Історія України
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голоса)

 

 

Тести 9

1. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 1 млн. років тому;

В) 100 тис. років тому;

С) 50 тис. років тому;

D) 15 тис. років тому.

2. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром Мономахом.

 

3. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) П. Скоропадський;

В) 14 березня 1917 р.; 2) С. Петлюра;

С) 18 квітня 1917 р.; 3) М. Грушевський;

D) 7 листопада 1917 р. 4) В. Винниченко.

4. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) національним героєм України;

В) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

С) зрадником;

D) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини.

5. Правова база для формування української державності періоду Б. Хмельницького закладена:

А) Білоцерківським договором;

В) перемир’ям у Замості;

С) Зборівським договором;

D) в результаті битви під Жовтими Водами.

6. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) сировинні ресурси;

В) продукція сільського господарства;

С) продукти українського машинобудування;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

 

7.Операція польського уряду в 1947 р. по насильницькому виселенню українців з Польщі називалась:

А) «Варшава»

В) «Вісла»

С) «Познань»

D) «Холмщина».

8. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників.

9. Для повоєнного розвитку сільського господарства характерним є:

А) нестача робочих рук;

В) стягнення високих податків із селян;

С) слабка матеріально-технічна база;

D) зростання капіталовкладень у сільське господарство.

10. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися ;

В) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

С) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

D) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна.

 

11. Анімізм – це:

А) первісне релігійне уявлення про надприродні властивості певних предметів;

В) одна із форм первісних релігій, яка передбачає віру в існування душі і духів-істот, одухотворення природи;

С) сукупність обрядів і ритуалів, пов’язаних із вірою в можливість людини впливати на природний хід подій, довкілля, тварин тощо;

D) одна з первісних форм релігійних вірувань, для якої характерна віра у спільне походження і кровну спорідненість між даною родовою групою людей і певним видом тварин, рослин або явищем природи.

12. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

13. У другому універсалі УЦР:

А) самостійність України;

В) самочинно проголошувала автономію України;

С) зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів;

D) питання про автономію України взагалі не ставила.

14. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

В) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

С) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану;

D) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха.

15. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою.

16. Фашистський «новий порядок» передбачав:

А) розвиток освіти і культури;

В) надання Україні автономних прав у складі третього рейху;

С) повне винищення арійського населення;

D) ресурсне забезпечення німців. колонізацію України.

17. Першим всенародно обраним президентом України став:

А) М. Грушевський;

В) С. Петлюра;

С) Л. Кравчук;

D) Л. Кучма.

18. Рушійними силами Національно-визвольної війни були:

А) українська шляхта;

В) міщани;

С) козацтво;

D) селянство;

Е) католицьке духовенство.

 

19. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) терористичним актам, експропріації та саботажу;

В) організованим у рамках закону демонстраціям;

С) культурно-просвітницькій діяльності;

D) парламентським формам боротьби.

20. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у Києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Всеукраїнський національний конгрес;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Українська Центральна Рада.

 

21. Однією з важливих складових непу було:

А) індустріалізація;

В) колективізація;

С) заміна продрозкладки продподатком;

D) стаханівський рух.

22. Номенклатура – це:

А) список вищого командного складу Радянської Армії та Флоту;

В) список посадових осіб у державній установі;

С) партійно-господарська верхівка, яка займала панівне становище у системі управління державою;

D) та частина населення, яка користувалася певними пільгами у радянському суспільстві.

 

23. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 912 р.;

В) 882 р.;

С) 879 р.;

D) 862 р.

24. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Брацлавське;

В) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

С) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства;

D) лише Київське.

 

25. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1975 р.;

С) 1962 р.;

D) 1945 р.

26. Установіть хронологічну послідовність подій:

А) підписання мирного договору між УНР ЦР і Німеччиною;

В) проголошення акта злуки між УНР і ЗУНР;

С) проголошення автономії України I Універсалом ЦР;

D) створення Директорії УНР.

 

27. Народна рада – це:

А) назва Президії ВРУ;

В) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) керівний орган Народного руху України.

28. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) автохтонність;

В) топонім;

С) етногенез;

D) гідронім.

29. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву:

А) Народна Рада;

В) Народний рух за перебудову;

С) Парламентська Рада;

D) Українська гельсінська спілка.

 

30. Галичина, Буковина і Закарпаття на другу половину 19 ст:

А) стали єдиним королівством;

В) залишилися внутрішніми колоніями Австро-Угорщини;

С) отримали внутрішнє самоврядування;

D) увійшли до складу Російської імперії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 10

1. Укажіть державу, в складі якої до середини 16 ст. перебували Волинь, Підляшшя, Київщина, Поділля:

:

А) Велике князівство Литовське;

В) Угорське королівство

С) Польське королівство

D) Молдавське князівство

 

2. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у Києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Українська Центральна Рада;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Всеукраїнський національний конгрес.

