Тесты по темам:

 

Вопросы тестов по теме Информационно-консультативное обеспечение АПК

Вопросы тестов по  «Информационно-консультативное обеспечение АПК»

1

Якою може бути мінімальна чисельність членів сільськогосподарського обслуговчого кооперативу?

2

Хто може бути членом фермерського господарства?

3

Хто може створити фермерське господарство?

4

Особисте селянське господарство це:

5

Назвіть види сільськогосподарських кооперативів?

6

До якої форми власності та господарювання належать сільськогосподарські кооперативи?

7

Які основні функції покладені в основу діяльності дорадчої служби?

8

Хто є ключовими особами у системі сільськогосподарського дорадництва?

9

До освітніх заходів з індивідуальним контактом належать:

10

До освітніх заходів з груповим контактом належать:

11

До освітніх заходів з масовим контактом належать:

12

До переваг індивідуальних методів навчання не відносять:

13

До недоліків індивідуальних методів навчання можна віднести:

14

До переваг групових методів організації освітньої діяльності не відносять:

15

До недоліків групових методів організації освітньої діяльності можна віднести:

16

До переваг масових методів навчання не належать:

17

До недоліків масових методів навчання належать:

18

Завданням демонстрації як навчального методу в дорадництві є:

19

Ситуативним аналізом

20

Економічні показники

21

Господарствами, які бажають

22

Досліджені та випробувані наукою

23

Переконання клієнтів у позитивних результатах демонстраційного заходу

24

Дорадник і експерт-дорадник

25

Показати переваги досліджуваних зразків (технологій)

26

Дорадники і експерти-дорадники

27

Всі вказані

28

Новаторів

29

«пізньої» більшості

30

«ранньої» більшості

31

Людей, які повільно сприймають зміни

32

Людей, які швидко сприймають зміни

33

Люди, які швидко сприймають зміни

34

Новатори і люди, які швидко сприймають зміни;

35

Развитие наиболее бедных и неразвитых слоев общества путем оказания благотворительной помощи представителям этих слоев в решении их проблем путем обучения.

36

Развитие сельской местности (сельского сообщества) путем оказания государственной помощи жителям сельской местности в решении проблем развития путем обучения и консультирования.

37

Оказание помощи сель­ским товаропроизводителям в принятии решений путем предос­тавления информации и консультирования. Решение проблем кли­ента происходит посредством предоставления информации, повы­шения его квалификации в принятии решений, проведения специ­альных научных исследований.

38

Оказание помощи сельским товаропроизво­дителям в решении проблем путем участия в разделении труда.

39

Всі вказані

40

Всі вказані

41

Сільська місцевість це?

42

Сільськогосподарська дорадча діяльність це:

43

Сільськогосподарська дорадча служба це:

44

Сільськогосподарський дорадник це:

45

Сільськогосподарський експерт-дорадник це: