Тесты по дисциплинам

Тести з математики

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 Голоса)

Тест з математики

МАТЕМАТИКА

ВарІант 1

Частина перша

ЗаВданНя1-12 Пропонують Чотири варІантИ Відповідей, З Яких Тільки ОДНА Відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть Правильну, На Вашу Думку, Відповідь Та Запишіть Букву відповіді на бланкУ У відповідному рядку.

1. Сторони прямокутника дорівнюють . Знайдіть площу прямокутника, та результат запишіть у стандартному вигляді:

А)

Б)

В)

Г)

Відповідь:

 2. Дано коло діаметром 10 см із центром O. Діаметр AB утворює з хордою BC кут 30º. Виберіть правильне твердження.

А)

Б)

В) DABC — правильний.

Г) Периметр трикутника AOC дорівнює 15 см.

Відповідь:

3.  Виконайте віднімання: .

А)

Б)

В)

Г)

Відповідь:

4. Тест.  Виконайте ділення:

А)

Б)

В)

Г)

Відповідь:

5.  Знайдіть значення виразу при .

А)

Б)

В) 2,5

Г)

Відповідь:

6. Функція задана формулою . Виберіть правильне твердження.

А) Область визначення цієї функції усі дійсні числа

Б) Графік цієї функції – гіпербола, яка розміщена в першій та другій чвертях.

В) Графік цієї функції має вигляд:

Г) При X > 0 значення цієї функції завжди від'ємне

Відповідь:

7.  При яких значеннях A і B рівність є тотожністю?

А)

Б)

В)

Г)

Відповідь:

8.  Знайдіть корні рівняння .

А)

Б) ;

В)

Г)

 

Відповідь:

 

 

9.  Дано прямокутник ABCD, у якому О — точка перетину діагоналей, a = 25°. Виберіть правильне твердження.

А) AC ¹ BD.

Б) b = 65°.

В) a + g = 60°.

Г) OB < OA.

Відповідь:

геом-08-все-рис.jpg

10.  Дано трикутник KLM. Сторону KL Точками С1, С2, С3 поділено на чотири рівні частини. Через точки С1, С2, С3 проведено прямі, які паралельні стороні KM і перетинають LM у точках А1, А2, А3. Виберіть правильне твердження.

А) А1А2 = LM.

Б) LM = 4A2A3

в) MA1 > А3L

Г) А1L < 3MA1.

Відповідь:

геом-08-все-рис.jpg

11. Тест.  У прямокутному трикутнику АВС катет AC = 5 дм, гіпотенуза АВ = 13 дм. Виберіть правильне твердження.

А) ВС2 + АB2 = AC2

Б) BC > 13 дм.

в) Катет ВС = 12 дм.

Г) ВС = .

Відповідь:

геом-08-все-рис.jpg

12.  Дано прямокутний трикутник ABC; ÐACB = 90°, CF — висота. Відомо, що AF = 9 см, FB = 25 см. Виберіть правильне твердження.

А) Трикутники ABC і ACF рівні.

Б) Трикутники AFC і CFB рівні.

В)

Г) CF= 15 см.

Відповідь:

 

 


Тут решают тесты

Тести з математики - 4.5 out of 5 based on 2 votes

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить