Экология
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голоса)

Тести  Гідросфера з відповідями

1. Як називають привнесення у водні об’єкти сторонніх предметів і матеріалів, що шкідливо впливають на стан вод:

А. Забруднення

Б. Засмічення

В. Замулення

2. Де зосереджено основні запаси прісних вод на Землі:

А. Ріки

Б. Атмосфера

В. Льодовики

3. Які з функцій вода, як елемент глобальної екосистеми не виконує:

А. Основний кліматоутворюючий фактор

Б. Акумулятор сонячної енергії

В. Основне джерело корисних копалин для людства.

Г. Депо газів, що приймають участь у фотосинтезі й забезпечують дихання

Д. Основна складова всіх живих організмів

4. Яка галузь людської діяльності являється основним споживачем води:

А. Сільське господарство

Б. Промисловість

В. Комунально-побутова сфера

5. До якої категорії, стосовно водних ресурсів, відносять гідроелектростанції:

А. Користувачі

Б. Споживачі

В. Розпорядники

6. Як називають штучно створену водойму місткістю не більше 1 млн. метрів кубічних:

А. Водосховище

Б. Ставок

В. Озеро

7. В якому з об’єктів глобальної екосистеми відбувається найшвидше оновлення води, при її колообігу:

А. Світовий океан

Б. Атмосфера

В. Грунт

8. Яка питома вага (від усієї води, що споживається людством) використовується промисловістю:

А. 10%

Б. 20%

В. 70%

9. Яке основне джерело надходження забруднень у Світовий океан:

А. Води рік

Б. Атмосфера

В. Судноплавство

10. Як називають встановлений рівень концентрації речовин у воді, вище якого вода вважається непридатною до конкретних цілей водокористування:

А. Гранично-допустимий скид

Б. Гранично-допустима концентрація

В. Ліміт використання води

Відповіди до тесту

1 варіант

     

1

Б

           

2

В

           

3

В, Г

           

4

А

           

5

А

           

6

Б

           

7

Б

           

8

Б

           

9

А

           

10

Б