Тесты по темам:

 

Тест Організм

Тести Організм, як середовище життя з відповідями

1. Мілкі розміри та спрощену будову мають паразити:

А. Тканинні;

Б. Внутрішньоклітинні;

В. Ектопаразити.

2. Яка екологічна група паразитів не може існувати без живителя:

А. Випадкові;

Б. Факультативні;

В. Облігатні.

3. Паразитичне існування призводить до:

А. Розвитку складних життєвих циклів;

Б. Частковому спрощенню будови;

В. Збільшенню тривалості життя;

Г. Ускладненню організації.

4. Екстенсивністю зараження живителя називають:

А. Кількість паразитів в одній особині живителя;

Б. Відсоток заражених паразитом живителів від усіх обстежених;

В. Кількість не заражених особин живителя від усіх обстежених.

5. Високий потенціал розмноження паразитів реалізується завдяки:

А. Стабільним умовам життя;

Б. Достатній кількості їжі;

В. Обмеженості простору.

6. Як називається біологічне явище коли організм паразита слугує середовищем існування для іншого паразита:

А. Суперпаразитизм;

Б. Екстрапаразитизм;

В. Гіперпаразитизм.

7. Найбільша кількість видів, що ведуть паразитичний спосіб життя характерна для типу:

А. Молюски;

Б. Плоскі черви;

В. Кільчасті черви.

8. Організмів, що здатні вести вільноживучий спосіб життя і переходити до паразитизму відносять до екологічної групи:

А. Облігатні паразити;

Б. Факультативні паразити;

В. Випадкові паразити.

9. Анаеробний тип обміну речовин розвивається у ендопаразитів як пристосування до:

А. Надлишку вуглекислого газу;

Б. Дефіциту кисню;

В. Зміни живителів.

10. Зміна основних живителів паразитами полегшується при наявності в життєвому циклі:

А. Неактивної стадії, що має захисні утворення;

Б. Проміжних живителів;

В. Рухливих личинок.

Відповіді до тесту  «Організм, як середовище життя »

1 варіант

     

1

Б

           

2

В

           

3

А, Б

           

4

Б

           

5

Б

           

6

В

           

7

Б

           

8

Б

           

9

Б

           

10

Б