ?

а) 600

б) 800

в) 400

19. ДЕ РОЗТАШОВАНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА БАЗА НЛТУ?

а) в Брюховичах

б) в Янові

в) в Моршині

20. КОЛИ БУЛА РОЗРОБЛЕНА ПЕРША КАРТА ПРО ЛІСИ УКРАЇНИ Г. БОПЛАНА?

а) 15 ст.

б) 18 ст.

в) 17 ст.