Тесты по темам:

 

Тест Світло

Тести Світло як екологічний фактор з відповідями

1. Видима частина спектру знаходиться в межах:

А. 250-400 нм.

Б. 400-750 нм.

В. 750-4000 нм.

2. Хто вперше ввів поняття – “фотосинтетично активна радіація”:

А. Тимирязев у 1943

Б. Селиванов у 1924

В. Іванов у 1918

3. Екологічну групу рослин, що погано переносять сильне освітлення прямими сонячними променями називають:

А. Факультативні геліофіти

Б. Сціофіти

В. Облігатні геліофіти

4. Екологічну групу рослин, що здатні витримуати більше чи менше затінення, але добре ростуть і на світлі називають:

А. Світлолюбиві

Б. Тіньовитривалі

В. Тіньолюбиві

5. Листки якої з екологічних груп рослин мають: мілкі розміри, розсічену листову пластинку, товсті зовнішні стінки клітин епідермісу та товсту кутикулу, густий восковий шар чи густе опушення:

А. Сціофіти

Б. Облігатні геліофіти

В. Факультативні геліофіти

6. Для якої екологічної групи рослин характерні наступні анатомо-морфологічні ознаки: витягнуті пагони, добре виражена листова мозаїка, темно-зелені листки, клітини епідермісу мають тонкі стінки та тонку кутикулу.

А. Світлолюбиві

Б. Тіньовитривалі

В. Тіньолюбиві

7. Мати-й-мачуха відноситься до екологічної групи:

А. Факультативні геліофіти

Б. Сціофіти

В. Облігатні геліофіти

8. Пристосуваннями тварин до життя у сутінках є:

А. Гіпертрофія очей

Б. Чорно-білий зір

В. Атрофія зорових рецепторів

9. Часткова або повна редукція зору спостерігаєтся у тварин, що мешкають:

А. У цілковитій темряві

Б. На яскравому світлі

В. У сутінках

10. Явише коли живі істоти здатні виділяти світло називають:

А. Біолюмінісценція

Б. Біопротекція

В. Фосфоризація

Відповіді до тесту «Світло, як екологічний фактор»

1 варіант

     

1

Б

           

2

В

           

3

Б

           

4

Б

           

5

Б

           

6

В

           

7

В

           

8

А

           

9

А

           

10

А