Тесты по темам:

 

Тести біоценоз

Тест №1

1. Хто вперше застосував термін “біоценоз”:

А. Мебіус К.

Б. Форбс С.

В. Тенслі А.

2. Взаємовідносини у біоценозах відбуваються на рівні:

А. Окремих організмів

Б. Популяцій

В. Видів

3. Як називається ділянка абіотичного середовища, яку займає угрупування живих організмів:

А. Ареал

Б. Біоценоз

В. Біотоп

4. Виділіть риси, що властиві надорганізменним системам:

А. Виникають і складаються з готових частин

Б. Окремі частини унікальні

В. Постійність підтримується за рахунок узгодженої дії складових

Г. Максимальні розміри визначаються зовнішніми причинами

Д. Частини можуть замінювати одна одну

Е. Стабільність зберігається за рахунок врівноваження різно направлених сил

5. Алелопатія є прикладом зв’язків:

А. Форичних

Б. Фабричних

В. Топічних

6. Форичні зв’язки будуються на основі:

А. Змін місць існування одного виду іншим

Б. Використанні одного виду іншим для будівництва споруд

В. Використанні одного виду іншим для переселення

7. Жуки –гнойовики споживаючи послід великих копитних вступають з останніми у зв’язки:

А. Топічні

Б. Форичні

В. Трофічні

Г. Фабричні

8. У чому полягає глобальна функція біоценотичних систем:

А. Підтримання біогенного колообігу речовин

Б. Утворені стійких взаємовідносин

В. Заселенні спільних місць існування

9. Синекологічний оптимум це:

А. Сприятливе для виду поєднання абіотичних факторів

Б. Сприятливе для виду поєднання біотичних факторів

В. Відсутність у середовищі існування хижаків, паразитів та конкурентів

10. Форезія є прикладом зв’язків:

А. Фабричних

Б. Трофічних

В. Форичних

Г. Трофічних

Ключ до тесту

1 варіант      
1 А            
2 Б            
3 В            
4 А, Г,Д, Е            
5 В            
6 В            
7 В            
8 А            
9 Б            
10 В            

 

Тест фітоценоз  №2

1. Тимчасовий ярус фітоценозу, що утворений молодими рослинами або рослинами, що пригнічені різкими змінами дії екологічних факторів називають:

А. Консорція

Б. Підріст

В. Намет

2. Які з наведених назв є правильними:

А. Біоценоз нори

Б. Біоценоз дерева

В. Біоценоз соснового лісу

Г. Біоценоз озера

3. Ділянку абіотичного середовища яку займає угрупування називають:

А. Біоценоз

Б. Біотоп

В. Біогеоценоз

4. Детермінантами консорцій називають:

А. Види які об’єднуються навколо центрального виду

Б. Види навколо яких відбувається об’єднання інших видів

В. Всі автотрофні види консорції

5. Просторово обмежене угрупування, що утворює перехід між двома іншими чітко відмінними угрупуваннями називається:

А. Екотон

Б. Екоклин

В. Консорція

6. У водних екосистемах вертикальна структура визначається факторами:

А. Абіотичними

Б. Біотичними

В. Антропогенними

7. Сукупність молодих сіянців дерев головних та другорядних порід, які з’явились у лісі називають:

А. Намет

Б. Підріст

В. Консорція

8. Континуумом рослинності називається:

А. Чітка (етапна) зміна одних видів рослин іншими вздовж градієнту місцеіснування

Б. Безперервна зміна одних видів рослин іншими вздовж градієнту місцеіснування

В. Будь-яка зміна одних видів рослин іншими вздовж градієнту місцеіснування

9. Вертикальна структура наземних фітоценозів називається:

А. Мозаїчність

Б. Ярусність

В. Періодичність

10. Часовий екоклин називають:

А. Консорція

Б. Сукцесія

В. Синузія

Ключ до тесту

1 варіант      
1 В            
2 В, Г            
3 Б            
4 Б            
5 А            
6 А            
7 Б            
8 Б            
9 Б            
10 Б