Тесты по темам:

 

Тести з екології

Тести екології з відповідями

Навчальний предмет Основи екології та біосферології

Тест №1

1. Який розділ екології вивчає взаємовідношення окремих особин з умовами середовища:

А. Аутекологія

Б. Синекологія

В. Демекологія

2. Організми, що здатні витримувати високі температури називаються:

А. Термофіли

Б. Кріофіли

В. Гетеротерми

3. Екологічну групу рослин, що погано переносять сильне освітлення прямими сонячними променями називають:

А. Факультативні геліофіти

Б. Сціофіти

В. Облігатні геліофіти.

4. Хімічні речовини, що приваблюють тварин називаються:

А. Фітонциди

Б. Репеленти

В. Атрактанти

5. Ряска відноситься до екологічної групи:

А. Плейстон

Б. Нектон

В. Нейстон

6. Явище розповсюдження видів за допомогою повітряних течій називають:

А. Анемохорія

Б. Пневмохорія

В. Аерохорія

7. Неоднорідність умов у ґрунті найбільш різко проявляється у напрямку:

А. Вертикальному

Б. Горизонтальному

В. Діагональному

8. Яка екологічна група паразитів не може існувати без живителя:

А. Факультативні

Б. Облігатні

В. Випадкові

9. Фотоперіодизмом називають реакцію живих організмів на зміну:

А. Довжини світлового дня

Б. Інтенсивності освітлення

В. Спектрального складу освітлення

10. При якій формі біотичних взаємовідносин наслідки взаємодії для обох видів є негативними:

А. Коменсалізм

Б. Аменсалізм

В. Конкуренція

11. Поняття “життєвої форми” на відміну від “екологічної групи” являє собою пристосування до:

А. Окремих екологічних факторів

Б. Сукупності багатьох екологічних факторів

В. Сукупності біотичних факторів

12. Екологічну групу рослин, що мають добре розвинуту водозапасаючу паренхіму у різних органах називають:

А. Суккуленти

Б. Склерофіти

В. Гігрофіти

13. Віковий крос це:

А. Парування особин які належать до однієї вікової групи

Б. Парування особин які належать до різних вікових груп

В. Явище коли самці та самиці досягають статевої зрілості у різному віці

14. Як називають екологічну групу рослин, за типом стратегії, що є дуже витривалими і здатні утворювати стійкі фітоценози:

А. Експлеренти

Б. Віоленти

В. Патіенти

15. Як називають тварин поведінка яких направлена на активне керівництво стадом:

А. Лідери

Б. Домінанти

В. Вожаки

16. Як називається різниця між народжуваністю та смертністю в популяціях:

А. Чисельність

Б. Приріст

В. Темп росту

17. Як називають активне розкидання насіння з тріснутого стиглого плоду:

А. Барохорія

Б. Геокарпія

В. Механохорія

18. Як називають популяцію, що представлена всіма віковими групами:

А. Повночленна

Б. Дефінітивна

В. Інвазійна

19. У чому полягає глобальна функція біоценотичних систем:

А. Заселенні спільних місць існування

Б. Підтримання біогенного колообігу речовин

В. Утворення стійких взаємовідносин

20. Просторово обмежене угрупування, що утворює перехід між двома іншими чітко відмінними угрупуваннями називається:

А. Екотон

Б. Екоклин

В. Консорція

ІІ теста рівень

1. Які рівні організації живої матерії входять до компетенції вивчення екології:

А. Клітинний

Б. Екосистемний

В. Організменний

Г. Рівень тканин та органів

Д. Молекулярний

Е. Популяційний

Ж. Біосферний

2. Паразитичне існування призводить до:

А. Розвитку складних життєвих циклів

Б. Частковому спрощенню будови

В. Збільшенню тривалості життя

Г. Ускладненню організації

3. Які з зазначених факторів відносяться до групи модифікуючих:

А. Температура

Б. Паразити

В. Хижаки

Г. Вологість

Д. Вітер

Е. Їжа

4. Вкажіть риси властиві індивідуальним ділянкам:

А. Захищається

Б. Використовується тільки однією чи обмеженою групою особин

В. Перекриваються

Г. Не захищається

Д Не перекриваються

5. Виділіть риси, що властиві надорганізменним системам:

А. Виникають і складаються з готових частин

Б. Окремі частини унікальні

В. Постійність підтримується за рахунок узгодженої дії складових

Г. Максимальні розміри визначаються зовнішніми причинами

Д. Частини можуть замінювати одна одну

Е. Стабільність зберігається за рахунок врівноваження різно направлених сил

 

Відповіді  до тесту

ВАРІАНТ
1 2 3 4

І РІВЕНЬ

1 А            
2 А            
3 Б            
4 В            
5 А            
6 А            
7 А            
8 Б            
9 А            
10 В            
11 Б            
12 А            
13 Б            
14 В            
15 В            
16 Б            
17 В            
18 А            
19 Б            
20 А            

ІІ РІВЕНЬ

1 Б, В,Е            
2 А, Б            
3 А, Г,Д            
4 В, Г            
5 А, Г,Д, Е