Экология
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.63 (4 Голоса)

Тести  Грунт, як середовище життя з відповідями

1. Як називається горизонт грунту в якому накопичуюються та перетворюються органічні речовини:

А. Перегнійно-акумулятивний

Б. Аллювіальний

В. Материнська порода

2. До якої екологічної групи тварин жителів грунту відноситься псевдоскорпіон:

А. Мезофауна

Б. Мікрофауна

В. Макрофауна

3. Температурний режим зближує грунт з середовищем:

А. Повітряним

Б. Наземним

В. Водним

4. Як називають грунтових тварин з розмірами тіла від десятих долей до 2 мм:

А. Макрофауна

Б. Мезофауна

В. Мікрофауна

5. До якої екологічної групи тварин мешканців грунту відноситься борсук:

А. Макрофауна

Б. Мезофауна

В. Мегафауна

6. В якому гризонті грунту осідають і перетворюються вимиті органічні речовини:

А. Материнській породі

Б. Аллювіальному шарі

В. Перегнійно-акумулятивному

7.Як називають грунтових тварин з розмірами тіла від 2 до 20 см:

А. Макрофауна

Б. Мікрофауна

В. Мезофауна

8. До якої екологічної групи жителів грунту відноситься дощовий черв:

А. Макрофауна

Б. Мезофауна

В. Мегафауна

9. Яка група живих організмів через грунт перейшла від водного існування до наземного:

А. Черви

Б. Членистоногі

В. Молюски

10. Неоднорідність умов в грунті найбільш різко проявляється у напрямку:

А. Горизонтальному

Б. Вертикальному

В. Діагональному

Відповіді до тесту у «Грунт, як середовище життя »

1 варіант

     

1

А

           

2

А

           

3

В

           

4

ББ

           

5

В

           

6

Б

           

7

А

           

8

А

           

9

Б

           

10

Б