 

3. Правова база для формування української державності в 17 ст. закладена:

А) в результаті битви під Жовтими Водами

В) Зборівським договором;

С) Білоцерківським договором;

D) перемир’ям у Замості

4. Укажіть назву військово-адміністративної одиниці Нової Січі:

А) полк;

В) паланка

С) земля

D) округ.

 

5. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

6. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

 

7. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) продукти українського машинобудування;

В) сировинні ресурси;

С) продукція сільського господарства;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

 

8. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

9. Для повоєнного розвитку сільського господарства не характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

 

10. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

 

11. Першим всенародно обраним президентом в Україні став:

А) Грушевський М.

В) Петлюра С.

С) Кучма Л.

D) Кравчук Л.

 

12. У другому універсалі УЦР:

А) проголошувала самостійність України;

В) питання про автономію України взагалі не ставила;

С) самочинно проголошувала автономію України;

D) зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів.

13. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

14. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

15. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1962 р.;

С) 1945 р.;

D) 1975 р.

16. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) парламентським формам боротьби;

В) культурно-просвітницькій діяльності;

С) організованим у рамках закону демонстраціям;

D) терористичним актам, експропріації та саботажу.

17. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) автохтонність;

D) гідронім.

18. Рушійними силами Національно-визвольної війни були:

А) міщани;

В) козацтво;

С) селянство;

D) католицьке духовенство;

Е) українська шляхта.

19. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

20. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву:

А) Парламентська Рада;

В) Українська гельсінська спілка;

С) Народна Рада;

D) Народний рух за перебудову.

21. До основних причин наростання кризових явищ у соціально-економічному розвитку України 60-х – п. п.80-х рр.. ХХ ст. зараховують:

А) екстенсивний шлях розвитку та адміністративно-командну систему;

В) активізацію економічних стимулів на виробництві та розвиток підприємництва;

С) децентралізацію всіх галузей народного господарства та планування;

D) дисидентський рух та розбалансованість стосунків міста і села.

22. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

23. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

24. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.

25. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) М. Грушевський;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) С. Петлюра;

D) 14 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

 

26. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 100 тис. років тому;

В) 1 млн. років тому;

С) 15 тис. років тому;

D) 50 тис. років тому.

27. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

 

28. «Руська Правда» була укладена за часів князювання:

А) Володимира Великого.;

В) Ярослава Мудрого.;

С) Володимира Мономаха.;

D) Святослава Ярославовича.

29. Анімізм – це:

А) первісне релігійне уявлення про надприродні властивості певних предметів;

В) одна з первісних форм релігійних вірувань, для якої характерна віра у спільне походження і кровну спорідненість між даною родовою групою людей і певним видом тварин, рослин або явищем природи;

С) сукупність обрядів і ритуалів, пов’язаних із вірою в можливість людини впливати на природний хід подій, довкілля, тварин тощо;

D) одна із форм первісних релігій, яка передбачає віру в існування душі і духів-істот, одухотворення природи.

 

30. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) політика;

В) економіка;

С) культура;

D) ідеологія.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестове завдання 11

1. У період перебудови Україна:

А) просувалася швидкими темпами завдяки оперативності Компартії України;

В) залишалася « заповідником застою»

С) не мала легальної опозиції існуючій системі;

D) з року в рік покращувала економічні показники.

2. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

3. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

 

4. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) продукти українського машинобудування;

В) сировинні ресурси;

С) продукція сільського господарства;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

5. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

 

6. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 100 тис. років тому;

В) 1 млн. років тому;

С) 15 тис. років тому;

D) 50 тис. років тому.

 

7. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) політика;

В) економіка;

С) культура;

D) ідеологія.

 

8. Установіть хронологічну послідовність

А) національно-визвольна війна українського народу під керівництвом Б. Хмельницького;

В) Андрусівське перемиря між Московською державою і Річчю Посполитою;

С) створення першої Малоросійської колегії;

D) гетьманування І. Виговського.

9. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 879 р.;

В) 882 р.;

С) 862 р.;

D) 912 р.

 

10. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна;

В) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

С) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

D) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися.

 

11. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

 

12. Коли Верховна Рада прийняла Основний Закон держави?:

А) 16 липня 1990 р.

В) 24 серпня 1991 р.

С) 1 грудня 1991 р.

D) 28 червня 1996 р.

 

13. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

14. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

15. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

 

16. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) парламентським формам боротьби;

В) культурно-просвітницькій діяльності;

С) організованим у рамках закону демонстраціям;

D) терористичним актам, експропріації та саботажу.

 

17. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Можливість впливати не діяльність окремих осіб чи груп населення за допомогою певних засобів (авторитету, насилля, волі тощо) – це:

А) влада;

В) держава;

С) дружина;

D) віче.

18. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

 

19. Для повоєнного розвитку сільського господарства характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

 

20. Розставте події в хронологічній послідовності:

А) передача Кримської області до складу УРСР;

В) встановлення радянської влади на західно-українських землях;

С) операція «Вісла»;

D) голодомор в Україні.

21. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) автохтонність;

D) гідронім.

 

22. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1962 р.;

С) 1945 р.;

D) 1975 р.

23. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

 

24. Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень:

А) Перший Універсал;

В) Другий Універсал;

С) Третій Універсал;

D) Четвертий Універсал.

25. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у Києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Українська Центральна Рада;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Всеукраїнський національний конгрес.

 

26. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

В) Київське, Брацлавське;

С) лише Київське;

D) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства.

27. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.

 

28. Рушійними силами Національно-визвольної війни 1648-1654 рр. були

А) міщани;

В) козацтво;

С) селянство;

D) католицьке духовенство;

Е) українська шляхта.

29. Найбільших успіхів урядом П. Скоропадського було досягнуто у :

А) зовнішній політиці;

В) аграрній політиці;

С) національно-культурному будівництві:

D) будівництві збройних сил.

 

30. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 12

1. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

2. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

3. Обєднання всіх українських земель під владою Речі Посполитої відбулося в результаті підписання:

А) Литовських статутів;

В) Люблінської унії;;

С) Берестейської унії

D) Кревської унії

4. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.

5. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

6. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

7. Укажіть державу, в складі якої до середини 16 ст. перебували Волинь, Підляшшя, Київщина, Поділля:

 

А) Угорське королівство;

В) Велике князівство Литовське;

С) Польське королівство;

D) Молдавське князівство.

8. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у Києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Українська Центральна Рада;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Всеукраїнський національний конгрес.

9. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) автохтонність;

D) гідронім.

 

10. Анімізм – це:

А) первісне релігійне уявлення про надприродні властивості певних предметів;

В) одна з первісних форм релігійних вірувань, для якої характерна віра у спільне походження і кровну спорідненість між даною родовою групою людей і певним видом тварин, рослин або явищем природи;

С) сукупність обрядів і ритуалів, пов’язаних із вірою в можливість людини впливати на природний хід подій, довкілля, тварин тощо;

D) одна із форм первісних релігій, яка передбачає віру в існування душі і духів-істот, одухотворення природи.

11. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

 

12. Акт проголошення незалежності України був прийнятий

А) 16 липня 1990 р.

В) 1 грудня 1991 р.

С) 24 серпня 1991 р.

D) 17 вересня 1991 р.

 

13. Народна рада – це:

А) керівний орган Народного руху України;

В) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) назва Президії ВРУ.

14. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1975 р.;

В) 1945 р.;

С) 1962 р.;

D) 1991 р.

 

15. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) продукти українського машинобудування;

В) сировинні ресурси;

С) продукція сільського господарства;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

16. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) ідеологія;

В) культура;

С) економіка;

D) політика.

 

17. Політика українізації в Україні передбачала:

А) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

В) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

 

18. У другому універсалі УЦР:

А) самостійність України;

В) питання про автономію України взагалі не ставила;

С) самочинно проголошувала автономію України;

D) зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів.

 

19. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

 

20. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 14 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) С. Петлюра;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) М. Грушевський;

D) 4 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

21. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна;

В) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

С) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

D) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися.

22. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 862 р;

В) 882 р.;

С) 879 р.;

D) 912 р.

 

23. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) парламентським формам боротьби;

В) культурно-просвітницькій діяльності;

С) організованим у рамках закону демонстраціям;

D) терористичним актам, експропріації та саботажу

 

24. Основна причина виникнення козацтва:

 

А) занепад Київської Русі;

В) входження українських земель до Литви;

С) феодальні утиски і релігійний гніт українського народу;

D) входження українських земель до Польщі.;

 

25. У період перебудови Україна:

А) з року в рік покращувала соціально-економічні показники;;

В) залишалась «заповідником застою»;

С) просувалася швидкими темпами завдяки оперативності Компартії України;

D) не мала легальної опозиції існуючій системі.

 

26. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

 

27. Укажіть риси притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині 19 ст:

А) Формування Південного та Правобережного нафтових районів;;

В) завершення промислового перевороту;

С) бурхливий розвиток вугледобувної, гірничодобувної та металургійної галузей;

D) дефіцит робочої сили в с.-г виробництві.

28. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

В) Київське, Брацлавське;

С) лише Київське;

D) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства.

29. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

30. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.