Тесты по темам:

 

Тест Вода

Тести  Вода, як середовище життя з відповідями

1. До пойкілоосмотичних видів відносять:

А. Медуз

Б. Риб

В. Комах

2. Які з зазначених тварин належать до екологічної групи гіпонейстон:

А. Медуза фізалія

Б. Личика малярійного комара

В. Водомірка

3. Екологічну область товщі води в океані називають:

А. Батіаль

Б. Пелагіаль

В. Бенталь

4. Ділянка берега, що заливається під час припливів називають:

А. Літораль

Б. Батіаль

В. Абісаль

5. Організми, що знаходяться у воді в зваженому стані і не здатні протистояти течіям:

А. Бентос

Б. Планктон

В. Нейстон

6. Ряска відноситься до екологічної групи:

А. Плейстон

Б. Нектон

В. Нейстон

7. До екологічної групи евріоксибіонтів відносять:

А. Олігохети тубіфлекси

Б. Форель

В. Личинки струмковиків

8. Екологічна група тварин, що мешкає на нижній (підводній) частині поверхневої плівки води називається:

А. Гіпонейстон

Б. Епінейстон

В. Мезонейстон

9. Організми, що здатні активно пересуватись долаючи силу течій відносять до екологічної групи:

А. Планктон

Б. Нектон

В. Бентос

10. Хто з вчених ввів у науку термін “бентос”:

А. Е. Геккель

Б. К. Шретер

В. Е. Науманн

Відповіді до тесту у «Вода, як середовище життя »

1 варіант

     

1

А

           

2

Б

           

3

В

           

4

А

           

5

Б

           

6

А

           

7

А

           

8

А

           

9

Б

           

10

А